You are here

A apărut versiunea 4.0 a programului KOST PLUS pentru calculul automatizat al costului construcţiilor (indici 2018-2019)

2 Aug 2018


Programul KOST PLUS versiunea 4.0

Versiunea 4.0 rezolvă problemele sesizate pe parcursul anului 2018 și aduce facilități și costuri noi.

A. Facilități noi:
 • Reorganizare butoane în centralizator și detalii fișă (pentru a ajuta deținătorii de calculatoare cu rezoluții mici);
 • Achiziționat și aplicat certificat de atestare a programului ca provenind din sursă de încredere;
 • Actualizarea manualului;
 • Completarea manualului cu două anexe:
  • Anexa nr.1 – Completări la informațiile din cataloage (parțial reieșite din discuțiile cu autorul cataloagelor, dl. ing. Corneliu Șchiopu, parțial din experiența autorului programului)
  • Anexa nr.2 – Corespondența simboluri cataloage – program Kost Plus (datorită rigorilor impuse de alcătuirea bazei de date a unui program informatic, în programul Kost Plus s-au făcut unele modificări la simboluri pentru a evita dublarea de simboluri pentru care costurile din cataloage sunt diferite, sau pentru a păstra reguli de construire a simbolurilor astfel încât acestea să nu conducă la confuzii).
B. Costuri noi
 • La grupa 6. ”DOAR PENTRU CONSTRUCTORI” (costuri din cartea ”Metoda costurilor segregate”) au fost adăugate două subgrupe noi din aceeași sursă:
  • REPARAȚII
  • DEMOLĂRI
 • La grupa 4. ”CLĂDIRI REZIDENȚIALE” la suprastructură au fost adăugate următoarele costuri din cartea ”CONSTRUCȚII – sisteme și subsisteme constructive” – Editura IROVAL 2012, autor Corneliu Șchiopu:
  • Costuri pentru diferența de înălțime suprastructură cu pereți din zidărie portantă din cărămidă (exteriori de 24 cm și interior 24 cm) la clădirile de locuit,  față de H = 2,75 m prevăzută în catalog;
  • Idem la pereți din zidărie portantă din caramidă (exteriori de 30 cm și interior 24 cm);
  • Idem la pereți din zidărie portantă din caramidă (exteriori de 37,5 cm și interior 24 cm);
  • Idem la pereți din zidărie portantă din caramidă (exteriori de 40 cm și interior 24 cm).

Reamintim că programul ”Kost Plus” conține informații din următoarele surse:

a) caloage de costuri:

 • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI REZIDENȚIALE - Editura IROVAL 2009 / 2016, autor Corneliu Șchiopu;
 • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE, AGRICOLE, CONSTRUCȚII SPECIALE - Editura IROVAL 2010 / 2016, autor Corneliu Șchiopu;
 • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI CU STRUCTURI PE CADRE, ANEXE GOSPODĂREȘTI, STRUCTURI MiTek ȘI CONSTRUCȚII SPECIALE - Editura IROVAL 2014 / 2016, autor Corneliu Șchiopu și din
 • INDICII DE ACTUALIZARE aferenți acestora (la fiecare apariție de noi indici de actualizare aceștia vor fi adăugați în baza de date a programului KOST PLUS)
b) cărți în care apar costuri ale elementelor de construcții:
 • ”Metoda costurilor segregate” – Editura IROVAL 2009, autor Corneliu Șchiopu;
 • ”CONSTRUCȚII – sisteme și subsisteme constructive” – Editura IROVAL 2012, autor Corneliu Șchiopu.

Baza de date va fi completată cu alte tipuri de construcții pe măsură ce acestea vor apărea.

Mai multe informații pe www.kosturi.ro sau aici.

nbsp;