You are here

Anunţuri angajare & Licitaţii

 
Pagină dedicată anunţurilor de angajare de evaluatori autorizaţi 
și licitaţiilor având ca obiect achiziţia de servicii de evaluare
 
  
 

Această pagină este dedicată anunţurilor diferitelor companii care selectează evaluatori autorizaţi, pentru angajare sau colaborare, precum și anunţurilor de organizare a licitaţiilor pentru achiziţia de servicii de evaluare.

Adresa de email la care se pot transmite solicitările este andreea.soare@anevar.ro.

Vă rugăm să trimiteți anunțurile de angajare în următorul format.


Criteriile de selecţie şi conţinutul anunţurilor aparţin exclusiv instituţiilor respective, Asociaţia având doar rolul de a promova aceste oferte în rândul membrilor


I. LICITAȚII

MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L. organizează selecţie evaluator pentru bunurile debitoarei PREST SERV APA S.A. - data limită: 30.08.2019

Primăria Oradea organizează licitaţie în vederea achiziţiei de "Servicii de verificare a rapoartelor de evaluare în scopul stabilirii impozitului pe clădiri în cadrul activităţii de impunere persoane juridice si fizice - Direcţia Economică" - data limită: 26.08.2019

MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L. organizează selecţie evaluator pentru bunurile debitoarei Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani - data limită: 30.08.2019

 

II. ANUNŢURI DE ANGAJARE
 
 

În cele ce urmează, sunt publicate ofertele de angajare adresate evaluatorilor autorizaţi, membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România:

 
NOU! EUROTIMEVAL SRL ANGAJEAZĂ EVALUATOR JUNIOR SPECIALIZĂRILE EPI SAU EBM

Compania: EUROTIMEVAL SRL
Tip ofertă: angajare
Poziţie: evaluator junior specializările EPI sau EBM
Orașele pentru care este valabilă oferta: Constanța și Craiova
Data introducerii anunţului: 22 august 2019
Valabil până la data:             22 septembrie 2019

Cerinţele principale:

 • Studii superioare în domeniul economic sau tehnic;
 • Membru Titular– specializarea EPI;
 • Specializarea EBM constituie un avantaj;
 • Cunoașterea și aplicarea Standardelor de Evaluare ANEVAR;
 • Cunoștinţe solide ale pachetului Microsoft Office (Word, Excel);
 • Disponibilitate la deplasare în vederea efectuării inspecţiilor în județ;
 • Dorinţă de învăţare și perfecţionare continuă;
 • Disponibilitate de a lucra normă întreagă exclusiv de la sediul societății noastre;
 • Capacitatea de a lucra în echipă;
 • Program de lucru: 8 ore/zi;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Experiență minim 6 luni.

Responsabilităţile principale:

 • Realizarea inspecţiilor;
 • Întocmirea rapoartelor de evaluare în conformitate cu standardele ANEVAR în vigoare – specializarea EPI sau după caz EBM;
 • Diverse atribuții conexe domeniului.

Beneficii:

 • Pachet financiar atractiv în funcție de experiența acumulată/progres, cu carte de muncă;
 • Oportunitatea de dezvoltare într-o echipă tânără și dinamică;
 • Flexibilitatea programului de muncă;
 • Bonus-uri pentru performanță.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@eurotimeval.ro cu mențiunea „CV Angajare Evaluator – Constanța/Craiova ”.

 
 
OPTIM VALUE SRL ANGAJEAZĂ EVALUATOR AUTORIZAT SPECIALIZAREA EPI

Compania: OPTIM VALUE SRL
Tip ofertă: angajare
Poziţie: evaluator autorizat specializarea EPI (EBM constituie un avantaj)
Orașul pentru care este valabilă oferta: Iași
Data introducerii anunţului: 8 august 2019
Valabil până la data:             31 august 2019

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR cu specializarea EPI (EBM constituie un avantaj);
 • Experienţă profesională minim 1 an ca evaluator;
 • Capacitate de sinteză și analiză;
 • Cunoștinţe operare Microsoft Office;
 • Dorinţă de învăţare și perfecţionare continuă;
 • Deținător permis conducere categoria B.

Responsabilităţile principale:

 • Întocmirea rapoartelor de evaluare în conformitate cu standardele ANEVAR în vigoare – specializarea EPI sau după caz EBM;
 • Limba engleză – mediu;
 • Cunoștințe aprofundate despre piețele imobiliare.

Beneficii:

 • Echipă dinamică;
 • Salariu și alte beneficii motivante;
 • Posibilitatea îmbunătăţirii performanţelor profesionale;
 • Investiţii în dezvoltarea profesională a angajaţilor.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office.optimv@gmail.com.

