You are here

NOU! Înscrierile la examenele de finalizare a stagiaturii – Sesiunea Noiembrie 2019

9 Oct 2019

Înscrierile la examenele de finalizare a stagiaturii, sesiunea Noiembrie 2019, se fac în perioada 21 - 31 octombrie 2019.

Pentru înscriere, candidaţii sunt invitaţi să se adreseze Filialelor ANEVAR cărora le sunt arondaţi. Datele de contact ale acestora pot fi găsite pe pagina Contact a site-ului.

Examenele vor avea loc în perioada 18-29 noiembrie 2019, datele exacte, locaţiile şi repartizarea candidaților pe grupe urmând a fi postate pe site după încheierea perioadei de înscriere.

Se pot înscrie la examenul de finalizare a stagiaturii membrii ANEVAR care au finalizat cu examen un curs de pregătire profesională ca evaluator, în următoarele condiții:

 • membrii stagiari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul de maximum de 2 ani de la data dobândiri acestei calităţi şi
 • membrii titulari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul de maximum 2 ani de la data începerii cursului de pregătire profesională absolvit şi care au promovat seminarul de pregătire continuă D2019.

Pentru înscriere candidații vor transmite către filiala ANEVAR de care aparţin un dosar de înscriere cu următorul conţinut:

a) cerere tip
b) acordul cvadripartit prevăzut la art. 11 din Regulament – în cazul celor care au optat pentru desfăşurarea stagiului sub îndrumarea unei firme agreate*,
c) o copie a fişei de finalizare stagiu*
d) dovada achitării parții fixe din cotizaţia de membru stagiar la zi**
e) dovada achitării taxei de reexaminare examen finalizare stagiu – în cazul celor care nu se prezintă prima data la examen.

*cu excepţia persoanelor care se înscriu în baza art. 15 alin (2) din Regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii.
**cu excepția membrilor stagiari care au achitat această cotizație în anul 2018, la înscrierea la examenul pentru dobândirea calității de membru stagiar.

Totodată, membrii stagiari vor depune şi dosarul de înscriere în vederea dobândirii calităţii de membru titular ANEVAR, cu următorul conţinut:

 • Cerere de înscriere (în original);
 • Act de identitate (copie);
 • Certificat de cazier judiciar valabil la data depunerii dosarului (în original);
 • Certificat de curs care să ateste absolvirea unui curs de pregătire profesională ca evaluator în domeniul de reglementare al Ordonanţei 24/2011 (copie).
 • Diplomă de licenţă (copie).*

*cu excepția membrilor stagiari care au depus acest document la înscrierea ca membru stagiar ANEVAR.

Informare:
Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • organizarea sesiunii de examene de finalizare a stagiaturii, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
 • transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
 • evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:

 • dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor.
nbsp;