You are here

Cotizații

 

 

 

Cotizația aferentă anului 2019

Hotărârile Consiliului director nr. 65/2018 și 66/2018 pentru anul 2019, prin care se stabilesc cuantumul și termenele de plată ale cotizaţiei de membru titular, membru acreditat, membru stagiar și membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România sunt publicate pe pagina web a Asociației, www.anevar.ro la secțiunea Despre noi / Hotărâri ale Consiliului Director / Hotărârile adoptate în cursul anului 2018.

Cuantumul părții fixe din cotizația aferente anului 2019 achitată după data de 31 martie, este:

 • pentru membrii titulari - 1050 lei;
 • pentru membrii corporativi - 2550 lei;
 • pentru membrii stagiari - 500 lei.

Pentru persoanele care au dobândit calitatea de membru ANEVAR ulterior datei de 31 martie, cuantumul părții fixe din cotizația aferentă anului 2019 este:

 • pentru membrii titulari - 700 lei;
 • pentru membrii corporativi - 1700 lei.

Plata cotizației poate fi efectuată astfel:

sau

 • prin virament bancar, în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210).

Conturile ANEVAR sunt:

 • B.C.R. Sucursala Sector 1, IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001;
 • Banca Transilvania Sucursala Victoria, IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401.

La detaliile plăţii se va preciza: "Ctz 2019, Leg. XXXXX, Numele/Denumirea evaluatorului autorizat”. "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie/numărul de autorizație al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.

 

Cotizația aferentă anului 2020

 Prin Hotărârile Consiliului director nr. 55/2019 și 56/2019 pentru anul 2020, se stabilesc cuantumul și termenele de plată ale cotizaţiei de membru titular, membru acreditat, membru stagiar și membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (acestea sunt publicate pe pagina web a Asociației, www.anevar.ro la secțiunea Despre noi / Hotărâri ale Consiliului Director / Hotărârile adoptate în cursul anului 2019), după cum urmează: 

 

Membrii titulari și acreditați

Partea fixă a cotizaților de membru titular și membru acreditat se stabilesc conform informațiilor din tabelul de mai jos și neachitarea lor în cuantumul şi la termenele stabilite determină pierderea calității conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. c), respectiv art. 17 alin. (4) lit. c) din OG nr. 24/2011.

Partea fixă a cotizației de membru titular include:

a) Seminarul D 2020 „Seminar de standarde şi legislaţie”– 8h de pregătire continuă;

b) Prima de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru persoane fizice, nivel minim 10.000 Euro;

c) Abonament la revista trimestrială pe teme de evaluare, editată de Asociaţie – „Valoarea, oriunde este ea”.

Partea variabilă a cotizației se stabilește în funcție de opțiunile fiecărui membru titular cu privire la efectuarea programului obligatoriu de pregătire și se calculează conform cotelor stabilite în programul anual de pregătire aferent anului 2020.

 

Membrii corporativi

Partea fixă a cotizației de membru corporativ se stabilește conform informațiilor din tabelul de mai jos și neachitarea sa în cuantumul şi la termenele stabilite determină pierderea calității conform prevederilor art. 24 lit. a) din OG nr. 24/2011.

 

Membrii stagiari

Cotizația anuală a membrilor stagiari este formată dintr-o parte fixă și o parte variabilă.

Partea fixă a cotizației de membru stagiar aferentă anului 2020 este în sumă de 500 lei și se va achita până la 31 decembrie 2020.

Partea variabilă a cotizației se stabilește și se calculează conform cotelor stabilite în programul anual de pregătire profesională inițială/continuă, cu termen de plată conform prevederilor din contractul de pregătire profesională în domeniul evaluării.

Plata cotizației poate fi efectuată astfel:

sau

 • prin virament bancar, în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210).

Conturile ANEVAR sunt:

 • B.C.R. Sucursala Sector 1, IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001;
 • Banca Transilvania Sucursala Victoria, IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401.

La detaliile plăţii se va preciza: "Ctz 2020, Leg. XXXXX, Numele/Denumirea evaluatorului autorizat”. "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie/numărul de autorizație al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.

nbsp;