You are here

Seminarul de autor - "D 48 - Verificarea la zi... a evaluării"

11 Sep 2017

Acest seminar, realizat și prezentat de către Adrian Vascu, este adresat atât evaluatorilor autorizaţi, pentru o înţelegere aprofundată și actualizată a activităţii de evaluare a bunurilor și de verificare a evaluării, cât și altor persoane interesate în însuşirea unor aspecte fundamentale ale activităţii de evaluare a bunurilor.

Vor fi abordate teme și se vor da răspunsuri la întrebări ca:

 • testul valorii de piaţă în selectarea comparabilelor,
 • utilizarea contractelor sau ofertelor în abordarea prin comparaţia vânzărilor,
 • verificări preventive și verificări retroactive,
 • cine poate realiza verificări de evaluări,
 • cum privim verificarea evaluării atât ca evaluatori ale căror rapoarte sunt supuse verificării, cât și ca verificatori,
 • ce tipuri de rapoarte pot fi verificate,
 • pot fi verificate și rapoartele utilizate în justiţie și pe baza cărora s-a bazat calculul prejudiciilor,
 • particularităţi și sensibilităţi ale verificării unor rapoarte realizate la date anterioare,
 • care sunt standardele de evaluare aplicabile dacă raportul verificat s-a realizat la o dată anterioară,
 • pot fi realizate verificări de rapoarte de evaluare de către verificatori care nu erau evaluatori la data realizării raportului verificat,
 • pot fi realizate rapoarte de evaluare având o dată a evaluării în trecut și realizatorul raportului nu era evaluator la data evaluării,
 • care sunt concluziile adecvate în cazul verificărilor cu obiectiv simplu și obiectiv extins,
 • schimbarea sistemului de clasificare a rapoartelor de evaluare în urma verificării (din cele 5 actuale în doar două categorii) etc.

Seminarul va conţine aplicaţii practice și o sesiune de întrebări și răspunsuri referitoare la "starea la zi a activităţii de evaluare".

Pentru mai multe detalii legate de programarea acestui seminar, vă rugăm să accesaţi pagina Programul seminarelor.

nbsp;