 
SYNDRE VALUATION SRL ANGAJEAZĂ EVALUATOR AUTORIZAT SPECIALIZAREA EPI

Compania: SYNDRE VALUATION SRL
Tip ofertă: angajare
Poziţie: evaluator autorizat specializarea EPI (EBM constituie un avantaj)
Orașul pentru care este valabilă oferta: București
Data introducerii anunţului: 30 iulie 2019
Valabil până la data:             1 noiembrie 2019

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR cu specializarea EPI (EBM constituie un avantaj);
 • Experienţă profesională minim 1 an ca evaluator;
 • Capacitate de sinteză și analiză;
 • Cunoștinţe operare Microsoft Office;
 • Dorinţă de învăţare și perfecţionare continuă.

Responsabilităţile principale:

 • Întocmirea rapoartelor de evaluare în conformitate cu standardele ANEVAR în vigoare – specializarea EPI sau după caz EBM;
 • Limba engleză – mediu;
 • Cunoștințe aprofundate despre piețele imobiliare.

Beneficii:

 • Echipă dinamică;
 • Salariu și alte beneficii motivante;
 • Posibilitatea îmbunătăţirii performanţelor profesionale;
 • Investiţii în dezvoltarea profesională a angajaţilor.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@syndre.com.


 
SVN ROMANIA RESEARCH & VALUATION ADVISORS CAUTĂ EVALUATORI MEMBRI ANEVAR

Compania: SVN ROMANIA RESEARCH & VALUATION ADVISORS
Tip ofertă: colaborare / angajare
Poziţie: evaluatori autorizați
Orașul pentru care este valabilă oferta:  București 
Data introducerii anunţului: 8 iulie 2019
Valabil până la data:             31 decembrie 2019

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR – (minim EPI);
 • Experiență anterioară în domeniul evaluărilor;
 • Utilizator al pachetului MS Office;
 • Abilități de analiză și raportare a conceptelor macro-economice precum și cele specifice pieței imobiliare;
 • Abilități de organizare;
 • Atitudine pozitivă orientată către client.

Responsabilităţile principale:

 • Întocmire de rapoarte de evaluare în conformitate cu standardele ANEVAR în vigoare;
 • Realizarea inspecțiilor.

Beneficii:

 • Structură de plăți avantajoasă;
 • Mediu de lucru și condiții optime pentru desfășurarea activității;
 • Acces la baza de date;
 • Flexibilitate program;
 • Posibilitatea dezvoltării profesionale prin implicarea în proiecte complexe.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: catalina.manea@svn.ro.

 
TERRAVAL VALUATION AND PROPERTY MANAGEMENT CAUTĂ EVALUATOR AUTORIZAT EPI ȘI EBM

Compania: TERRAVAL VALUATION AND PROPERTY MANAGEMENT
Tip ofertă: colaborare
Poziţie: evaluator autorizat specializarea EPI și EBM
Județele pentru care este valabilă oferta: București, Ilfov, Brașov, Covasna, Hunedoara, Giurgiu, Călărași, Olt, Cluj
Data introducerii anunţului: 4 iunie 2019
Valabil până la data:             4 septembrie 2019

Cerinţele principale:

 • membru titular ANEVAR;
 • evaluator autorizat -  EPI; EBM;
 • cunoaşterea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Evaluare;
 • cunoştinţe PC;
 • deţinerea de mijloc de transport propriu pentru realizarea inspecţiilor;
 • disponibilitate la deplasare pentru inspecţii;
 • experienţă relevantă în evaluarea proprietăţilor - minim 1 an;
 • persoană serioasă, deschisă, organizată, cu abilităţi de comunicare.

Responsabilităţile principale:

 • realizarea inspecţiilor;
 • întocmirea fişei de inspecţie;
 • întocmirea rapoartelor de evaluare.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: terraval@terraval.ro și gabriel.petrescu@terraval.ro.

 
 
ROMCONTROL SA CAUTĂ EVALUATOR AUTORIZAT EPI ȘI EBM ȘI/SAU EI

Compania: ROMCONTROL SA
Tip ofertă: angajare
Poziţie: evaluator autorizat specializarea EPI și EBM și/sau EI
Județele pentru care este valabilă oferta: București, Ilfov, Dolj
Data introducerii anunţului: 23 mai 2019
Valabil până la data:             până la ocuparea postului

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR cu specializările EPI și EBM și/sau EI;
 • Experiență profesională minim 1 an într-o poziție similară;
 • Capacitate de sinteză și analiză;
 • Cunoștințe foarte bune de utilizare a calculatorului;
 • Dorință de învățare și perfecționare continuă;
 • Conduită morală, spirit de echipă, capacitate de a face față provocărilor din domeniul evaluării;
 • Deținere permis auto categoria B constituie un avantaj.

