You are here

Acreditarea

Acreditarea - un nivel superior de competență profesională

 

 

Condițiile generale de participare la examen pe care candidatul trebuie să le îndeplinească sunt:

  1. să fi dobândit de cel puțin 3 ani specializarea ANEVAR pentru care dorește să susțină examenul de acreditare;

         2. să fi respectat condițiile de menținere a calității de membru titular în ultimii 3 ani, iar la momentul înscrierii la examenul de acreditare să fi urmat în anul în curs un program de pregătire continuă în domeniul evaluării de cel puțin 20 de ore.

Calitatea de membru acreditat este acordată pentru cinci ani de la data susținerii examenului de acreditare și poate fi reînnoită prin promovarea unui nou examen desfășurat în conformitate cu normele specifice de acreditare. 

Normele specifice de acreditare se stabilesc prin Regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul Director.

Calitatea de membru acreditat se dovedește prin legitimația de membru acreditat și parafa.


Calendarul sesiunii de acreditare/reacreditare Noiembrie 2021

 


 

Înscrierea la examenul de acreditare/ reacreditare

 
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conțină următoarele documente:
b) curriculum vitae în limba română, însoțit de fotografie;
c) raportul de activitate care va cuprinde informații cu privire la 10 lucrări de evaluare, din care 5 lucrări elaborate în coordonarea candidatului, în ultimii 2 ani;
d) 2 rapoarte de evaluare EI sau 3 rapoarte EPI în limba română, reprezentative pentru întreprinderi/proprietăți imobiliare după caz, executate de candidat în ultimii 2 ani. Rapoartele de evaluare trebuie să corespundă cerințelor Standardelor de evaluare adoptate de Asociație, valabile la data evaluării, și uzanțelor profesionale ale Asociației în ceea ce privește cuprinsul raportului, a modului de abordare, a procedurilor de evaluare, a fundamentării diferitelor aspecte și să aibă coerența și transparența necesare înțelegerii complete a acestora. Rapoartele de evaluare vor fi depuse pe suport de hârtie și pe suport electronic; la solicitarea Comisiei de acreditare, candidații vor prezenta modele de calcul în format Excel. Nu se acceptă rapoarte simplificate/uniforme. Nu se acceptă rapoarte de evaluare apartament. Nu se acceptă rapoarte de verificare. Rapoartele pot fi depersonalizate;
f) copia poliței de asigurare de răspundere civilă profesională valabilă pentru anul în curs, în cazul în care candidatul nu este asigurat prin intermediul firmei partenere a Asociației;
 
Documentele se vor îndosaria într-un dosar cu șină (varianta tiparită), se vor înscrie pe un suport electoric gen stick de memorie cu USB (varianta electronică) și se vor transmite prin poștă sau se vor depune la sediul ANEVAR Central. Adresa pentru ambele variante este: Str. Scărlătescu nr. 7, sector 1, București, cod postal 011158. Pe plicul cu documente se va specifica cu majuscule: „Acreditare - sesiunea noiembrie 2021”.

În vederea documentării pentru examenul de acreditare/ reacreditare, aveți la dispoziție Broșura de acreditare 2021, cuprinzând bibliografia și problemele care au constituit subiecte la examenele din anii anteriori.

 

nbsp;