You are here

Asigurarea de răspundere civilă profesională pentru anul 2019 | Primele de asigurare pentru luna noiembrie 2019

1 Nov 2019

 

Programul de asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul 2019 | Primele de asigurare pentru luna noiembrie 2019


 

Pentru a veni în sprijinul membrilor săi, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România și Aon România au pregătit un program de asigurare de răspundere civilă profesională prin compania ALLIANZ ŢIRIAC, descris în cele ce urmează.

Pentru persoanele fizice - membri titulari ANEVAR

Începând cu anul 2014, tariful de asigurare aferent nivelului I pentru persoane fizice, având acoperire doar pentru profesia de evaluator, este inclus în cuantumul cotizaţiei.

Astfel, pentru emiterea poliţei de asigurare pentru nivelul I va trebui să respectaţi următorii paşi:

 • să achitaţi integral contravaloarea cotizaţiei pentru anul 2019, cel târziu până la data de 31 ianuarie 2019. În situația în care veți achita cotizația 2019 după data de 01.02.2019 se va emite polița de asigurare aferente nivelului I cu perioada de anterioritate 12 luni, pentru care se va percepe o primă suplimentară.
 • să completaţi chestionarul de asigurare pentru persoane fizice - click aici pentru download;
 • să transmiteţi chestionarul de asigurare completat, datat şi semnat la adresa de email evaluator@aon.ro sau prin poşta la următoarele coordonate:

Aon Romania Broker de Asigurare - Reasigurare
Calea Victoriei nr. 145, et.7, sector 1, București
În atenţia dlui Leonard Oprea

În cazul în care doriţi să încheiaţi o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională pentru persoane fizice, la nivelul I, cu acoperire suplimentară pentru alte profesii (experţi contabili, auditori financiari, practicieni în insolvenţă, consultanţi fiscali) sau la un nivelul superior va trebui să respectaţi următorii pași:

 • să completaţi chestionarul de asigurare pentru persoane fizice - click aici pentru download;
 • să transmiteţi copia OP cu cotizaţia/prima de asigurare împreună cu chestionarul de asigurare completat, datat şi semnat la adresa de email evaluator@aon.ro și contact@anevar.ro sau prin poşta la următoarele coordonate:

Aon Romania Broker de Asigurare - Reasigurare
Calea Victoriei nr. 145, et.7, sector 1, București
În atenţia dlui Leonard Oprea


Pentru persoanele juridice - membri corporativi ANEVAR

Pentru emiterea poliţei de asigurare, vă rugăm să respectaţi următoarele instrucţiuni:

 • să completaţi chestionarul de asigurare pentru persoane juridice - click aici pentru download;
 • să transmiteţi copia OP cu cotizaţia/prima de asigurare împreună cu chestionarul de asigurare completat, datat şi semnat la adresele de email evaluator@aon.ro  şi contact@anevar.ro sau prin poşta la următoarele coordonate:

Aon Romania Broker de Asigurare - Reasigurare
Calea Victoriei nr. 145, et.7, sector 1, București
În atenţia dlui Leonard Oprea


NOTĂ:

Menţionăm faptul că toate poliţele de asigurare vor fi emise în format electronic și transmise prin email de către brokerul de asigurare Aon România.

Printre avantajele deţinerii unei poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională încheiate prin programul de asigurare stabilit între ANEVAR şi Aon România, amintim:

 • continuitatea în timp a asigurării, pentru o perioadă de până la 10 ani;
 • prime de asigurare avantajoase
 • extinderea acoperirii pentru alte profesii (spre exemplu, expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal, practician în insolvenţă).
 
NOUTATE! Începând cu anul 2019 a fost aplicată o reducere suplimentară de 5% primelor aferente nivelurilor de limită V-VII pentru evaluator și expert tehnic, respectiv a nivelurilor IV-VI pentru extindere cu acoperire suplimentară pentru alte profesii.

Membrii ANEVAR care nu au avut acoperire anterioară (continuitate sau membrii noi) dar care doresc să beneficieze de anterioritate, o pot face acum, achitând o sumă suplimentară faţă de primele de asigurare, după cum urmează:

 • pentru 12 luni de anterioritate – majorare de 15%;
 • pentru 24 luni de anterioritate – majorare de 25%;
 • pentru 36 luni de anterioritate – majorare de 35%;
 • pentru 48 luni de anterioritate – majorare de 45%;
 • pentru 60 luni de anterioritate – majorare de 55%;
 • pentru 72 luni de anterioritate – majorare de 63%;
 • pentru 84 luni de anterioritate – majorare de 70%;
 • pentru 96 luni de anterioritate – majorare de 75%;
 • pentru 108 luni de anterioritate – majorare de 80%;
 • pentru 120 luni de anterioritate – majorare de 85%.
Pentru mai multe informaţii aveţi la dispoziţie adresa de e-mail evaluator@aon.ro.
 

Instrucţiuni privind plata primei de asigurare: 

Plata primei de asigurare se va efectua prin virament bancar în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210):

 • IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1;

 • IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Victoria.

  La detaliile plăţii se va preciza: "Asigurare profesională 2019 pentru (numele, prenumele și numărul de legitimaţie al evaluatorului autorizat)".

Condiţiile de asigurare 2019 vor putea fi descărcate din Pagina personală.

 

nbsp;