You are here

Seminare de pregătire aprofundată pentru acreditare

14 Aug 2019

Seminarele D14 – Pregătire aprofundată în evaluarea întreprinderilor și D15 – Pregătire aprofundată în evaluarea proprietăţii imobiliare, adresate tuturor membrilor titulari, dar în mod special celor care doresc să se prezinte anul acesta la examenul pentru dobândirea calității de membru acreditat, vor avea loc în 30 septembrie și, respectiv, 1 octombrie, la București, în str. Dr. Felix, nr. 49, et 4, sediul Filialei București (în funcție de numărul participanților, locația poate fi modificată), sub coordonarea dlui. Gheorghe Bădescu, MAA.

Seminarele constau în expuneri, aplicații la sală, teme de casă și un examen scris.

Prezența la sală este obligatorie pentru promovarea seminarului.

 

Programul seminarelor

Seminarul Data Interval orar
D14 - EI 30.09.2019 13:00-20:00
D15 – EPI 01.10.2019 13:00-20:00

 

Taxa de seminar este 1 000 lei și se achită integral la înscriere.

Înscrierea

Înscrierea la seminar se face prin completarea formularului de înscriere și transmiterea lui, însoțit de copia documentului cu care s-a achitat taxa, la adresa de e-mail olga.popescu@anevar.ro.

Data limită de înscriere este 1 septembrie 2019.

Instrucțiuni privind plata taxei

Plata taxei se poate face prin virament bancar în unul dintre conturile Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (CUI 29508210):

  • IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1;
  • IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Victoria.

La detaliile plății se va preciza: "seminar D1X-2019, Leg. XXXXX, Nume și Prenume evaluator autorizat". "XXXXX" reprezintă numărul de legitimație al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata iar D1X-2019 reprezintă codul seminarului ales, care poate fi D14 sau D15, după caz.

nbsp;