You are here

Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2018

28 Dec 2018

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului director nr. 66/2017 termenul limită de achitare a cotizației este 31 decembrie 2018.

Hotărârea Consiliului director nr. 66/2017 pentru aprobarea Listei cotizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente anului 2018 este publicată pe pagina web a Asociației, www.anevar.ro la secțiunea Despre noi/Hotărâri ale Consiliului Director/Hotărârile adoptate în cursul anului 2017.

Cuantumul părții fixe din cotizația aferente anului 2018 este:
- pentru membrii titulari - 1050 lei;
- pentru membrii corporativi - 2550 lei;
- pentru membrii stagiari - 500 lei.
 
Pentru persoanele care au dobândit calitatea de membru ANEVAR ulterior datei de 31 martie, cuantumul părții fixe din cotizația aferentă anului 2018 este:
- pentru membrii titulari - 700 lei;
- pentru membrii corporativi - 1700 lei.
 
Menţionăm că puteţi efectua plata, astfel:
  • prin virament bancar în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210):,
 
Conturile ANEVAR sunt:
 
B.C.R. Sucursala Sector 1
IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001

Banca Transilvania Sucursala Victoria
IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401

La detaliile plăţii se va preciza: "Ctz 2019, Leg. XXXXX, Numele evaluatorului autorizat". "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie/numărul de autorizație al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.

În situaţia în care cotizația aferentă anului 2018 nu este achitată, în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director, se va face aplicarea art. 24 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare (“Ordonanţa”), care prevede expres faptul că "neplata cotizaţiei în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director atrage excluderea de drept din Asociaţie".

nbsp;