You are here

Sesiune extraordinară de examene de finalizare curs - septembrie 2018

26 Jul 2018

În luna septembrie 2018, ANEVAR organizează o sesiune extraordinară de examene finalizare curs la care pot participa membrii ANEVAR înscrişi la cursurile de pregătire profesională în domeniul evaluării desfăşurate în perioada 2017-2018.

Locaţia: București.

Adresa exactă va fi comunicată după încheierea perioadei de înscriere.

Programul
31 august 2018 - predare lucrări de evaluare (dacă este cazul);
8 septembrie 2018 - test grilă și consultaţii (dacă este cazul);
15 septembrie 2018 - examen finalizare curs.

Perioada de înscriere: 06 - 17 august 2018

Înscrierea
Cererile de înscriere (descărcați de aici) se vor transmite la adresa de e-mail examen.extraordinar@anevar.ro.

Lucrările de evaluare se vor transmite atât în format electronic, la adresa de e-mail examen.extraordinar@anevar.ro cât și în format tipărit, la sediul ANEVAR din strada Dr. Felix, nr. 49, et, 2 București, sect. 1.

Cererile de înscriere și/sau rapoartele de evaluare depuse după expirarea perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerare.


Informare:

Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:
• organizarea sesiunii extraordinare de examen finalizare curs, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
• transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
• evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.
 
Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:
• dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor.
 
 
nbsp;