You are here

Cum devin membru titular?

 

 

Modalitatea de dobândire a calităţii de membru titular

 

Pot deveni membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România doar persoanele care au promovat examenul de finalizare a stagiaturii.

Calitatea de membru titular poate fi pierdută în cazul în care persoana se află în oricare dintre următoarele situaţii:

  • nu urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă;
  • nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare;
  • nu achită cotizaţia anuală în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director;
  • este condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni cu intenţie.

Membrii titulari care la sfârșitul anului calendaristic nu au urmat programul obligatoriu de pregătire sunt suspendaţi până la efectuarea, într-un termen de maximum 2 ani de la data suspendării, a programului echivalent a 25 de ore pe an. Dacă în acest termen nu se face dovada îndeplinirii acestei condiţii, calitatea de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România încetează de drept. Constatarea încetării calităţii de membru al Asociaţiei se face prin hotârare a Consiliului director. 

Cum se poate dovedi calitatea de membru titular?

Calitatea de membru titular se dovedește cu legitimaţia de membru și parafa, însemne care sunt emise anual.

 
Informaţii suplimentare

Informaţii detaliate privind diferitele categorii de membrii și condiţiile specifice fiecăreia dintre acestea sunt prevăzute de Procedura privind dobândirea, menţinerea, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii

 

 

  
nbsp;