You are here

Anunţuri angajare & Licitaţii

 
Pagină dedicată anunţurilor de angajare de evaluatori autorizaţi 
și licitaţiilor având ca obiect achiziţia de servicii de evaluare
 
  
 

Această pagină este dedicată anunţurilor diferitelor companii care selectează evaluatori autorizaţi, pentru angajare sau colaborare, precum și anunţurilor de organizare a licitaţiilor pentru achiziţia de servicii de evaluare.

Adresa de email la care se pot transmite solicitările este andreea.soare@anevar.ro.

Vă rugăm să trimiteți anunțurile de angajare în următorul format.


Criteriile de selecţie şi conţinutul anunţurilor aparţin exclusiv instituţiilor respective, Asociaţia având doar rolul de a promova aceste oferte în rândul membrilor


I. LICITAȚII

SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREȘTI S.P.R.L. organizează selecție evaluator pentru bunurile debitoarei VALIZVI PROD COM S.R.L. - data limită: 18.07.2022

Cabinet Individual de Insolvență “Crăciuneanu Viorel” organizează selecție evaluator pentru bunurile debitoarei ATVANGARDE TECHNOLOGY S.R.L. - data limită: 20.07.2022

FINANCIAL OPERATIONAL RESTRUCTURING I.P.U.R.L. organizează selecție evaluator pentru bunurile debitoarei RAWDIA VEGAN S.R.L. - data limită: 06.07.2022

BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS I.P.U.R.L. organizează selecție evaluator pentru bunurile debitoarei S.C. SPORTMANIA S.R.L. - data limită: 08.07.2022

BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS I.P.U.R.L. organizează selecție evaluator pentru bunurile debitoarei S.C. BRIDGE PRINTING GRUP S.R.L. - data limită: 07.07.2022

CASA DE INSOLVENȚĂ ISTRU S.P.R.L. Filiala Brăila organizează selecție evaluator pentru bunurile debitoarei TROFIC INVEST PLANT S.R.L. - data limită: 09.07.2022

ANUNȚ CONTRACTARE SERVICIU DE EVALUARE - data limită: 15.07.2022

 

II. ANUNŢURI DE ANGAJARE
 
 

În cele ce urmează, sunt publicate ofertele de angajare adresate evaluatorilor autorizaţi, membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România:

 

NOU! SC NEOCONSULT VALUATION SRL ANGAJEAZĂ EVALUATOR SPECIALIZAREA EPI

Compania: SC NEOCONSULT VALUATION SRL
Tip ofertă:  angajare
Poziţie: evaluator specializarea EPI
Orașele pentru care este valabilă oferta: București, Iași
Data introducerii anunţului: 5 iulie 2022
Valabil până la data:              decembrie 2022

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR cu specializarea EPI;
 • Orice altă specializare suplimentară (EI, EBM) constituie un avantaj;
 • Cunoştinţe bune de utilizare a Microsoft Office;
 • Flexibilitate şi abilităţi pentru lucrul în echipă;
 • Permis de conducere categoria B.

Responsabilităţile principale:

 • Efectuarea rapoartelor de evaluare conform standardelor ANEVAR;
 • Participarea la efectuarea studiilor de piaţă.

Beneficii:

 • Oportunitatea de dezvoltare într-o echipă tânără şi dinamică;
 • Pachet salarial atractiv;
 • Bonus-uri pentru performanță.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@neoconsult.ro.

 

NOU! RAIFFEISEN BANK SA ANGAJEAZĂ

Compania: Raiffeisen Bank SA
Tip ofertă:  angajare
Poziţie: evaluator
Orașele pentru care este valabilă oferta: București, Cluj-Napoca
Data introducerii anunţului: 5 iulie 2022
Valabil până la data:              15 august 2022

Cerinţele principale:

 • Experiențe anterioare cheie/ critice necesare pentru îndeplinirea jobului:
  • Experiență în evaluarea proprietăților imobiliare și a bunurilor mobile.
 • Cunoștințe și traininguri necesare pentru îndeplinirea jobului:
  • Cunoașterea metodologiilor de evaluare a proprietăților imobiliare și a bunurilor mobile;
  • Cunoștințe despre standardele internaționale de evaluare aplicabile în România;
  • Cunoștințe aprofundate despre piețele imobiliare și cele specifice altor tipuri de garanții materiale;
  • Cunoștințe generale despre investiții și monitorizarea acestora; Cunoștințe generale despre principii de risc, despre produsele băncii.
 • Studii și certificări necesare:
  • Studii economice, juridice sau tehnice de lunga durată;
  • Curs de formare profesională/ post universitar/ masterat în domeniul evaluării Evaluator Autorizat, membru ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) - cf legii 99/2013;
 • Permis de conducere.

Responsabilităţile principale:

 • Evaluarea bunurilor imobile și mobile propuse a fi luate în garanție, potrivit normelor băncii fie prin efectuarea în întregime a evaluării, fie prin verificarea rapoartelor de evaluare externe livrate băncii, potrivit normelor și procedurilor interne;
 • Monitorizarea garanțiilor ca parte a procesului de revizuire a creditului, în concordanță cu obligațiile contractuale referitoare la garanții ale debitorului, în scopul verificării faptului că respectivele garanţii sunt şi continuă valorificabile;
 • Efectuează evaluarea și monitorizarea investițiilor, potrivit normelor băncii; Răspunde de realitatea datelor înscrise în materialele prezentate clienților interni, de executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor, precum și de aplicarea strictă a normelor de lucru ale băncii.

Beneficii:

În Raiffeisen Bank selecția și promovarea oamenilor se bazează exclusiv pe baza competențelor. Suntem deschiși către diversitate și nediscriminare și încurajăm includerea tuturor angajaților, pentru un mediu de lucru eficient, creativ și plăcut, cu o balanță echilibrată între muncă și viața personală! În banca noastră, profilul angajatului ideal nu ține cont de vârstă, ci de entuzisam și pasiune, nu ține cont de religie, ci de dorința de a învăța, nu ține cont de gen, ci de profesionalism, nu ține cont de etnie, ci de aptitudini și competențe!

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: alina-gabriela.iliescu@raiffeisen.ro. Pentru detalii suplimentare puteți apela la numărul de telefon: +40799719887.

