You are here

Depunerea candidaturilor pentru funcția de prim-vicepreședinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

7 Oct 2019

La finalul acestui an, în cadrul Conferinței Naționale din data de 14 decembrie, vor fi organizate alegeri pentru noul Consiliu director al Asociației.

Conform Procedurii de alegeri, aprobată de Consiliul director prin HCD nr. 66/2013, procesul electoral se va desfășura în două etape, în cea dintâi fiind ales prim-vicepreședintele, iar în cea de a doua, membrii Consiliului director.

Procedura precizează modalități distincte de desfășurare a celor două etape și, totodată, stabilește modalități diferite de depunere a candidaturilor pentru funcțiile eligibile din Consiliul director. Astfel:

  • Candidaturile pentru funcţia de prim-vicepreşedinte se depun la registratura ANEVAR și se afișează pe site-ul ANEVAR, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru Conferinţa naţională în care au loc alegerile.

Candidatura va fi depusă pe formularul de candidatură (anexa nr. 1 la procedură), însoţit de un curriculum vitae recent și relevant.

Data depunerii candidaturii este data expedierii, pentru candidaturile transmise prin poştă sau curier* , respectiv data depunerii la registratura ANEVAR* pentru cele depuse direct.

* Adresa ANEVAR: Str. Scărlătescu nr. 7, 011158, sector 1, București

  • Candidaturile pentru funcţia de membru al Consiliului director (anexa nr. 2 la procedură) se depun la comisia de înregistrare şi validare a candidaturilor în ziua desfășurării Conferinței naționale de alegeri, conform programului Conferinţei naţionale.

Prin urmare, membrii titulari eligibili care doresc să candideze pentru funcția de prim-vicepreședinte al ANEVAR vor transmite formularul de candidatură prevăzut de anexa 1, alături de un CV recent, începând cu data de 15 octombrie, până la data de 13 noiembrie a.c.

Candidaturile depuse după expirarea acestui termen nu vor fi luate în considerare.


Procedura de alegeri pentru prim-vicepreşedinteşi membrii Consiliului director

Formularul de candidatura pentru funcția de prim-vicepreședinte:

nbsp;