You are here

Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018

15 Dec 2017

Conferința Națională ANEVAR din data de 8 decembrie 2017 a adoptat, prin Hotărârea nr. 3/2017publicată în Monitorul Oficial al României nr. 986/12.12.2017, Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018. Aceste standarde intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

Standardele de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare începând cu data de 31 mai 2012, odată cu intrarea în vigoare a OG nr. 24/2011 și a primei ediții a Standardelor de evaluare adoptate de ANEVAR.

Formatul electronic (PDF) al Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2018, este disponibil mai jos:

nbsp;