You are here

GDPR

Pentru a ajuta întreprinderile, în special IMM-urile, autoritățile publice și publicul să se conformeze și să beneficieze de prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Comisia Europeană a pus la dispoziție o serie de ghiduri practice.

Fiecare ghid are forma unui instrument online, disponibil în toate limbile UE, ce va fi actualizat periodic. Instrumentul online este destinat să deservească trei categorii principale: cetățeni, întreprinderi (în special IMM-uri) și alte organizații, precum și administrații publice. Acesta conține întrebări și răspunsuri selectate pe baza reacțiilor primite de la părțile interesate, cu exemple practice și link-uri către diferite surse de informații (de exemplu, articole din regulament; ghiduri ale grupului de lucru instituit prin articolul 29/Comitetul european pentru protecția datelor; și materiale elaborate la nivel național).

Comisia va actualiza periodic instrumentul online, adăugând întrebări și actualizând răspunsurile pe baza reacțiilor primite și ținând cont de eventualele chestiuni ce pot apărea în urma punerii în aplicare.

Ghidurile vor contribui la o mai bună înțelegere a normelor UE privind protecția datelor, însă doar textul regulamentului are forță juridică. În consecință, numai regulamentul este de natură să creeze drepturi și obligații pentru persoanele fizice.

Variantele în limba română ale acestor ghiduri se pot consulta accesând link-urile:

  • Protecția datelor pentru întreprinderi mici

http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_ro.htm (Pentru acest link găsiți și varianta în limba română prin selectarea acesteia din colțul dreapta sus al ecranului)

  • Reforma normelor UE privind protecția datelor

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro

  • Companii si organizații

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_ro

  • Drepturi pentru cetățeni

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_ro

nbsp;