 

QUEST DEVELOPMENT S.R.L. ANGAJEAZĂ EVALUATOR

Compania: QUEST DEVELOPMENT S.R.L.
Tip ofertă:  angajare / colaborare
Poziţie: evaluator autorizat specializarea EI, EPI, EBM
Orașele pentru care este valabilă oferta: București
Data introducerii anunţului: 21 iunie 2022
Valabil până la data:              31 iulie 2022

Cerinţele principale:

 • membru titular ANEVAR;
 • evaluator autorizat – EI, EPI, EBM;
 • toate orele de pregătire continuă la zi;
 • fără sancţiuni ANEVAR;
 • experiență minim 3 ani;
 • orice altă specializare suplimentară constituie un avantaj;
 • cunoașterea și aplicarea Standardelor de Evaluare ANEVAR;
 • cunoștințe PC, pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);
 • disponibilitate la deplasare în vederea efectuării inspecțiilor;
 • dorință de învățare și perfecționare continuă;
 • permis de conducere categoria B constituie un avantaj.

Responsabilităţile principale:

 • efectuarea inspecțiilor și a rapoartelor de evaluare conform cerinţelor Standardelor de evaluare ANEVAR în vigoare;
 • inspecția bunurilor proprietăţilor, bunurilor mobile sau întreprinderilor supuse evaluării;
 • întocmirea altor expertize conexe activităţii de evaluare (analize financiare proiecte pe fonduri europene, activitate ONG, etc).

Beneficii:

 • venituri proporționale activității desfășurate;
 • mijloace proprii desfășurării activității;
 • echipă experimentată, dinamică, pozitivă;
 • posibilitatea îmbunătăţirii permanente a performanţelor profesionale;
 • posibilități de dezvoltare profesională.

CV-urile și scrisorile de intenție pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@questp.ro. Pentru detalii suplimentare puteți apela numerele de telefon: 0722.281.670 / 0751.060.088.

 

EUROTIMEVAL SRL CAUTĂ EVALUATOR JUNIOR SPECIALIZĂRILE EPI SAU EBM

Compania: EUROTIMEVAL SRL
Tip ofertă:  angajare / colaborare
Poziţie: evaluator junior specializările EPI sau EBM
Orașele pentru care este valabilă oferta: Timișoara, Giurgiu, Buzău
Data introducerii anunţului: 16 iunie 2022
Valabil până la data:              17 iulie 2022

Cerinţele principale:

 • Studii superioare în domeniul economic sau tehnic;
 • Membru Titular– specializarea E.P.I;
 • Membru stagiar– specializarea E.P.I;
 • Specializarea EBM constituie un avantaj;
 • Cunoașterea și aplicarea Standardelor de Evaluare ANEVAR;
 • Cunoștinţe solide ale pachetului Microsoft Office (Word, Excel);
 • Disponibilitate la deplasare în vederea efectuării inspecţiilor în județ;
 • Dorinţă de învăţare și perfecţionare continuă;
 • Disponibilitate de a lucra normă întreagă exclusiv de la sediul societății noastre;
 • Capacitatea de a lucra în echipă;
 • Program de lucru 8 ore/zi;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Experiența constituie avantaj.

Responsabilităţile principale:

 • Realizarea inspecţiilor;
 • Întocmirea rapoartelor de evaluare în conformitate cu standardele ANEVAR în vigoare – specializarea EPI sau după caz EBM;
 • Diverse atribuții conexe domeniului.

Beneficii:

 • Pachet financiar atractiv în funcție de experiența acumulată/progres, cu carte de muncă;
 • Oportunitatea de dezvoltare într-o echipă tânără și dinamică;
 • Flexibilitatea programului de muncă;
 • Bonusuri pentru performanță.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@eurotimeval.ro cu mențiunea „CV Angajare Evaluator – Timișoara, Giurgiu sau Buzău”.

 

DELOITTE CONSULTANȚĂ SRL ANGAJEAZĂ

Compania: DELOITTE CONSULTANȚĂ SRL
Tip ofertă:  angajare
Poziţie: Manager | Valuation & Modeling
Orașul pentru care este valabilă oferta: București
Data introducerii anunţului: 16 iunie 2022
Valabil până la data:              1 septembrie 2022

Cerinţele principale:

 • cel puțin 4 ani experiență în evaluarea afacerii/modelare financiară și experiență dovedită în misiuni de evaluare complexe; o poziție similară într-o companie Big4 constituie un avantaj semnificativ;
 • certificare profesională — afilierea CFA, ACCA sau ANEVAR constituie un avantaj semnificativ
 • abilități demonstrate de:
  • gestionare eficientă a proiectelor de evaluare sau modelare, precum și a relației client/companie;
  • menținere a unor standarde de calitate și profesionale înalte;
  • promovare a serviciilor de consultanță financiară și consolidare a unei poziții de lider pe piață;
  • realizare de prezentări eficiente pentru conducerea superioară a clientului;
 • abilități excelente de conducător și capacitatea de a motiva echipa
 • competențe solide de întocmire a rapoartelor
 • cunoașterea limbii engleze la nivel experimentat este obligatorie
 • cunoștințe solide de MS Excel și competențe de modelare financiară
 • abilitatea de a construi relații productive și de durată cu clienții și colegii.

Responsabilităţile principale:

 • dezvoltarea de modele financiare complexe și analizarea situațiilor financiare, inclusiv analiza fluxurilor de numerar, a calității activelor și câștigurilor, a datoriilor contingente și a riscurilor, a condițiilor și tendințelor din industrie, a achizițiilor și cesionărilor
 • evaluarea afacerii și a imobilizărilor necorporale pentru societățile mici și societățile listate
 • întocmirea prezentărilor către client și a rapoartelor de evaluare
 • elaborarea planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: rgrecu@deloittece.com (Raluca Grecu, Recruiter Deloitte).

 

DELOITTE CONSULTANȚĂ SRL ANGAJEAZĂ

Compania: DELOITTE CONSULTANȚĂ SRL
Tip ofertă:  angajare
Poziţie: Senior Consultant | Valuation & Modeling
Orașul pentru care este valabilă oferta: București
Data introducerii anunţului: 16 iunie 2022
Valabil până la data:              1 septembrie 2022

Cerinţele principale:

 • Diplomă de universitate preferabil în domeniul financiar, contabilitate sau matematică și/sau o combinație între aceste domenii;
 • Cunoștințe excelente ale pachetului Microsoft Office, în special Excel; cunoașterea Visual Basic constituie un avantaj;
 • Abilități excelente de exprimare verbală și în scris atât în limba română, cât și în limba engleză;
 • Abilități analitice, logice și de business diagnostic solide;
 • Capacitatea de a învăța cu ușurință sarcini noi, de a lucra în misiuni multiple și de a gestiona situațiile ambigue;
 • Abilitatea de a lucra fără supraveghere, și cu atenție la detalii;
 • Capacitatea și disponibilitatea de a lucra în echipă;
 • Capacitatea de a comunica eficient la toate nivelurile de gestionare a misiunii;
 • Experiența în contabilitate, audit sau evaluare constituie un avantaj.

