You are here

Cum devin membru inactiv?

 

Modalitatea de a dobândi și mentine calitatea de membru inactiv

 

În conformitate cu art. 22, alin. (2), lit. a), b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, aprobată prin Legea nr. 99/2013, este evaluator autorizat inactiv persoana care nu are dreptul de a exercita profesia de evaluator autorizat dacă se află într-una dintre următoarele situații:

  • a fost sancționată disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calității de membru pe o perioadă de până la 12 luni;
  • are atribuții de control financiar în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege;
  • se află într-o situație de incompatibilitate prevăzută de o lege specială.

Persoanele care se încadrează în situațiile menționate mai sus pot solicita încadrarea în categoria membrilor inactivi, prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere, însoțită de documentul care atestă incompatibilitatea. Acestea vor fi transmise prin poştă la sediul ANEVAR din str. Scărlătescu nr. 7, sector 1, Bucureşti, în atenţia Departamentului de evidenţa membri.

nbsp;