Responsabilităţile principale:

 • Deplasarea la obiective în vederea inspectării acestora;
 • Realizarea Rapoartelor de Evaluare în conformitate cu Standardele de Evaluare și cu pregătirea profesională pe care o deține;
 • Cunoașterea, înțelegerea și punerea în aplicare a metodelor și tehnicilor recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări corecte;
 • Prospectează piața și actualizează informația referitoare la valoarea bunurilor mobiliare și imobiliare;
 • Implicare activă în Departamentul de Evaluări al Societății.

Beneficii:

 • Echipă dinamică;
 • Posibilitatea îmbunătățirii performanțelor profesionale;
 • Investiții în dezvoltarea profesională a angajaților prin asigurarea și plata programelor de pregătire continuă de către Societate.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@romcontrol.ro.


 
LERO ADVANCED CONSULTING SRL CAUTĂ EVALUATORI COLABORATORI

Compania: LERO ADVANCED CONSULTING SRL
Tip ofertă: colaborare
Poziţie: evaluator EPI și/sau EBM
Județele pentru care este valabilă oferta: București, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Suceava, Arad, Timiș
Data introducerii anunţului: 26 martie 2019
Valabil până la data:             1 septembrie 2019

Cerinţele principale:

 • Membru titular ANEVAR;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Cunostințe de operare pe calculator.

Responsabilităţile principale:

 • Realizarea inspecţiilor;
 • Întocmirea rapoartelor de evaluare în conformitate cu standardele ANEVAR în vigoare – specializarea EPI sau după caz EBM;
 • Relația cu colaboratorii și clienții firmei.

Beneficii:

 • Beneficii materiale în funcție de realizări și complexitatea lucrărilor;
 • Lucrul într-o echipă tânără;
 • Flexibilitatea programului de lucru.

CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@lero.ro.

 

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA SA ANGAJEAZĂ
EVALUATOR SPECIALIZAREA EI

Compania: SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA SA
Tip ofertă: angajare
Poziţie: evaluator specializarea EI - cod COR 241210
Orașul pentru care este valabilă oferta:  Bacău
Data introducerii anunţului: 4 februarie 2019
Valabil până la data:            până la ocuparea postului

Cerinţele principale:

 • studii superioare;
 • evaluator titular activ ANEVAR, specializarea EI;
 • alte cerințe:
  • cunoştinţe şi bune practici în domeniul evaluării bunurilor, reglementari legale incidente;
  • cunoştinţe în domeniul macroeconomic şi risc;
  • utilizator experimentat Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
  • permis de conducere-categoria B;
  • cel puțin 1 an vechime în întocmirea rapoartelor de evaluare.
 • constituie avantaj:
  • înțelegerea și implicarea în activitățile specifice pieţelor de capital;
  • alte specializări deţinute (EPI/EIF/EBM) – preferabil minim una să fie obţinută după 2011;
  • cursuri de specialitate privind: piaţa de capital, analize economice şi financiare, operaţiuni cu valori mobiliare, managementul proiectelor;
  • cunoştinţe din domeniul managementului financiar şi IFRS;
  • cunoştinţe de limba engleză nivel avansat;
 • Aptitudini & Abilităţi:
  • abilitate de a lucra și comunica eficient în cadrul echipei noastre;
  • responsabilitate şi conştiinciozitate în gestionarea datelor şi informaţiilor;
  • capacitatea de a lucra sub presiunea timpului;
  • persoană deschisă, comunicativă;
  • abilitatea de a gestiona cu eficacitate activități multiple;
  • atitudine pozitivă, spirit pro activ.

Responsabilităţile principale:

 • întocmește rapoarte de evaluare pentru întreprinderi şi participaţii la întreprinderi;
 • asistă compartimentele de investiții în evaluarea activelor.

Beneficii:

 • salariu și alte beneficii motivante;
 • un mediu de lucru profesionist într-una dintre cele mai importante societăți de investiții financiare din România;
 • posibilitatea dezvoltării profesionale prin lucru în proiecte de anvergură în domeniul EI.

Conţinutul minim al dosarului de candidatură:

 1. scrisoare de intenţie;
 2. CV (Curriculum Vitae).

Depunerea Dosarului de candidatură - se poate face prin:

 • registratură – secretariat SIF Moldova SA din Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94 C, et. II.
 • e-mail: sifm@sifm.ro
 • site-urile de specialitate: ejobs, bestjobs;

După verificarea dosarelor, candidaţii selectaţi care corespund profilului definit vor fi contactaţi.

 

nbsp;