You are here

Sesiune extraordinară de examene de finalizare cursuri din perioada 2020-2021

9 Aug 2022

În luna septembrie 2022, ANEVAR organizează o sesiune extraordinară de examene finalizare curs la care pot participa membrii ANEVAR înscrişi la cursurile de pregătire profesională în domeniul evaluării desfăşurate în perioada 2020-2021.

Examenul scris, consultațiile și examenul oral vor avea loc online, prin intermediul platformei ZOOM și al platformei de testare online ANEVAR (https://resurse.anevar.ro).

Toate informațiile necesare accesării celor două platforme vor fi comunicate candidaților, prin e-mail, după încheierea perioadei de înscriere.

Programul examenului

 • 29 august 2022 - predare lucrări de evaluare, în format electronic (vor preda lucrarea de evaluare toți participanții la examen);
 • 6 septembrie 2022, ora 10:00 - test grilă;
 • 12 - 20 septembrie 2022 - consultaţii (dacă este cazul);
 • 4 – 15 octombrie 2022 - examen oral.

Înscrierea

Perioada de înscriere: 10 - 29 august 2022.

Cererea de înscriere la examen este disponibilă aici.

Cererea de înscriere, completată și semnată, va fi transmisă la adresa de e-mail a Filialei ANEVAR care a organizat cursul de formare profesională pentru care se susține examenul, după cum urmează:

 • Filiala București                     - irina.donose@anevar.ro;
 • Filiala Centru (Brașov)          - elena.rotaru@anevar.ro;
 • Filiala Sud-Est (Constanta)   - margareta.vecerdea@anevar.ro;
 • Filiala Sud  (București)         - ionela.ritcof@anevar.ro;
 • Filiala Sud-Vest (Craiova)     - dolj@anevar.ro;
 • Filiala Nord-Vest (Cluj)          - alina.bojan@anevar.ro;
 • Filiala Nord-Est (Iași)             - dorica.sandulache@anevar.ro;
 • Filiala Vest (Timișoara)          - jeni.honae@anevar.ro.

Rapoartele de evaluare se vor transmite la aceleași adrese de e-mail, până la data de 29 august 2022.

Cererile de înscriere și/sau rapoartele de evaluare depuse după expirarea perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerare.


Informare:

Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • organizarea sesiunii extraordinare de examen finalizare curs, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
 • transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
 • evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:

 • dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor.
nbsp;