You are here

În atenția membrilor titulari ANEVAR care dețin calitatea de expert tehnic judiciar

11 Oct 2018

În următoarea perioadă, ANEVAR va face demersurile necesare pentru actualizarea listei evaluatorilor autorizați care dețin calitatea de expert tehnic judiciar și se regăsesc în evidențele Ministerului Justiției.

Astfel, evaluatorii autorizaţi, membri titulari ANEVAR care deţin în prezent calitatea de expert tehnic judiciar având specializările în domeniul evaluării, ”Evaluarea proprietății imobiliare” și ”Evaluări bunuri mobile economie” și doresc înscrierea în această listă sunt rugați să transmită către Asociație cererea tip completată şi semnată alături de copia autorizației de expert tehnic judiciar emisă în specializările mai sus amintite, prin e-mail, la adresa contact@anevar.ro sau prin fax, la numărul 021-311.13.40, până la data de 11.11.2018. Pentru ca solicitarea să poată fi procesată, aceasta va fi transmisă de pe adresa de e-mail a fiecarui evaluator, înregistrată în baza noastră de date.

În prezent, mențiunea ”expert tehnic judiciar” este înregistrată, în baza de date a ANEVAR, numai pentru persoanele care au făcut dovada deținerii acestei calități, înregistrarea putând fi vizualizată de pe pagina personală a fiecărui membru, la secțiunea ”Date personale”.

Evaluatorii autorizați care la această dată au înregistrată această mențiune și nu transmit solicitarea mai sus amintită, la termenul stabilit, vor fi radiați automat din listă. Precizăm că lista astfel obținută va fi transmisă ca răspuns la solicitările adresate ANEVAR, de către instituțiile care, potrivit legii, pot solicita astfel de informații.

nbsp;