You are here

Cotizații

 

 

 

Prin Hotărârile Consiliului director nr. 65/2018 și 66/2018 pentru anul 2019, se stabilesc cuantumul și termenele de plată ale cotizaţiei de membru titular, membru acreditat, membru stagiar și membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, după cum urmează:

1. Pentru membrii titulari, cotizația este formată dintr-o parte fixă și o parte variabilă:

Partea fixă a cotizației se stabilește conform tabelului de mai jos și neachitarea sa în cuantumul şi la termenele stabilite determină pierderea calității conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. c) din OG nr. 24/2011.

  • pentru membrii titulari: nivel 1* - 700 de lei ; nivel 2* - 1050 de lei ;
  • pentru membrii acreditaţi: nivel 1* - 800 de lei ; nivel 2* - 1200 de lei ;                            

            Partea fixă a cotizației de membru titular include:

a)    Seminarul D 2019 „Seminar de standarde şi legislaţie”– 8h de pregătire continuă;

b)    Prima de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru persoane fizice, nivel minim 10.000 Euro;

c)    Abonament la revista trimestrială pe teme de evaluare, editată de Asociaţie – „Valoarea, oriunde este ea”.

Partea variabilă a cotizației se stabilește în funcție de opțiunile fiecărui membru titular cu privire la efectuarea programului obligatoriu de pregătire și se calculează conform cotelor stabilite în programul anual de pregătire aferent anului 2019.

2. Pentru membrii corporativi:

  • cotizația este în cuantum de - nivel 1* - 1700 de lei și nivel 2* - 2550 de lei.

În anul înscrierii în Asociație, cotizația pentru membrii corporativi este în cuantum de 2700 lei, care se achită în două tranșe: 1000 lei la înscriere și 1700 lei până la sfârșitul primului an calendaristic.      

*  nivelul 1 este valabil în cazul achitării cotizaţiei până la 31 martie 2019, iar nivelul 2 este valabil în cazul achitării cotizaţiei între 1 aprilie şi 31 decembrie 2019.

Modalitatea de distribuirea a însemnelor aferente anului 2019 poate fi vizualizată prin accesarea următorului link: http://site2.anevar.ro/noutati/11-dec-2018-distribuirea-insemnelor-membru-anevar-pentru-anul-2019.

3. Pentru membrii stagiari: 

Cotizația anuală a membrilor stagiari este formată dintr-o parte fixă în cuantum de 500 lei și o parte variabilă.

Partea fixă a cotizației se achită la înscrierea la examenul pentru dobândirea calității de membru stagiar, dovada achitării acesteia constituind unul din documentele obligatorii din dosarul de înscriere.

Partea variabilă a cotizației se stabilește și se calculează conform cotelor stabilite în programul anual de pregătire profesională inițială/continuă, cu termen de plată conform prevederilor din contractul de pregătire profesională în domeniul evaluării.

Cotizaţia anuală pentru membrii stagiari se achită până la 31 decembrie 2019.

 

Cotizaţii aprobate pentru anul 2019 - click aici pentru lista completă

 

Instrucțiuni privind plata cotizației:

Cotizația poate fi achitată astfel:

  • prin virament bancar în unul dintre conturile Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (CUI 29508210).

Conturile ANEVAR sunt:

IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1;

IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Victoria.

La detaliile plății se va preciza: "Ctz 2019, Leg. XXXXX, Nume și Prenume evaluator autorizat". "XXXXX" reprezintă numărul de legitimație al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.

 

nbsp;