Responsabilităţile principale:

 • Strângerea și sintetizarea informațiilor din industrie din surse precum internet, publicații, rapoarte din industrie și ale analiștilor adresate investitorilor, precum și reviste de specialitate;
 • Discuții cu clienții cu privire la ipotezele de evaluare, rezultatele interimare și finale;
 • Întocmirea analizelor financiare și economice cu privire la companiile cliente, tranzacții similare și companii listate folosind bazele de date ale Deloitte și alte informații publice;
 • Elaborarea modulelor individuale ale modelelor financiare, a propunerilor și tehnicilor de vânzare;
 • Asistență în întocmirea rapoartelor și a constatărilor inclusiv în pregătirea tabelelor, a analizelor și a graficelor;
 • Activități de documentare în piață și identificarea oportunităților din piață.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: rgrecu@deloittece.com (Raluca Grecu, Recruiter Deloitte).


APPRAISAL & VALUATION SA CAUTĂ EVALUATOR IMOBILIAR CU EXPERIENȚĂ

Compania: APPRAISAL & VALUATION SA
Tip ofertă:  angajare / colaborare
Poziţie: evaluator imobiliar cu experiență
Orașele/județele pentru care este valabilă oferta: Alba, Alexandria, București, Buzău, Brașov, Covasna, Harghita, Constanța, Iași, Maramureș, Oradea, Satu Mare, Sălaj, Timișoara
Data introducerii anunţului: 1 aprilie 2022
Valabil până la data:              4 octombrie 2022

Cerinţele principale:

 • Studii superioare;
 • Membru ANEVAR titular sau în curs de titularizare;
 • Certificări EPI, EBM, EI, sau variante. Pot fi toate sau numai o certificare;
 • Experiență profesională > 3 ani;
 • Disponibilitate pentru mobilitate;
 • Carnet de conducere categoria B;
 • Gândire logică;
 • Cunoștințe tehnice;
 • Capacitate de organizare și planificare activitate curentă;
 • Abilități de comunicare;
 • Cunoștințe IT de tip MS Office, Outlook;
 • Loialitate și confidențialitate.

Responsabilităţile principale:

 • Asigură soluționarea misiuniii de evaluare alocată și întocmește Rapoarte de evaluare în concordanţă cu Standardele de Evaluare a Bunurilor, în vigoare, emise de ANEVAR și nivelul de certificare;
 • Asigură inspecția subiectelor supuse evaluării;
 • Analizează documentația pusă la dispoziție pentru misiunea de evaluare pentru care a fost desemnat;
 • Asigură inspecția subiectelor supuse evaluării;
 • Întocmește analiza și studii de piață pentru evaluarea alocată;
 • Asigură comunicarea cu clientul firmei în scopul elaborării raportului de evaluare;
 • Asigură aplicarea corectă a abordărilor și tehnicilor de evaluare;
 • Propune măsuri de îmbunătățire a activității profesionale;
 • Întocmește alte expertize conexe activităţii de evaluare;
 • Gestionează timpul de elaborare în sensul asigurării termenului de livrare către client a lucrării alocată.

Beneficii:

 • Cursuri avansate, gratuite pentru formare profesională în evaluare;
 • Un curs anual, la alegerea, în domeniile: dezvoltare personală, management, marketing sau vânzări;
 • Oportunități de ascensiune rapidă în carieră și de a deveni un lider remarcabil în domeniu;
 • Posibilitatea de a coordona alți evaluatori, de a conduce echipe la nivel local sau național;
 • Salariu:
  • De la 500 euro net;
  • Bonusuri în funcție de performanță;
  • Comisioane substanțiale.

Programare interviu: telefon 031 101 1890 sau e-mail: office@nairomania.ro.

 

ARIA ADVISORS CAUTĂ EVALUATORI

Compania: ARIA ADVISORS SRL
Tip ofertă:  angajare/colaborare
Poziţie: evaluator specializarea EPI și/sau EBM
Orașele pentru care este valabilă oferta: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava
Data introducerii anunţului: 11 martie 2022
Valabil până la data:            până la ocuparea poziției

Cerinţele principale:

 • Absolvent de studii superioare;
 • Membru titular ANEVAR-EPI și/sau EBM;
 • Experiență profesională de minim 3 ani în domeniul evaluării proprietăților imobiliare - EPI;
 • Experiență profesională în domeniul evaluării bunurilor mobile-EBM-constituie un avantaj;
 • Să nu fi înregistrat avertismente/sancțiuni din partea ANEVAR;
 • Cunoştinţe avansate de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • Permis de conducere categoria B și disponibilitate pentru deplasări;
 • Cunoștințe de limba engleză nivel mediu.

Responsabilităţile principale:

 • Verificarea documentației aferentă bunurilor supuse procesului de evaluare;
 • Efectuarea inspectiilor bunurilor;
 • Întocmirea rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardelor de Evaluare a Bunurilor și în conformitate cu pregătirea profesională.

CV-urile  pot fi transmise la adresa de email office@ariaadvisors.ro.

 

ESPACO REAL ESTATE SRL CAUTĂ EVALUATORI COLABORATORI


Compania: ESPACO REAL ESTATE SRL
Tip ofertă:  colaborare
Poziţie: evaluator specializările EPI și/sau EBM
Orașul pentru care este valabilă oferta: teritoriul României
Data introducerii anunţului: 11 ianuarie 2022
Valabil până la data:            până la ocuparea poziției

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR cu specializarea EPI și/sau EBM;
 • Orice altă specializare suplimentară constituie un avantaj;
 • Cunoştinţe bune de utilizare a Microsoft Office;
 • Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • Flexibilitate şi abilităţi pentru lucrul în echipă;
 • Resposabilitate şi rigurozitate.

Responsabilităţile principale:

 • Efectuarea rapoartelor de evaluare conform standardelor ANEVAR;
 • Participarea la efectuarea studiilor de piaţă;
 • Alte activități necesare și/sau conexe întocmirii rapoartelor de evaluare.

Beneficii:

 • Oportunitatea de a face parte dintr-o echipă tânără şi dinamică;
 • Flexibilitatea programului de lucru;
 • Comision corelat cu volumul prestat;
 • Oportunitatea îmbunătăţirii performanţelor profesionale.

CV-urile pot fi transmise la adresa evaluari@espaco.ro cu mențiunea ”Colaborare”. Pentru detalii suplimentare puteți apela la numărul de telefon: 0733.217.218.

