You are here

A apărut versiunea 6.0 a programului KOST PLUS pentru calculul automatizat al costului construcţiilor (indici 2020-2021)

3 Aug 2020


În curând va apărea add-on-ul ”Buletine MATRIX”, care va include, pe lângă toate costurile din Kost Plus, Buletinele de prețuri MATRIX ROM cu apariție trimestrială!!!

În circa 6 luni, acest add-on va fi funcțional și se va putea achiziționa separat, ca o completare a programulului Kost Plus.

 

Programul KOST PLUS versiunea 6.0

Versiunea 6.0 rezolvă problemele sesizate pe parcursul anului 2020 și aduce facilități și indici noi.

A. Facilități noi:
  • Listarea tuturor fișelor dintr-un raport pentru impozitare printr-un singur click (facilitate valabilă începând din cursul lunii septembrie 2020).
 
B. Indici noi:
  • Programul conține acum și indicii de actualizare 2020-2021.

Baza de date va fi completată cu alte tipuri de construcții pe măsură ce acestea vor apărea.

Reamintim că programul ”Kost Plus” conține informații din următoarele surse:

a) cataloage de costuri:

  • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI REZIDENȚIALE - Editura IROVAL 2009 / 2016, autor Corneliu Șchiopu;
  • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE, AGRICOLE, CONSTRUCȚII SPECIALE - Editura IROVAL 2010 / 2016, autor Corneliu Șchiopu;
  • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI CU STRUCTURI PE CADRE, ANEXE GOSPODĂREȘTI, STRUCTURI MiTek ȘI CONSTRUCȚII SPECIALE - Editura IROVAL 2014 / 2016, autor Corneliu Șchiopu și din
  • INDICII DE ACTUALIZARE aferenți acestora (la fiecare apariție de noi indici de actualizare aceștia vor fi adăugați în baza de date a programului KOST PLUS)
 
b) cărți în care apar costuri ale elementelor de construcții:
  • ”Metoda costurilor segregate” – Editura IROVAL 2009, autor Corneliu Șchiopu;
  • ”CONSTRUCȚII – sisteme și subsisteme constructive” – Editura IROVAL 2012, autor Corneliu Șchiopu;
  • ”Structura de rezistență a centralelor eoliene” – autor ing.Corneliu Șchiopu, 2019.

Baza de date va fi completată cu alte tipuri de construcții pe măsură ce acestea vor apărea.

Mai multe informații pe www.kosturi.ro sau aici.

nbsp;