You are here

Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2020

31 Jul 2020

Conferinţa Naţională a adoptat, prin hotărârea nr. 3/2020, Standardele de evaluare a bunurilor obligatorii pentru activitatea de evaluare - în vigoare la data de 1 septembrie 2020, formate din:

  • Standardele de Evaluare SEV, compuse din: 
SEV 100 - Cadrul general (IVS Cadrul general)
SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101)
SEV 102 - Documentare și conformare (IVS 102)
SEV 103 - Raportare (IVS 103)
SEV 104 - Tipuri ale valorii (IVS 104)
SEV 105 - Abordări și metode de evaluare
SEV 200 - Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi (IVS 200)
SEV 210 - Active necorporale (IVS 210)
SEV 220 – Datorii nefinanciare (IVS 220)
SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 400)
SEV 233 - Proprietatea în curs de construire (IVS 410)
SEV 250 - Instrumente financiare (IVS 500)
SEV 300 - Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 300)
SEV 310 - Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului
SEV 340 - Evaluarea bunurilor imobile și eficienţa energetică (EVIP)
SEV 400 - Verificarea evaluării
SEV 430 - Evaluări pentru raportarea financiară
SEV 450 - Estimarea valorii de asigurare și a daunelor (EVGN)
  • Ghidurile de evaluare GEV, compuse din:
GEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri
GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor
GEV 520 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului
GEV 600 - Evaluarea întreprinderii
GEV 620 - Evaluarea bunurilor mobile de natura maşinilor, echipamentelor, instalaţiilor și stocurilor
GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

Glosar
Abrevieri
Cod de etică a profesiei de evaluator autorizat

Mai multe detalii găsiți aici.


NOTĂ: Aceste standarde de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare. Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2020, intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020 și sunt aprobate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 3/2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 691/3.08.2020.

Hotărârea Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 3/2017 pentru aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 986/12.12.2017, se abrogă la data de 1 septembrie 2020.

nbsp;