You are here

Rezultatele examenelor de finalizare a stagiaturii - Sesiunea Noiembrie 2018

20 Nov 2018

Rezultate:


Examenele vor avea loc în perioada 19-29 noiembrie 2018.

Datele exacte, locaţiile şi repartizarea candidaților pe grupe

Informare:
Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:

• organizarea sesiunii de examene de finalizare a stagiaturii, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
• transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
• evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:

• dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor.

nbsp;