 
EVALTRANSILVANIA CAUTĂ EVALUATORI

Compania: EVALTRANSILVANIA CONSULTING SRL
Tip ofertă: angajare / colaborare
Poziţie: evaluator autorizat EPI și/sau EBM
Orașele pentru care este valabilă oferta: teritoriul României
Data introducerii anunţului: 27 octombrie 2021
Valabil până la data:             până la ocuparea poziției

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR;
 • Abilități de comunicare (scris, verbal), proactivitate, spirit de echipă;
 • Foarte bună cunoaștere a programelor de operare pe calculator;
 • CV-ul trebuie să conțină poza candidatului;
 • Cunoștințe de limba engleză.

Responsabilităţile principale:

 • Elaborarea rapoartelor de evaluare în conformitate cu standardele de evaluare și cu competențele dobândite;
 • Punerea în aplicare în mod corect a metodelor și tehnicilor recunoscute pentru realizarea raportului de evaluare.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: contact@evaltransilvania.ro.

 

EVALUATOR - RAIFFEISEN BANK - DEPARTAMENTUL GARANȚII, CLUJ-NAPOCA


Compania: RAIFFEISEN BANK
Tip ofertă:  angajare
Poziţie: Evaluator Departamentul Garanții
Orașul pentru care este valabilă oferta: Cluj-Napoca
Data introducerii anunţului: 29 septembrie 2021
Valabil până la data:             -

Cerinţele principale:

 • Studii superioare (profil tehnic sau economic)
 • Certificare ANEVAR (prezintă avantaj)
 • Permis de conducere - categoria B
 • Cunoștințe privind prevederile specifice referitoare la garanțiile materiale
 • Cunoștințe despre standardele internaționale de evaluare aplicabile în România
 • Cunoștințe despre fluxurile generale de creditare
 • Cunostințe aprofundate despre piețele imobiliare și cele specifice altor tipuri de garanții materiale
 • Limba engleză – mediu
 • Cunostințe PC – mediu (MS Office)

Responsabilităţile principale:

 • Efectuează evaluarea bunurilor imobile și mobile propuse a fi luate în garanție, potrivit normelor băncii
 • Răspunde de realitatea datelor înscrise în materialele prezentate clienților interni, de executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor, precum și de aplicarea strictă a normelor de lucru ale băncii
 • Efectuează verificarea rapoartelor de evaluare externe livrate băncii, potrivit normelor și procedurilor interne
 • Monitorizează garanțiile și formulează opinii ca parte a procesului de revizuire a creditului, în concordanță cu obligațiile contractuale referitoare la garanții ale debitorului, menționând cazurile în care există modificări referitoare la garanție (materială), lichiditatea acesteia, valoarea de piață, durata de viață, pericolului potențial de deteriorare a acesteia
 • Efectuează evaluarea și monitorizarea investițiilor, potrivit normelor băncii; Răspunde de realitatea datelor înscrise în materialele prezentate clienților interni, de executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor, precum și de aplicarea strictă a normelor de lucru ale băncii
 • Asigură un suport activ echipei de recuperare, prin monitorizarea garanțiilor aferente și prin verificarea rapoartelor de evaluare externe
 • Verifică și completează toate informațiile relevante în CMS; Răspund de corectitudinea informațiilor din CMS, pentru Garanții Materiale
 • Răspunde de corectitudinea informațiilor din CMS, pentru Garanții Materiale
 • Dezvoltă permanent nivelul de cunoaștere a sistemului CMS și acordă suport pentru modificările operaționale

CV-urile pot fi transmise la adresa ioana.teodorescu@raiffeisen.ro.


SVN ROMANIA RESEARCH & VALUATION ADVISORS CAUTĂ EVALUATOR MEMBRU ANEVAR - COLABORARE/ANGAJARE

Compania: SVN ROMANIA RESEARCH & VALUATION ADVISORS
Tip ofertă: angajare / colaborare
Poziţie: evaluator membru ANEVAR
Județele pentru care este valabilă oferta: București, Ilfov, nivel național
Data introducerii anunţului: 22 septembrie 2021
Valabil până la data:             -

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR – EPI, EBM;
 • Experiență anterioară în domeniul evaluărilor minim 2 ani;
 • Utilizator experimentat al pachetului MS Office;
 • Abilități de analiză și raportare a conceptelor macro-economice, precum și cele specifice pieței imobiliare;
 • Abilități de organizare;
 • Atitudine pozitivă orientată către client;
 • Permis conducere categoria B.

Responsabilităţile principale:

 • Întocmire de rapoarte de evaluare în conformitate cu standardele ANEVAR;
 • Realizarea inspecțiilor.

Beneficii:

 • Structură de plăți avantajoasă;
 • Mediu de lucru și condiții optime pentru desfășurarea activității;
 • Acces la baza de date;
 • Program flexibil;
 • Posibilitatea dezvoltării profesionale prin implicarea în proiecte complexe.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: catalina.radulescu@svn.ro.

 

NCG EVALUARE-EXPERTIZE SRL CAUTĂ EVALUATORI COLABORATORI

Compania: TNCG EVALUARE-EXPERTIZE SRL
Tip ofertă: colaborare
Poziţie: evaluator EPI și/sau EBM
Orașele pentru care este valabilă oferta: oriunde în țară
Data introducerii anunţului: 22 septembrie 2021
Valabil până la data:             până la ocuparea poziției

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR cu specializarea EPI și/sau EBM;
 • Cunoștințe operare Word și Excel;
 • Abilități de organizare și comunicare;
 • Resposabilitate și rigurozitate;
 • Atitudine pozitivă.

Responsabilităţile principale:

 • Întocmirea rapoartelor de evaluare în conformitate cu standardele ANEVAR în vigoare – specializarea EPI sau, după caz, EBM;
 • Verificarea documentațiilor puse la dispoziție de către beneficiari;
 • Inspectarea proprietăților imobiliare;
 • Alte activități necesare și/sau conexe întocmirii rapoartelor de evaluare.

Beneficii:

 • Posibilitatea îmbunătăţirii performanţelor profesionale;
 • Flexibilitatea programului de lucru;
 • Comision corelat cu volumul prestat.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@evaluare-expertize.ro, cu mențiunea „Colaborare evaluator zona...”.

