You are here

A apărut versiunea 5.0 a programului KOST PLUS pentru calculul automatizat al costului construcţiilor (indici 2019-2020)

2 Aug 2019


Programul KOST PLUS versiunea 5.0

Versiunea 5.0 rezolvă problemele sesizate pe parcursul anului 2019 și aduce facilități și costuri noi.

A. Facilități și lămuriri noi:
 
B. Costuri noi:
  • A fost adăugată grupa 15. ”CENTRALE EOLIENE” – autor ing. Corneliu Șchiopu
 
C. Indici suplimentari:
  • La grupa 6. ”DOAR PENTRU CONSTRUCTORI”, ca urmare a apariției ediției din 2019 a cărții ”Metoda costurilor segregate” – autor ing. Corneliu Șchiopu am calculat și introdus indicii de actualizare.

Baza de date va fi completată cu alte tipuri de construcții pe măsură ce acestea vor apărea.

Reamintim că programul ”Kost Plus” conține informații din următoarele surse:

a) cataloage de costuri:

  • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI REZIDENȚIALE - Editura IROVAL 2009 / 2016, autor Corneliu Șchiopu;
  • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE, AGRICOLE, CONSTRUCȚII SPECIALE - Editura IROVAL 2010 / 2016, autor Corneliu Șchiopu;
  • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI CU STRUCTURI PE CADRE, ANEXE GOSPODĂREȘTI, STRUCTURI MiTek ȘI CONSTRUCȚII SPECIALE - Editura IROVAL 2014 / 2016, autor Corneliu Șchiopu și din
  • INDICII DE ACTUALIZARE aferenți acestora (la fiecare apariție de noi indici de actualizare aceștia vor fi adăugați în baza de date a programului KOST PLUS)
 
b) cărți în care apar costuri ale elementelor de construcții:
  • ”Metoda costurilor segregate” – Editura IROVAL 2009, autor Corneliu Șchiopu;
  • ”CONSTRUCȚII – sisteme și subsisteme constructive” – Editura IROVAL 2012, autor Corneliu Șchiopu.

Baza de date va fi completată cu alte tipuri de construcții pe măsură ce acestea vor apărea.

Mai multe informații pe www.kosturi.ro sau aici.

nbsp;