You are here

Rezultate examene de finalizare a stagiaturii – Sesiunea Noiembrie 2019

19 Nov 2019

Rezultate:

 

Grupe de examen

Examenele vor avea loc în perioada 18-29 noiembrie 2019, datele exacte, locaţiile şi repartizarea candidaților pe grupe urmând a fi postate pe site după încheierea perioadei de înscriere.

Informare:
Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:

  • organizarea sesiunii de examene de finalizare a stagiaturii, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
  • transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
  • evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:

  • dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor.
nbsp;