 
TRANSILVANIA REGIONAL BUSINESS SRL CAUTĂ EVALUATORI COLABORATORI

Compania: TRANSILVANIA REGIONAL BUSINESS SRL
Tip ofertă: colaborare și/sau angajare
Poziţie: evaluator EPI și/sau EBM
Orașele pentru care este valabilă oferta: oriunde în țară
Data introducerii anunţului: 10 septembrie 2021
Valabil până la data:             până la ocuparea poziției

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR cu specializarea EPI;
 • Permis de conducere cat. B;
 • Cunoștințe operare Word și Excel;
 • Abilități de organizare și comunicare;
 • Resposabilitate și rigurozitate;
 • Dorință de învățare;
 • Atitudine pozitivă și proactivă.

Responsabilităţile principale:

 • Întocmirea rapoartelor de evaluare în conformitate cu standardele ANEVAR în vigoare – specializarea EPI sau, după caz, EBM;
 • Verificarea documentațiilor puse la dispoziție de către beneficiari;
 • Inspectarea proprietăților imobiliare;
 • Alte activități necesare și/sau conexe întocmirii rapoartelor de evaluare.

Beneficii:

 • Comision corelat cu volumul prestat;
 • Flexibilitatea programului de lucru;
 • Oportunitatea îmbunătăţirii performanţelor profesionale.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: evaltrb.ro@gmail.com, cu mențiunea „Colaborare”. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefon 0743/171791.

 

BANCA ROMÂNEASCĂ SA ANGAJEAZĂ OFIȚER BANCAR EVALUARE GARANȚII


Compania: BANCA ROMÂNEASCĂ SA
Tip ofertă:  angajare
Poziţie: ofițer bancar evaluare garanții
Orașul pentru care este valabilă oferta: București
Data introducerii anunţului: 6 august 2021
Valabil până la data:             până la ocuparea poziției vacante

Cerinţele principale:

 • Studii superioare
 • Membru ANEVAR; Autorizare evaluări proprietăți imobiliare/ bunuri mobile
 • Limba engleză nivel mediu – scris, vorbit, citit
 • Experiență profesională: minimum 3 ani în domeniul evaluării proprietăților imobiliare/ bunurilor mobile- experiența în domeniul bancar reprezintă un avantaj
 • Abilități/ cunoștințe specializate: MS Office nivel mediu
 • Competențe: concentrare și atenție la detalii; capacitate de a lucra sub presiune și de a respecta termenele; capacitate de analiză și sinteză

Responsabilităţile principale:

 • Verifică rapoartele de evaluare a garanțiilor materiale întocmite de evaluatorii externi agreați de bancă în conformitate cu procedurile aferente
 • Efectuează evaluarea / reevaluarea bunurilor materiale pentru garantarea creditelor acordate de bancă, la cererea conducerii departamentului și diviziilor interesate
 • Monitorizează evoluția pieței imobiliare a garanțiilor materiale, respectiv terenurilor, construcțiilor industriale, comerciale, administrative și rezidențiale
 • Identifică și stabilește rețeaua de evaluatori colaboratori
 • Monitorizează performanța rețelei de evaluatori colaboratori

CV-urile pot fi transmise pe adresa de email hr@brom.ro.

 

GMT – EVALUĂRI ȘI CONSULTANȚĂ SRL ANGAJEAZĂ EVALUATOR AUTORIZAT


Compania: GMT Evaluări și Consultanță SRL
Tip ofertă:  angajare/colaborare
Poziţie: evaluator proprietăți imobiliare / evaluator bunuri mobile
Județele pentru care este valabilă oferta: Iași, Vaslui
Data introducerii anunţului: 25 iunie 2021
Valabil până la data:             până la ocuparea posturilor

Cerinţele principale:

 • membru titular ANEVAR;
 • evaluator autorizat - EPI;
 • orice altă specializare suplimentară (EI, EBM) constituie un avantaj;
 • cunoașterea și aplicarea Standardelor de evaluare;
 • cunoștințe PC;
 • disponibilitate la deplasare pentru inspecții;
 • experiență relevantă în evaluarea proprietăților;
 • flexibilitate și abilități pentru lucrul în echipă;
 • persoană serioasă, deschisă, organizată, cu abilități de comunicare.

Responsabilităţile principale:

 • gestionarea lucrărilor de evaluare;
 • efectuarea inspecțiilor și a rapoartelor de evaluare;
 • managementul relațiilor comerciale cu clienții societății;
 • participarea la promovarea serviciilor societății.

Beneficii:

 • pachet financiar atractiv;
 • oportunitatea de a face parte dintr-o echipă tânără și dinamică.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de email gmt.evaluari@gmail.com. Pentru detalii suplimentare puteţi apela numărul de telefon: 0745.973.930.

 

ADVANCE FINANCE CONSULTING SRL CAUTĂ EVALUATORI COLABORATORI


Compania: ADVANCE FINANCE CONSULTING SRL
Tip ofertă:  colaborare
Poziţie: evaluator EPI și/sau EBM
Județele pentru care este valabilă oferta: București, Ilfov, Călărași, Teleorman, Ialomița, Dâmbovița, Prahova
Data introducerii anunţului: 13 mai 2021
Valabil până la data:             până la ocuparea poziției

Cerinţele principale:

 • Membru titular sau stagiar;
 • Foarte bune abilități de organizare;
 • Resposabilitate și rigurozitate;
 • Dorință de învățare;
 • Atitudine pozitivă și proactivă.

Responsabilităţile principale:

 • Întocmirea rapoartelor de evaluare;
 • Alte activități necesare și/sau conexe întocmirii rapoartelor de evaluare.

Beneficii:

 • Comision corelat cu volumul prestat;
 • Oportunitatea dezvoltării profesionale prin implicarea în proiecte ce vor avea ca obiect o paletă diversificată de active.

CV-urile pot fi transmise la adresa office@evaz.ro, cu mențiunea ”Colaborare”.

