You are here

Termenul limită de achitare a cotizației aferente anului 2019

29 Jul 2019

Termenul limită pentru achitarea nivelului I al cotizației aferente anului 2019 a fost 31 martie 2019.

Potrivit Hotărârii Consiliului director nr. 65/2018, cuantumul și termenul până la care se va achita partea fixă a cotizației aferente anului 2019, pentru fiecare categorie de membri, sunt structurate astfel:

Membri titulari
- Nivelul 1, până la data de 31 martie 2019 - 700 lei;
- Nivel 2, în perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2019 - 1050 lei.

Membri acreditati
- Nivelul 1, până la data de 31 martie 2019 - 800 lei;
- Nivel 2, în perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2019 - 1200 lei.

Membri corporativi
- Nivelul 1, până la data de 31 martie 2019 - 1700 lei;
- Nivel 2, în perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2019 - 2550 lei.
- În cazul persoanelor juridice care au dobândit calitatea de membru corporativ în anul 2019, cuantumul cotizației este de 2700 lei și poate fi achitat până la data de 31.12.2019.

Menţionăm că puteţi efectua plata, astfel:

  • prin virament bancar în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210):
Conturile ANEVAR sunt:
B.C.R. Sucursala Sector 1
IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001

Banca Transilvania Sucursala Victoria
IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401

La detaliile plăţii se va preciza: "Ctz 2019, Leg. XXXXX, Numele evaluatorului autorizat". "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie/numărul de autorizație al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.

În cazul în care ați achitat cotizația aferentă anului 2019 și dintr-o eroare aceasta nu a fost înregistrată în evidențele noastre, vă rugăm să ne transmiteti dovada achitării acesteia la adresa de email contact@anevar.ro.

În situaţia în care cotizația aferentă anului 2019 nu este achitată, în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director, se va face aplicarea art. 24 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare (“Ordonanţa”), care prevede expres faptul că "neplata cotizaţiei în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director atrage excluderea de drept din Asociaţie".

Hotărârea Consiliului director nr. 65/2018 pentru aprobarea Listei cotizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente anului 2019 este publicată pe pagina web a Asociației, www.anevar.ro la secțiunea Despre noi/Hotărâri ale Consiliului Director/Hotărârile adoptate în cursul anului 2018.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Departamentul Evidență Membri.

nbsp;