You are here

Seminarul ”R01-Asigurarea calității în activitatea de evaluare a bunurilor”

23 May 2022

Vă informăm că prin Hotărârea nr. 34/28.02.2022 (actualizată prin HCD 47/2022), Consiliul director al ANEVAR a aprobat seminarul ”R01-Asigurarea calității în activitatea de evaluare a bunurilor”, seminar de tip remedial, destinat evaluatorilor autorizați care au obținut în urma monitorizării calificativul D și C și la care ar fi trebui repetată inspecția în perioada 2020-2023.

Obiectivul seminarului:
• Seminarul abordează tema ”asigurarea calității” și tratează în prima parte subiecte care țin de implementarea unui sistem de management al calității, respectiv: bazele asigurării calității, elemente de management al riscului rezultat din noncalitate, procedura specifică de AQ, importanța respectării codului de etică și, de asemenea, prezentarea unor elemente esențiale cu privire la notarea obiectivelor din fișa de obiective ce însoțește nota de inspecție etc.
• În partea a doua a materialului sunt prezentate neconformitățile cel mai frecvent întâlnite în rapoartele de evaluare, însoțite de atenționări ce fac trimiteri la standarde și la bunele practici în evaluare.

Aspecte organizatorice:
• Seminarul va fi predat fie la sală fie online și va fi lansat pe data de 23 iunie a.c. printr-un seminar pilot, prezentat online de către autori iar înscrierea se va putea face din pagina personală.
La finalul acestuia, participanții vor obține un punctaj final, compus din:
- punctajul obținut la un test grilă de 40 de întrebări;
- punctajul  obținut la verificarea unui raport de evaluare al cărui scop impune estimarea valorii de piață, realizat în anul 2021 și care va fi prezentat de cursant înaintea desfășurării seminarului.
• În funcție de punctajul obținut, calificativul acordat la inspecție poate fi modificat, mai multe detalii în acest sens fiind prezentate în Hotărârea nr. 34/2022 a Consiliului director, actualizată prin Hotărârea nr. 47/11.05.2022.
• Seminarul este echivalat cu 8 ore de pregătire profesională și se efectuează suplimentar față de programul de pregătire profesională anuală de 20 de ore și de măsurile corective profesionale rezultate din calificativul obținut la inspecție

• Taxa de participare este de 475 de lei.

• Acest seminar înlocuiește repetarea în intervalul 2020-2023 a inspecțiilor rezultate din obținerea calificativelor D și C, promovarea sa fiind obligatorie până la finalul anului 2023. În cazul nepromovării la termen a seminarului, va avea loc o nouă inspecție în primele șase luni ale anului 2024.

• În cazul membrilor corporativi care au obținut calificative D și C, seminarul va fi parcurs de membrii titulari  care își desfășoară activitatea în cadrul societății (asociați / acționari / angajați  / colaboratori exclusivi) și care intră sub incidența programului de monitorizare și sunt menționați în nota de inspecție.
• Menționăm faptul că până la data seminarului, trebuie îndeplinită măsura corectivă profesională ce decurge din calificativul obținut (cele 8 ore în cazul calificativului C, respectiv cele 16 ore în cazul calificativului D).

Seminarul este disponibil și pentru alți membri titulari, nu doar pentru evaluatorii monitorizați cu calificative C și D, care doresc să fie la curent cu aspectele necesare asigurării calității activității de evaluare a bunurilor. Promovarea seminarului de către acești membri se realizează prin obținerea unui punctaj de minimum 28 de puncte la același test de 40 de întrebări și este echivalată cu 8 ore de pregătire profesională care se constituie în program obligatoriu anual de pregătire de 20 de ore.

Formularul de înscriere pentru ediția din 23 iunie este disponibil pe pagina resurse.anevar.ro, secțiunea Pregătire Profesională - Formulare de înscriere.

nbsp;