 

EVALUATOR - RAIFFEISEN BANK - DEPARTAMENTUL GARANȚII, BRAȘOV


Compania: RAIFFEISEN BANK
Tip ofertă:  angajare
Poziţie: Evaluator Departamentul Garanții
Orașul pentru care este valabilă oferta: Brașov
Data introducerii anunţului: 5 mai 2021
Valabil până la data:             -

Cerinţele principale:

 • Studii superioare (profil tehnic sau economic)
 • Certificare ANEVAR (prezintă avantaj)
 • Permis de conducere - categoria B
 • Cunoștințe privind prevederile specifice referitoare la garanțiile materiale
 • Cunoștințe despre standardele internaționale de evaluare aplicabile în România
 • Cunoștințe despre fluxurile generale de creditare
 • Cunostințe aprofundate despre piețele imobiliare și cele specifice altor tipuri de garanții materiale
 • Limba engleză – mediu
 • Cunostințe PC – mediu (MS Office)

Responsabilităţile principale:

 • Efectuează evaluarea bunurilor imobile și mobile propuse a fi luate în garanție, potrivit normelor băncii
 • Răspunde de realitatea datelor înscrise în materialele prezentate clienților interni, de executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor, precum și de aplicarea strictă a normelor de lucru ale băncii
 • Efectuează verificarea rapoartelor de evaluare externe livrate băncii, potrivit normelor și procedurilor interne
 • Monitorizează garanțiile și formulează opinii ca parte a procesului de revizuire a creditului, în concordanță cu obligațiile contractuale referitoare la garanții ale debitorului, menționând cazurile în care există modificări referitoare la garanție (materială), lichiditatea acesteia, valoarea de piață, durata de viață, pericolului potențial de deteriorare a acesteia
 • Efectuează evaluarea și monitorizarea investițiilor, potrivit normelor băncii
 • Asigură un suport activ echipei de recuperare, prin monitorizarea garanțiilor aferente și prin verificarea rapoartelor de evaluare externe
 • Verifică și completează toate informațiile relevante în CMS
 • Răspunde de corectitudinea informațiilor din CMS, pentru Garanții Materiale
 • Dezvoltă permanent nivelul de cunoaștere a sistemului CMS și acordă suport pentru modificările operaționale

CV-urile pot fi transmise la adresa valerian.boitor@raiffeisen.ro.

 

EVALUATOR - RAIFFEISEN BANK - DEPARTAMENTUL GARANȚII, TIMIȘOARA


Compania: RAIFFEISEN BANK
Tip ofertă:  angajare
Poziţie: Evaluator Departamentul Garanții
Orașul pentru care este valabilă oferta: Timișoara
Data introducerii anunţului: 5 mai 2021
Valabil până la data:             -

Cerinţele principale:

 • Studii superioare (profil tehnic sau economic)
 • Certificare ANEVAR (prezintă avantaj)
 • Permis de conducere - categoria B
 • Cunoștințe privind prevederile specifice referitoare la garanțiile materiale
 • Cunoștințe despre standardele internaționale de evaluare aplicabile în România
 • Cunoștințe despre fluxurile generale de creditare
 • Cunostințe aprofundate despre piețele imobiliare și cele specifice altor tipuri de garanții materiale
 • Limba engleză – mediu
 • Cunostințe PC – mediu (MS Office)

Responsabilităţile principale:

 • Efectuează evaluarea bunurilor imobile și mobile propuse a fi luate în garanție, potrivit normelor băncii
 • Răspunde de realitatea datelor înscrise în materialele prezentate clienților interni, de executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor, precum și de aplicarea strictă a normelor de lucru ale băncii
 • Efectuează verificarea rapoartelor de evaluare externe livrate băncii, potrivit normelor și procedurilor interne
 • Monitorizează garanțiile și formulează opinii ca parte a procesului de revizuire a creditului, în concordanță cu obligațiile contractuale referitoare la garanții ale debitorului, menționând cazurile în care există modificări referitoare la garanție (materială), lichiditatea acesteia, valoarea de piață, durata de viață, pericolului potențial de deteriorare a acesteia
 • Efectuează evaluarea și monitorizarea investițiilor, potrivit normelor băncii
 • Asigură un suport activ echipei de recuperare, prin monitorizarea garanțiilor aferente și prin verificarea rapoartelor de evaluare externe
 • Verifică și completează toate informațiile relevante în CMS
 • Răspunde de corectitudinea informațiilor din CMS, pentru Garanții Materiale
 • Dezvoltă permanent nivelul de cunoaștere a sistemului CMS și acordă suport pentru modificările operaționale

CV-urile pot fi transmise la adresa dacian.velimirovici@raiffeisen.ro.

 

ADVANCE FINANCE CONSULTING SRL CAUTĂ EVALUATOR


Compania: ADVANCE FINANCE CONSULTING SRL
Tip ofertă:  angajare
Poziţie: evaluator EPI și/sau EBM
Orașul pentru care este valabilă oferta: București
Data introducerii anunţului: 1 februarie 2021
Valabil până la data:             până la ocuparea postului

Cerinţele principale:

 • Membru titular sau stagiar;
 • Foarte bune abilități de organizare;
 • Resposabilitate și rigurozitate;
 • Dorință de învățare;
 • Atitudine pozitivă și proactivă.

Responsabilităţile principale:

 • Întocmirea rapoartelor de evaluare;
 • Alte activități necesare și/sau conexe întocmirii rapoartelor de evaluare.

Beneficii:

 • Pachet salarial corelat cu performanțele;
 • Oportunitatea dezvoltării profesionale prin implicarea în proiecte ce vor avea ca obiect o paletă diversificată de active.

CV-urile pot fi transmise la adresa office@evaz.ro, cu mențiunea ”Angajare”.

 
 
ESTIMATORI GROUP CAUTĂ COLABORATOR - EVALUATOR SPECIALIZAREA EI

Compania: ESTIMATORI GROUP
Tip ofertă:  colaborator EI pe termen lung
Poziţie: evaluator specializarea EI
Orașele pentru care este valabilă oferta: oriunde în țară
Data introducerii anunţului: 2 noiembrie 2020
Valabil până la data:             până la ocuparea postului

Cerinţele principale:

 • studii superioare sau de specialitate (economic / tehnic);
 • evaluator titular ANEVAR, specializarea EI , EBM;
 • alte cerințe:
  • minim 2 ani vechime în întocmirea rapoartelor de evaluare;
  • cunoştinţe aprofundate economice, contabile;
  • abilități excelente de utilizare a computerului, Word, Excel.
 • Aptitudini & Abilităţi
  • atenție la detalii și capacitatea de a gestiona sarcini multiple și complexe;
  • precizie, acuratețe și o minte structurată;
  • bune abilităţi de comunicare şi organizare;
  • hard working;
  • capacitatea de a prioritiza și a lucra sub presiunea timpului;
  • atitudine pozitivă, spirit de echipă.

Responsabilităţile principale:

 • întocmește rapoarte de evaluare pentru întreprinderi pentru diverse scopuri (retragere asociați, valori de piață, valoare mărci / branduri, etc...);
 • întocmește analize financiare și patrimoniale;
 • evaluează toate activele companiei.

Beneficii:

 • independență fără presiune;
 • învățare continuă de noi segmente de business;
 • alte beneficii în funcție de nivelul de implicare și rezultate.

Conţinutul minim al dosarului de candidatură: 1. CV (Curriculum Vitae); 2. 1-2 Recomandări. Depunerea Dosarului de candidatură - e-mail: office@estimatori.ro. Pentru alte detalii: 0723 122 329 – Daniel.

