You are here

Hotărârile adoptate de Consiliul Director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2014

Hotărârile adoptate în cursul anului 2014

 1. Data adoptării: 10.01.2014 Hotărâre pentru aprobarea organigramei Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 10.01.2014

 2. Data adoptării: 10.01.2014Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 10.01.2014

 3. Data adoptării: 10.01.2014 Hotărâre pentru numirea directorului general al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 15.01.2014

 4. Data adoptării: 10.01.2014Hotărâre pentru aprobarea principiilor care vor sta la baza elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 10.01.2014

 5. Data adoptării: 24.01.2014Hotărâre de constatare a pierderii calităţii de membru titular a domnului Ioniţă Ionel; Data intrării în vigoare: 24.01.2014

 6. Data adoptării: 27.01.2014Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 27.01.2014; Anexă

 7. Data adoptării: 27.01.2014Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2014; Data intrării în vigoare: 31.01.2014; Publicată în Monitorul Oficial nr. 82 şi 82 bis/31.01.2014

 8. Data adoptării: 21.02.2014Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de calificare şi atestare profesională; Data intrării în vigoare: 27.02.2014; Anexă; Anexa modificată conform HCD 30/2018.

 9. Data adoptării: 21.02.2014 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de calificare şi atestare profesională; Data intrării în vigoare: 27.02.2014

 10. Data adoptării: 21.02.2014Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei ştiinţifice şi de standarde; Data intrării în vigoare: 27.02.2014; Anexă; Anexa modificată conform HCD 30/2018.

 11. Data adoptării: 21.02.2014 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei ştiinţifice şi de standarde; Data intrării în vigoare: 27.02.2014

 12. Data adoptării: 21.02.2014 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evidenţă a membrilor; Data intrării în vigoare: 27.02.2014; Anexă; Anexa modificată conform HCD 30/2018.

 13. Data adoptării: 21.02.2014 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de evidenţă a membrilor; Data intrării în vigoare: 27.02.2014

 14. Data adoptării: 21.02.2014 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de verificare şi monitorizare; Data intrării în vigoare: 27.02.2014; Anexă - vezi modificarea aprobată prin HCD 27/2014

 15. Data adoptării: 21.02.2014 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de relaţii interne şi internaţionale; Data intrării în vigoare: 27.02.2014; Anexă; Anexa modificată conform HCD 30/2018.

 16. Data adoptării: 21.02.2014 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de relaţii interne şi internaţionale; Data intrării în vigoare: 27.02.2014

 17. Data adoptării: 21.02.2014 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei juridice; Data intrării în vigoare: 27.02.2014; Anexă; Anexa modificată conform HCD 30/2018.

 18. Data adoptării: 21.02.2014 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei juridice; Data intrării în vigoare: 27.02.2014

 19. Data adoptării: 21.02.2014 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind dobândirea, menţinerea, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum şi a altor prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii; Data intrării în vigoare: 27.02.2014; Anexă; Anexă modificată prin HCD 58/2014; Anexă modificată prin HCD 16/2015; Anexă modificată prin HCD 21/2016; Anexă modificată prin HCD 43/2016  Anexă modificată conform HCD 41/2017

 20. Data adoptării: 21.02.2014 - Hotărâre pentru aprobarea Listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar; Data intrării în vigoare: 27.02.2014; Anexă; Anexă completată prin HCD 46/2014; Anexă completată prin HCD 21/2015 ; Anexă completată prin HCD 49/2016; Anexă completată prin HCD 53/2017

 21. Data adoptării: 21.02.2014 - Hotărâre pentru prelungirea termenului de depunere a rapoartelor de activitate anuale aferente anului 2013; Data intrării în vigoare: 27.02.2014

 22. Data adoptării: 21.02.2014 - Hotărâre pentru aprobarea cuantumului taxei aferente unui seminar de 12 ore la sală; Data intrării în vigoare: 27.02.2014; Anexă

 23. Data adoptării: 26.02.2014 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de verificare şi monitorizare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 27.02.2014

 24. Data adoptării: 20.03.2014 - Hotărâre pentru retragerea calităţii de evaluator autorizat, unor membri corporativi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 25.03.2014

 25. Data adoptării: 20.03.2014 - Hotărâre pentru retragerea calităţii de evaluator autorizat, unor membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 25.03.2014

 26. Data adoptării: 20.03.2014 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 25.03.2014

 27. Data adoptării: 20.03.2014 - Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 25.03.2014

 28. Data adoptării: 20.03.2014 - Hotărâre privind unele măsuri referitoare la absolvenţii cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării; Data intrării în vigoare: 25.03.2014

 29. Data adoptării: 20.03.2014 - Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri la nivelul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România referitoare la modul de acordare a calităţii de evaluator autorizat, membru titular; Data intrării în vigoare: 27.03.2014

 30. Data adoptării: 31.03.2014 - Hotărâre cu privire la prelungirea termenului limită pentru achitarea cotizaţiei de membru titular și membru corporativ, aferentă anului 2014; Data intrării în vigoare: 31.03.2014

