You are here

Rezultatele examenelor de finalizare a stagiaturii – Sesiunea Iulie 2020

6 Jul 2020

Rezultate:

 

Examenele au avut loc în perioada 1 – 15 iulie 2020. Datele de susținere a examenelor şi repartizarea candidaților pe grupe pot fi consultate aici.

Informare:
Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:

  • organizarea sesiunii de examene de finalizare a stagiaturii, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
  • transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
  • evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:

  • dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor.
nbsp;