 

TNP GLOBAL & PARTNERS CAUTĂ EVALUATOR AUTORIZAT EPI

Compania: TNP GLOBAL & PARTNERS
Tip ofertă:  angajare / colaborare
Poziţie: evaluator autorizat EPI (specializări suplimentare: EBM, EI, VE constituie un avantaj)
 • 4 x Junior
 • 2 x Senior
Județele pentru care este valabilă oferta: Bucureşti, Cluj, Constanța, Timișoara
Data introducerii anunţului: 30 septembrie 2020
Valabil până la data:             până la ocuparea posturilor

Cerinţele principale

Comune:

 • să ai toate orele de pregătire continuă la zi;
 • să nu ai sancțiuni ANEVAR;
 • să fii familiar cu pachetul Office (Word, Excel, Outlook, PPT) și aplicații de tip Adobe, Zip, RAR, etc;
 • să fii o persoană dinamică, deschisă la nou, flexibilă și ambițioasă, preocupată de o carieră în evaluare;
 • stăpânirea limbii române este o condiție primară și obligatorie;
 • limba engleză și simțul umorului constituie avantaje.

Specifice pozițiilor:

1. Junior

 • să ai ștampilă în specializarea EPI;
 • experiența practică este un avantaj, dar nu reprezintă o barieră.

2. Senior

 • să ai experiență practică în EPI de cel puțin 3 ani;
 • referințe ale angajatorilor sau clienților – opțional.

Responsabilităţile principale:

 • evaluarea bunurilor – junior și senior;
 • verificare internă a rapoartelor de evaluare - senior.

În orice profesie liberală, dar mai cu seamă în profesia noastră, calitatea serviciului face diferența. Și cum ar putea să existe calitate fără profesioniști?!..

TNP Global & Partners este un susținător al excelenței în evaluare și caută parteneri care au aceeași viziune.

Dacă și tu crezi în excelență și însumezi condițiile de mai sus, trimite un CV și o Scrisoare de intenție la office@tnpglobal.ro și vei fi contactat pentru interviu.

 
GECO M.E.C. 2003 SRL ANGAJEAZĂ EVALUATOR PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Compania: GECO M.E.C. 2003 SRL
Tip ofertă:  angajare
Poziţie: Evaluator Proprietăți Imobiliare
Orașul pentru care este valabilă oferta: Constanța
Data introducerii anunţului: 13 iulie 2020
Valabil până la data:            până la ocuparea postului

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR cu specializarea EPI sau EBM sau EI – constrituie avantaj;
 • Cunoştinţe bune de utilizare PC (Word, Excel, Outlook);
 • Student/Absolvent al Facultăţii de Economie sau Construcţii – preferabil masterand;
 • Disponibilitate la deplasare în vederea efectuării inspecţiilor;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Persoană responsabilă, riguroasă și atentă la detalii;
 • Bine organizat şi orientat în atingerea rezultatelor/ obiectivelor.

Responsabilităţile principale:

 • Efectuarea rapoartelor de evaluare conform standardelor ANEVAR;
 • Gestionarea relației cu clienții companiei pentru proiectele ce îi vor fi repartizate;
 • Participă alături de managerul de proiect la elaborarea documentelor contractuale;
 • Trimite facturi/rapoarte către clienți prin poștă, serviciul de curierat sau le înmânează personal angajaților de la client;
 • Întocmeşte situaţii cerute de management.

Beneficii:

 • Pachet salarial atractiv;
 • Bonusuri în funcție de implicare și performanțe individuale;
 • Prime cu ocazia sărbătorilor legale;
 • Maşină, telefon mobil de serviciu/ Aparatură de lucru performantă;
 • Formare profesională în cadrul firmei/ Participare la cursuri de formare profesională;
 • Un loc de muncă sigur.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: gecomec2003@gmail.com. Pentru detalii suplimentare puteţi apela numărul de telefon: 0745.687.134.

 

BRD DOREȘTE SĂ EXTINDĂ REȚEAUA COLABORATORILOR

Cerinţe principale societăți de evaluare:

 • Obiectul principal de activitate al societății să fie compatibil cu evaluarea (codurile CAEN 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management sau 6831 Agenții imobiliare);
 • Să fie membru corporativ ANEVAR;
 • Să nu fi înregistrat avertismente/ sancțiuni din partea ANEVAR în ultimii 5 ani și să nu fi avut procese pe rol pentru fraudă;
 • Să dețină asigurare profesională, valabilă pe toata durata contractului.

Cerințe principale pentru evaluatori:

 • Membri titulari ai ANEVAR, înregistrați în Tabloul Oficial ANEVAR, cu vechime de minim 3 ani;
 • Certificare EPI;
 • Cunoștințe foarte bune de utilizare a calculatorului;
 • Cu orele de pregătire continuă efectuate la zi și, implicit, însemne (ștampilă și legitimație) valabile/actualizate;
 • Conduită morală și etică, fără să fi înregistrat avertismente/ sancțiuni din partea ANEVAR în ultimii 5 ani;
 • Să dețină asigurare profesională, valabilă pe toata durata contractului;
 • Capacitate de a elabora rapoarte de evaluare cu scop de garantare a unui împrumut, abilități tehnice adecvate, experiență și cunostințe necesare estimării valorii de piață pentru diverse tipuri de proprietăți imobiliare, corect și la timp, cu respectarea Stadardelor de Evaluare în vigoare și a cerințelor Băncii.

Responsabilităţi principale ale evaluatorilor:

 • Deplasarea la obiective și efectuarea inspecției acestora în scopul întocmirii raportului de evaluare;
 • Realizarea Rapoartelor de Evaluare în conformitate cu Standardele de Evaluare, cu cerințele Băncii și cu pregătirea profesională pe care o deține;
 • Cunoașterea, înțelegerea și punerea în aplicare a metodelor și tehnicilor recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări conforme, corecte și la timp;
 • Respectarea cerințelor Băncii pentru evaluare garanții, anexă la Contractul de prestări servicii.

Aplicațiile vor fi transmise pe adresa de e-mail: valuation@brd.ro.


