You are here

Distribuirea însemnelor de membru ANEVAR pentru anul 2019

11 Dec 2018

Distribuirea însemnelor de membru titular și a autorizațiilor pentru membrii corporativi

Însemnele de membru titular (legitimaţia şi parafa), precum şi autorizaţiile de membru corporativ aferente anului 2019, vor fi puse la dispoziţia membrilor începând cu luna ianuarie 2019, în temeiul art. 5 şi art. 11 din Procedura privind dobândirea, menţinerea, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum şi a altor prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii, aprobată prin hotărârea HCD nr. 19/2014, cu modificările ulterioare.


Însemnele de membru titular

Condiţiile pentru distribuirea însemnelor membrilor titulari sunt:

 • achitarea integrală a cotizaţiei pentru anul 2019*, în termenul stabilit prin hotărârea Consiliului director;
 • efectuarea celor 20 ore de pregătire continuă aferente anului 2018;
 • depunerea rapoartelor de activitate pentru anul în curs, respectiv anul 2018, declarând lucrările realizate până la data completării formularului online. Cei care vor completa chestionarul online după data de 1 ianuarie 2019 vor include toate lucrările realizate în cursul anului 2018.

Membrii titulari care îndeplinesc condiţiile de distribuire a însemnelor, cel târziu până la data 20 decembrie a anului curent vor intra în posesia însemnelor de membru (legitimaţia și parafa) până la data de 10 ianuarie a anului următor.

Membrii titulari care îndeplinesc condiţiile de distribuire a însemnelor după data de 20 decembrie a anului curent vor intra în posesia acestora în termen de minimum 10 zile de la data îndeplinirii condiţiilor.

Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile art.16 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, intră în obligaţia fiecărui membru titular de a fi beneficiar al unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, cu un nivel minim de acoperire de 10.000 de Euro.


Autorizaţia de membru corporativ

Condiţiile pentru distribuirea autorizaţiilor membrilor corporativi sunt:

 • achitarea integrală a cotizaţiei pentru anul 2019*, în termenul stabilit prin hotărârea Consiliului director;
 • efectuarea celor 20 ore de pregătire continuă aferente anului 2018 de către administratorul societăţii care deţine şi calitatea de evaluator autorizat, membru titular;
 • depunerea rapoartelor de activitate pentru anul în curs (Anexa 4), respectiv anul 2018, declarând lucrările realizate până la data completării formularului online. Cei care vor completa raportul de activitate după data de 1 ianuarie 2019 vor include toate lucrările realizate în cursul anului 2018;
 • prezentarea unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare cu valabilitatea neîntreruptă de la data dobândirii calității de membru corporativ, inclusiv pentru anul 2019.

Membrii corporativi care îndeplinesc condiţiile de distribuire a autorizaţiilor până la data 20 decembrie a anului curent vor intra în posesia acestora până la data de 10 ianuarie a anului următor.

Membrii corporativi care îndeplinesc condiţiile de distribuire a autorizaţiilor după data de 20 decembrie a anului curent vor intra în posesia acestora în termen de minimum 10 zile de la data îndeplinirii condiţiilor.

În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, intră în obligaţia fiecărui membru corporativ de a fi beneficiar al unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, cu un nivel minim de acoperire de 50.000 de Euro.


Prin Hotărârile Consiliului director nr. 65/2018 și 66/2018 pentru anul 2019, se stabilesc cuantumul și termenele de plată ale cotizaţiei de membru titular, membru acreditat, membru stagiar și membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, după cum urmează:

1. Pentru membrii titulari, cotizația este formată dintr-o parte fixă și o parte variabilă:

Partea fixă a cotizației se stabilește conform tabelului de mai jos și neachitarea sa în cuantumul şi la termenele stabilite determină pierderea calității conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. c) din OG nr. 24/2011.

 • pentru membrii titulari: nivel 1* - 700 de lei ; nivel 2* - 1050 de lei ;
 • pentru membrii acreditaţi: nivel 1* - 800 de lei ; nivel 2* - 1200 de lei ;
 • pentru membrii corporativi - nivel 1* - 1700 de lei ; nivel 2* - 2550 de lei ; şi                               

            Partea fixă a cotizației de membru titular include:

a)    Seminarul D 2019 „Seminar de standarde şi legislaţie”– 8h de pregătire continuă;

b)    Prima de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru persoane fizice, nivel minim 10.000 Euro;

c)    Revista trimestrială pe teme de evaluare, editată de Asociaţie – „Valoarea, oriunde este ea”.

            Partea variabilă a cotizației se stabilește în funcție de opțiunile fiecărui membru titular cu privire la efectuarea programului obligatoriu de pregătire și se calculează conform cotelor stabilite în programul anual de pregătire aferent anului 2019.

2. Pentru membrii corporativi:

 • cotizația este în cuantum de - nivel 1* - 1700 de lei și nivel 2* - 2550 de lei.

       În anul înscrierii în Asociație, cotizația pentru membri corporativi este în cuantum de 2700 lei, care se achită în termenul stabilit prin Hotărârea Consiliului director de acordare a calității de membru.      

*  nivelul 1 este valabil în cazul achitării cotizaţiei până la 31 martie 2019, iar nivelul 2 este valabil în cazul achitării cotizaţiei între 1 aprilie şi 31 decembrie 2019.

   Însemnele de membru aferente anului 2019 vor fi puse la dispoziţia membrilor titulari și corporativi în următoarele condiții:

 • achitarea integrală a cotizaţiei pentru anul 2019 în termenul stabilit prin hotărârea Consiliului director;
 • efectuarea celor 20 ore pregătire continuă aferente anului 2018 (în cazul membrilor titulari);
 • raportarea activității de evaluare pentru anul 2018
 • prezentarea unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare cu valabilitatea neîntreruptă de la data dobândirii calității de membru corporativ, inclusiv pentru anul 2019.

3. Pentru membrii stagiari: 

Cotizația anuală a membrilor stagiari este formată dintr-o parte fixă în cuantum de 500 lei și o parte variabilă.

Partea fixă a cotizației se achită la înscrierea la examenul pentru dobândirea calității de membru stagiar, dovada achitării acesteia constituind unul din documentele obligatorii din dosarul de înscriere.

Partea variabilă a cotizației se stabilește și se calculează conform cotelor stabilite în programul anual de pregătire profesională inițială/continuă, cu termen de plată conform prevederilor din contractul de pregătire profesională în domeniul evaluării.

Cotizaţia anuală pentru membrii stagiari se achită până la 31 decembrie 2019.


Distribuirea însemnelor/autorizaţiilor către membri se va face prin curierat, de la sediul central al Asociaţiei sau sediile Filialelor (în cazul Filialelor București și Sud Muntenia), după caz.

nbsp;