Warning message

Completarea acestui formular nu mai este posibilă.

Formular de Înscriere la Cursuri Semestrul II


Programul ANEVAR de formare profesională - anul 2019, semestrul II, cuprinde următoarele cursuri:


 • Evaluarea întreprinderilor EI - cod F070; data începere: 9 septembrie 2019, Iași. Ora de începere este 13:00
 • Evaluarea bunurilor mobile EBM - cod F068; data începere: 9 septembrie 2019, București - Str. Dr. Felix nr. 49, et. 4 – sediul filialei București. Ora de începere este 13:00
 • Evaluarea bunurilor mobile EBM - cod F069; data începere: 16 septembrie 2019, Iași. Ora de începere este 13:00

Se pot înscrie:

 • membrii stagiari ANEVAR;
 • membrii titulari ANEVAR care doresc să dobândească o nouă specializare.

Partea variabilă a cotizației de membru, corespunzătoare etapei de formare profesională, este 3 800 lei și se poate achita:

 • prin virament bancar în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210):
  • IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1;
  • IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Victoria.
 • online, la următoarea adresă:   https://plati.site2.anevar.ro/

La detaliile plăţii se va preciza: "taxa curs F0XX, Leg. XXXXX, Nume şi Prenume evaluator autorizat". "F0XX" reprezintă codul cursului pentru care se face înscrierea iar "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.
Notă:

Vă rugăm să completaţi cu atenţie acest formular, având în vedere faptul că informaţiile solicitate sunt necesare pentru identificarea corectă și operativă a plăţilor.

Menţionăm că înscrierile se vor face în limita locurilor disponibile, în funcţie de data achitării taxei de curs şi pe baza completării acestui formular online.

Efectuarea plăţii fără completarea prezentului formular şi a anexelor corespunzătoare, nu asigură înregistrarea la curs.

Vă mulţumim,

Echipa ANEVARnbsp;