You are here

IMPORTANT: termen limită 17.01.2020 pentru îndeplinirea unor obligații conform LEGII 129/2019 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI cu modificările și completările ulterioare

14 Jan 2020

IMPORTANT: termen limită 17.01.2020 pentru îndeplinirea unor obligații conform LEGII 129/2019 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23 (1) Entitățile raportoare au obligația de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv în format electronic, prin canalele puse la dispoziție de către acesta.

(4) Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum și entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i).

Important 1. Termenul pentru desemnarea unei persoane în relația cu Oficiul pentru spălarea banilor este 17 Ianuarie 2020.

Important 2. Ca persoană fizică, titulară a unei activități economice independente sau titularul unei profesii liberale, nu este obligatorie desemnarea unei persoane. Persoana fizică titulară este persoana desemnată.

Important 3. Totuși, titularul unei entități raportoare, (fără personalitate juridică), trebuie să obțină un cont pe site-ul oficiului, aceasta fiind singura cale de transmitere a rapoartelor obligatorii. Contul se deschide de pe: https://raportare.onpcsb.ro.

nbsp;