You are here

Cum devin membru corporativ?

 
 
 
Condiții de dobândire a calității de membru corporativ
  
 

Persoanele juridice se pot în scrie în Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România ca membrii corporativi dacă îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 20, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, aprobată prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • au ca obiect de activitate exercitarea profesiei de evaluator autorizat;
  • cel puțin un membru al consiliului de administrație sau administratorul unic al societății reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să dețină calitatea de evaluator autorizat;
  • beneficiază de un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare; limita minimă de acoperire a poliței de asigurare profesională pentru persoanele juridice este de 50.000 de euro. 
  • achită taxa de înscriere în Asociațieîn cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director.

Aceste condiții trebuie îndeplinite pe toată perioada deținerii calității de membru corporativ. 

Dosarul de înscriere ca membru corporativ al Asociației trebuie să conţină urmatoarele documente:

  • certificat constatator, eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de înscriere în Asociație - în original;
  • copia poliţei de asigurare de răspundere profesională valabilă pe anul în curs;
  • copia certificatului unic de înregistrare – CUI;
  • dovada achitării taxei de înscriere.
 
Informații suplimentare

Informații detaliate privind diferitele categorii de membrii și condițiile specifice fiecăreia dintre acestea sunt prevăzute de Procedura privind dobândirea, menţinerea, pierderea calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii

 

nbsp;