 31. Data adoptării: 04.04.2014 - Hotărâre pentru retragerea calităţii de evaluator autorizat, unor membri corporativi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 09.04.2014

 32. Data adoptării: 04.04.2014 - Hotărâre pentru retragerea calităţii de evaluator autorizat, unor membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 09.04.2014

 33. Data adoptării: 04.04.2014 - Hotărâre pentru numirea comisiei de analiză a solicitărilor membrilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România de recunoaştere a calităţii de "Evaluator European Recunoscut - Recognised European Valuer - REV; Data intrării în vigoare: 09.04.2014

 34. Data adoptării: 04.04.2014 - Hotărâre privind modul de dobândire a calităţii de membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România de către membrii Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) London; Data intrării în vigoare: 09.04.2014

 35. Data adoptării: 30.04.2014 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului şi termenelor pentru achitarea cotizaţiei de membru titular şi membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 30.04.2014. Pentru anul 2014, cuantumul cotizaţiei de 900 lei, respectiv 2.250 lei se aplică după data intrării in vigoare a HCD 35/2014, respectiv după data de 1 mai 2014. HCD 35/2014 completată conform HCD 45/2014

 36. Data adoptării: 13.06.2014 - Hotărâre pentru retragerea calităţii de evaluator autorizat, unor membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 18.06.2014

 37. Data adoptării: 13.06.2014 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, unor membri corporativi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 18.06.2014

 38. Data adoptării: 13.06.2014 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 18.06.2014

 39. Data adoptării: 13.06.2014 - Hotărâre pentru pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România domnului Angelos Simos; Data intrării în vigoare: 18.06.2014

 40. Data adoptării: 13.06.2014 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 18.06.2014

 41. Data adoptării: 13.06.2014 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal; Data intrării în vigoare: 18.06.2014

 42. Data adoptării: 13.06.2014 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare evaluatorilor autorizaţi, membri corporativi, care au fost inspectaţi în cadrul programului pilot de monitorizare; Data intrării în vigoare: 18.06.2014

 43. Data adoptării: 13.06.2014 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare evaluatorilor autorizaţi, membri corporativi, care au fost inspectaţi în cursul trimestrului I 2014; Data intrării în vigoare: 18.06.2014

 44. Data adoptării: 13.06.2014 - Hotărâre pentru înfiinţarea grupului de lucru denumit Comitet de standarde şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia; Data intării în vigoare: 26.06.2014

 45. Data adoptării: 13.06.2014 - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului director nr. 35/2014 pentru stabilirea cuantumului şi termenelor pentru achitarea cotizaţiei de membru titular şi membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 26.06.2014

 46. Data adoptării: 13.06.2014 - Hotărâre pentru completarea Listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014; Data intrării în vigoare: 26.06.2014

 47. Data adoptării: 13.06.2014 - Hotărâre pentru aprobarea modelului cadru de Acord de parteneriat pentru echivalarea formării profesionale în domeniul evaluării; Data intrării în vigoare: 26.06.2014

 48. Data adoptării: 13.06.2014 - Hotărâre pentru aprobarea cuantumului taxei aferente cursului de formare pentru obţinerea specializării "verificări de rapoarte de evaluare - VE"; Data intrării în vigoare: 26.06.2014; ABROGATĂ prin HCD 30/2015.

 49. Data adoptării: 01.07.2014 - Hotărâre de constatare a pierderii calităţii de membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a dlui Chiriac Ion; Data intrării în vigoare: 02.07.2014

 50. Data adoptării: 14.08.2014 - Hotărâre pentru revocarea măsurii dispuse prin Hotărârea Consiliului Director nr. 41/13 iunie 2014 în ceea ce privește pct. 116 din anexa acesteia; Data intrării în vigoare: 14.08.2014

 51. Data adoptării: 22.08.2014 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 26.08.2014

 52. Data adoptării: 22.08.2014 - Hotărâre pentru retragerea calităţii de evaluator autorizat, unor membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 26.08.2014

 53. Data adoptării: 22.08.2014 - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului director nr. 39/2012; Data intrării în vigoare: 26.08.2014

 54. Data adoptării: 22.08.2014 - Hotărâre pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, sesiunea noiembrie 2014; Data intrării în vigoare: 26.08.2014

 55. Data adoptării: 22.08.2014 - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 42/2012 cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 26.08.2014

 56. Data adoptării: 22.08.2014 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizaţi, membri corporativi care au fost inspectaţi în cursul trimestrului al doilea 2014; Data intrării în vigoare: 03.09.2014

 57. Data adoptării: 22.08.2014 - Hotărâre pentru aprobarea organigramei Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 03.09.2014

 58. Data adoptării: 01.10.2014 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii privind dobândirea, menţinerea, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum şi a altor prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014; Data intrării în vigoare: 09.10.2014

