You are here

UPLR organizează cea de-a XI-a ediție a Conferinței “Ziua Profesiilor Liberale din România“ și cea de-a II-a ediție a Conferinței privind expertiza judiciară - 5 noiembrie 2018

16 Oct 2018

Luni, 5 noiembrie 2018, Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează la Aula Magna a Patriarhiei Române, din Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4, București, cea de a XI-a ediție a Conferinței “Ziua Profesiilor Liberale din România“, care este celebrată în fiecare an.

Evenimentul cuprinde două Conferințe, după cum urmează:

a) Conferința cu tema “Rolul și viitorul profesiilor liberale din România“, își va desfășura lucrările în intervalul orar 09:30 - 12:00 și își propune să evidențieze importanța deosebită a profesiilor liberale pentru societate, precum și rolul lor tot mai mare în realizarea binelui public.

La această Conferință vor participa reprezentanți ai unor autorități publice, instituții și organizații relevante pe plan național, precum și ai asociațiilor de profesii liberale care sunt sau nu membre ale UPLR.

Înregistrarea participantilor se va face între orele 09:00 - 09:30.

b) Conferința cu tema “Modificarea Ordonanței nr. 2/2000: Perfecționarea cadrului juridic al expertizei judiciare”, care își va desfășura lucrările în intervalul orar 13:00 - 16:30 (cu o pauză de cafea între orele 15:00-15:30), va trata o temă de mare actualitate pentru membrii profesiilor liberale având în vedere numeroasele dificultăți cu care aceștia se confruntă în activitatea lor curentă relativ la expertiza judiciară.

Tema Conferinței va fi susținută de către reprezentanți ai Ministerului Justiției, asociațiilor de magistrați, specialiști în domeniu, membri ai profesiilor liberale etc.

Înregistrarea participanților se face între orele 12:30-13:00.

Condiţiile de participare la Conferinţă sunt cele menţionate în Formularul de înregistrare.

Detalii privind înregistrarea la Conferință vor fi prezentate pe pagina web www.uplr.ro, precum și pe pagina de facebook a UPLR.

Programul evenimentelor

nbsp;