ROMCONTROL SA CAUTĂ EVALUATOR AUTORIZAT EPI ȘI EBM ȘI/SAU EI

Compania: ROMCONTROL SA
Tip ofertă: angajare
Poziţie: evaluator autorizat specializarea EPI și EBM și/sau EI
Județele pentru care este valabilă oferta: București, Ilfov, Dolj, Argeș
Data introducerii anunţului: 2 decembrie 2019
Valabil până la data:             până la ocuparea postului

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR cu specializările EPI și EBM și/sau EI;
 • Experiență profesională minim 1 an într-o poziție similară;
 • Capacitate de sinteză și analiză;
 • Cunoștințe foarte bune de utilizare a calculatorului;
 • Dorință de învățare și perfecționare continuă;
 • Conduită morală, spirit de echipă, capacitate de a face față provocărilor din domeniul evaluării;
 • Deținere permis auto categoria B constituie un avantaj.

Responsabilităţile principale:

 • Deplasarea la obiective în vederea inspectării acestora;
 • Realizarea Rapoartelor de Evaluare în conformitate cu Standardele de Evaluare și cu pregătirea profesională pe care o deține;
 • Cunoașterea, înțelegerea și punerea în aplicare a metodelor și tehnicilor recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări corecte;
 • Prospectează piața și actualizează informația referitoare la valoarea bunurilor mobiliare și imobiliare;
 • Implicare activă în Departamentul de Evaluări al Societății.

Beneficii:

 • Echipă dinamică;
 • Posibilitatea îmbunătățirii performanțelor profesionale;
 • Investiții în dezvoltarea profesională a angajaților prin asigurarea și plata programelor de pregătire continuă de către Societate.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@romcontrol.ro.

 
LERO ADVANCED CONSULTING ANGAJEAZĂ EVALUATOR AUTORIZAT SPECIALIZAREA EPI

Compania: LERO ADVANCED CONSULTING
Tip ofertă: angajare
Poziţie: evaluator autorizat specializarea EPI
Orașul pentru care este valabilă oferta: București
Data introducerii anunţului: 24 octombrie 2019
Valabil până la data:             până la ocuparea postului

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR cu specializarea EPI și/sau EBM;
 • Permis de conducere cat. B;
 • Cunoștinţe operare Word și Excel;
 • Abilități de organizare, comunicare;
 • Corespondență clienți / colaboratori/ banci – electronică și telefonic.

Responsabilităţile principale:

 • Întocmirea rapoartelor de evaluare în conformitate cu standardele ANEVAR în vigoare – specializarea EPI;
 • Verificarea documentațiilor puse la dispoziție de către beneficiari;
 • Inspectarea proprietăților imobiliare.

Beneficii:

 • Echipă dinamică;
 • Salariu și alte beneficii motivante;
 • Posibilitatea îmbunătăţirii performanţelor profesionale;
 • Flexibilitatea programului de lucru.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@lero.ro.

 
 
DGV FINANCE CONSULTING ANGAJEAZĂ EVALUATOR AUTORIZAT SPECIALIZAREA EPI

Compania: DGV FINANCE CONSULTING
Tip ofertă: angajare
Poziţie: evaluator autorizat specializarea EPI
Orașul pentru care este valabilă oferta: București
Data introducerii anunţului: 9 octombrie 2019
Valabil până la data:             până la ocuparea postului

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR cu specializarea EPI;
 • Experienţă profesională minim 1 an ca evaluator;
 • Carnet de conducere și disponibilitate pentru deplasări în limita a 200 km;
 • Cunoștinţe solide operare Word și Excel Microsoft;
 • Cunoștințe minime de natură juridică și tehnică;
 • Limba engleză – vorbit, citit, scris – nivel mediu.

Responsabilităţile principale:

 • Întocmirea rapoartelor de evaluare în conformitate cu standardele ANEVAR în vigoare – specializarea EPI sau după caz EBM;
 • Verificarea documentațiilor puse la dispoziție de către beneficiari;
 • Inspectarea proprietăților imobiliare;
 • Studiul pieței pentru proprietățile imobiliare evaluate;
 • Corespondență clienți – electronică și telefonic.

Beneficii:

 • Salariu motivant și condiții de lucru foarte bune;
 • Plata cotizației anuale și a asigurării;
 • Plata cursurilor ANEVAR.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: dgv@dgv.ro.

 
 
SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA SA ANGAJEAZĂ
EVALUATOR SPECIALIZAREA EI

Compania: SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA SA
Tip ofertă: angajare
Poziţie: evaluator specializarea EI - cod COR 241210
Orașul pentru care este valabilă oferta:  Bacău
Data introducerii anunţului: 4 februarie 2019
Valabil până la data:            până la ocuparea postului

Cerinţele principale:

 • studii superioare;
 • evaluator titular activ ANEVAR, specializarea EI;
 • alte cerințe:
  • cunoştinţe şi bune practici în domeniul evaluării bunurilor, reglementari legale incidente;
  • cunoştinţe în domeniul macroeconomic şi risc;
  • utilizator experimentat Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
  • permis de conducere-categoria B;
  • cel puțin 1 an vechime în întocmirea rapoartelor de evaluare.
 • constituie avantaj:
  • înțelegerea și implicarea în activitățile specifice pieţelor de capital;
  • alte specializări deţinute (EPI/EIF/EBM) – preferabil minim una să fie obţinută după 2011;
  • cursuri de specialitate privind: piaţa de capital, analize economice şi financiare, operaţiuni cu valori mobiliare, managementul proiectelor;
  • cunoştinţe din domeniul managementului financiar şi IFRS;
  • cunoştinţe de limba engleză nivel avansat;
 • Aptitudini & Abilităţi:
  • abilitate de a lucra și comunica eficient în cadrul echipei noastre;
  • responsabilitate şi conştiinciozitate în gestionarea datelor şi informaţiilor;
  • capacitatea de a lucra sub presiunea timpului;
  • persoană deschisă, comunicativă;
  • abilitatea de a gestiona cu eficacitate activități multiple;
  • atitudine pozitivă, spirit pro activ.

Responsabilităţile principale:

 • întocmește rapoarte de evaluare pentru întreprinderi şi participaţii la întreprinderi;
 • asistă compartimentele de investiții în evaluarea activelor.

Beneficii:

 • salariu și alte beneficii motivante;
 • un mediu de lucru profesionist într-una dintre cele mai importante societăți de investiții financiare din România;
 • posibilitatea dezvoltării profesionale prin lucru în proiecte de anvergură în domeniul EI.

Conţinutul minim al dosarului de candidatură:

 1. scrisoare de intenţie;
 2. CV (Curriculum Vitae).

Depunerea Dosarului de candidatură - se poate face prin:

 • registratură – secretariat SIF Moldova SA din Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94 C, et. II.
 • e-mail: sifm@sifm.ro
 • site-urile de specialitate: ejobs, bestjobs;

După verificarea dosarelor, candidaţii selectaţi care corespund profilului definit vor fi contactaţi.

 

nbsp;