 59. Data adoptării: 01.10.2014 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 09.10.2014

 60. Data adoptării: 01.10.2014 - Hotărâre de constatare a pierderii calităţii de membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România dnei Rusu Daniela; Data intrării în vigoare: 09.10.2014

 61. Data adoptării: 01.10.2014 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 09.10.2014

 62. Data adoptării: 01.10.2014 - Hotărâre pentru aprobarea Listei taxelor, cotizaţiilor şi indemnizaţiilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România aferente anului 2015; Data intrării în vigoare: 01.01.2015; Anexă

 63. Data adoptării: 01.10.2014 - Hotărâre pentru aprobarea organizării unui seminar cu testare on-line; Data intrării în vigoare: 10.10.2014

 64. Data adoptării: 17.10.2014 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a dlui Barbu Toader, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 23.10.2014

 65. Data adoptării: 17.10.2014 - Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării fundaţiei umanitare "Apreciază Viaţa!", precum şi pentru aprobarea actului constitutiv şi al statutului acesteia; Data intrării în vigoare: 24.10.2014

 66. Data adoptării: 23.10.2014 - Hotărâre pentru modificarea calendarului de desfăşurare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 54/2014 pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, sesiunea noiembrie 2014; Data intrării în vigoare: 24.10.2014

 67. Data adoptării: 23.10.2014 - Hotărâre pentru modificarea Actului constitutiv al S.C. "IROVAL - CERCETĂRI ÎN EVALUARE" S.R.L.; Data intrării în vigoare: 24.10.2014

 68. Data adoptării: 21.11.2014 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, unor membri corporativi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 25.11.2014

 69. Data adoptării: 21.11.2014 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 25.11.2014

 70. Data adoptării: 21.11.2014 - Hotărâre pentru extinderea prevederilor Hotărârii Consiliului director nr. 28/2014 privind unele măsuri referitoare la absolvenţii cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării; Data intrării în vigoare: 25.11.2014

 71. Data adoptării: 21.11.2014 - Hotărâre pentru reglementarea regimului juridic al documentelor emise de Consiliul director; Data intrării în vigoare: 25.11.2014

 72. Data adoptării: 21.11.2014 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizaţi, membri corporativi care au fost inspectaţi în cursul trimestrului al III-lea 2014; Data intrării în vigoare: 25.11.2014

 73. Data adoptării: 21.11.2014 - Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaţilor admişi la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2014; Data intrării în vigoare: 5.12.2014; Anexa

 74. Data adoptării: 19.12.2014 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 20.12.2014

 75. Data adoptării: 19.12.2014 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 20.12.2014

 76. Data adoptării: 19.12.2014 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 20.12.2014

 77. Data adoptării: 19.12.2014 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice, membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 20.12.2014

 78. Data adoptării: 19.12.2014 - Hotărâre pentru aprobarea listei taxelor, cotizaţiilor și indemnizaţiilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România aferente anului 2015; Data intrării în vigoare: 01.01.2015 - ANEXA actualizată; ANEXA actualizată la data de 1 decembrie 2015

 79. Data adoptării: 19.12.2014 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizaţi, membri corporativi care au fost inspectaţi în cursul trimestrului al IV-lea 2014; Data intrării în vigoare: 20.12.2014

 80. Data adoptării: 19.12.2014 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Comisiei de verificare și monitorizare; Data intrării în vigoare: 01.01.2015; Anexa modificată conform HCD 30/2018.

 81. Data adoptării: 19.12.2014 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare; Data intrării în vigoare: 01.01.2015; Anexe la Procedura de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare: Anexa 1; Anexa 2; Anexa 3; Anexa 4; Anexa 5; Anexa 6; Procedura de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare - Actualizată conform HCD nr. 57/2015; Procedura de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare - Actualizată conform HCD nr. 23/2015; Procedura de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare - Actualizată conform HCD nr. 76/2016; Anexa nr. 5 modificată prin HCD nr. 75/2017; Procedura de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare - Actualizată conform HCD nr. 75/2017; Procedura de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare - Actualizată conform HCD nr. 36/2018;

 82. Data adoptării: 19.12.2014 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii; Data intrării în vigoare: 01.01.2015; Anexa; Anexă modificată prin HCD 30/2015 ; Anexă modificată prin HCD 30/2015 și HCD 55/2015 ; Anexă modificată prin HCD 30/2015, HCD 55/2015 și HCD 37/2016; Anexă modificată conform HCD nr. 30/2015, HCD nr. 55/2015, HCD nr. 37/2016 și HCD nr. 55/2016 ABROGATĂ PRIN HCD NR. 87 DIN 2016

 83. Data adoptării: 19.12.2014 - Hotărâre pentru aprobarea Programului de pregătire continuă a evaluatorilor autorizaţi, persoane fizice, pentru anul 2015; Data intrării în vigoare: 20.12.2014

 84. Data adoptării: 19.12.2014 - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizaţiei anuale a membrilor stagiari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 20.12.2014

nbsp;