You are here

Hotărârile adoptate de Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în cursul anului 2016

Hotărârile adoptate în cursul anului 2016

 

1. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre pentru înlocuirea Anexelor nr. 2 - 4 ale Ghidului de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor, aprobată prin Hotărârea Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nr. 3/ 2015; Data intrării în vigoare: 15.01.2016; Anexă Ghidul de evaluare GEV 500 a fost modificat prin HCN3/2016, iar Anexa 4 la GEV 500 a fost actualizată conform HCD 88 din 2016

2. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane jurdice; Data intrării în vigoare: 21.01.2016

3. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a unor persoane fizice și juridice, membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 21.01.2016

4. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari excluși de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 25.01.2016

5. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor corporativi excluși de drept din Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 25.01.2016

6. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România a membrilor suspendați care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 2013; Data intrării în vigoare: 25.01.2016

7. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 25.01.2016

8. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în anul 2016; Data intrării în vigoare: 25.01.2016

9. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de evidență a membrilor a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 25.01.2016

10. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de calificare și atestare profesională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 25.01.2016

11. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de verificare și monitorizare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 25.01.2016

12. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei științifice și de standarde a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 25.01.2016

13. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei juridice a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 25.01.2016

14. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 25.01.2016

15. Data adoptării: 15.01.2016 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de relații interne și internaționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 26.01.2016

16. Data adoptării: 25.01.2016 - Hotărâre pentru înființarea grupului de lucru pentru elaborarea suportului de curs de formare profesională pentru evaluarea bunurilor imobile rezidențiale - EPI-R; Data intrării în vigoare: 26.01.2016

17. Data adoptării: 12.02.2016 - Hotărâre pentru împuternicirea unor persoane din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România care să îndeplinească procedurile legale ce vizează asociația în relațiile cu băncile; Data intrării în vigoare: 16.02.2016

18. Data adoptării: 12.02.2016 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 16.02.2016

19. Data adoptării: 12.02.2016 - Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat, prin retragerea din proprie inițiativă, a domnului Rusu Teodoru Petru, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 17.02.2016

20. Data adoptării: 12.02.2016 - Hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârile Consiliului director nr. 4/2015, 4/2016 și 5/2016; Data intrării în vigoare: 17.02.2016

21. Data adoptării: 12.02.2016 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii privind dobândirea, menținerea, pierderea calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 17.02.2016

22. Data adoptării: 12.02.2016 - Hotărâre pentru aprobarea Programului de pregătire profesională continuă a membrilor titulari ANEVAR, pentru anul 2016; Data intrării în vigoare: 17.02.2016 Anexă completată prin HCD 30/2016

23. Data adoptării: 12.02.2016 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare; Data intrării în vigoare: 17.02.2016

24. Data adoptării: 17.02.2016 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România societății „INTECH PROIECT SRL-D”; Data intrării în vigoare: 17.02.2016

25. Data adoptării: 17.02.2016 - Hotărâre pentru modificare anexelor la Hotarârile Consiliului director nr. 4/2016 și 7/2016Data intrării în vigoare: 19.02.2016

26. Data adoptării: 10.03.2016 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridiceData intrării în vigoare: 10.03.2016

27. Data adoptării: 24.03.2016 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 28.03.2016

28. Data adoptării: 24.03.2016 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de alegere a membrilor Comisiei de etică și disciplină; Data intrării în vigoare: 28.03.2016 Anexă

29. Data adoptării: 24.03.2016 - Hotărâre de constatare a pierderii calității de membru titular a doamnei Borza Monica Angela; Data intrării în vigoare: 28.03.2016

30. Data adoptării: 24.03.2016 - Hotărâre pentru modificarea Programului de pregătire profesională continuă a membrilor titulari ANEVAR, pentru anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 22/2016; Data intrării în vigoare: 28.03.2016

31. Data adoptării: 24.03.2016 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății VALMAN EXPERT SRL, din județul Buzău; Data intrării în vigoare: 30.03.2016

31 BIS. Data adoptării: 24.03.2016 - Hotărâre pentru aprobarea Listei obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe propuse pentru casare; Data intrării în vigoare: 30.03.2016

32. Data adoptării: 8.04.2016 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului I 2016 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoareData intrării în vigoare: 12.04.2016

33. Data adoptării: 8.04.2016 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii de aprobare a planificării seminariilor de instruire continuă în domeniul evaluării, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 67/2015Data intrării în vigoare: 12.04.2016

34. Data adoptării: 8.04.2016 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridiceData intrării în vigoare: 12.04.2016

35. Data adoptării: 8.04.2016 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de evaluator autorizat, membru corporativ, a societății NOVITAS SRL, din județul CovasnaData intrării în vigoare: 12.04.2016

36. Data adoptării: 8.04.2016 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de verificare și transmitere a punctului de vedere al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România asupra conformității cu standardele de evaluare realizate de către evaluatorii autorizați la solicitarea instituțiilor publiceData intrării în vigoare: 20.04.2016 Abrogată prin HCD nr. 16/2017

37. Data adoptării: 8.04.2016 - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii aprobat prin Hotărârea Consilului director nr. 82/2014, cu modificările ulterioareData intrării în vigoare: 20.04.2016

38. Data adoptării: 21.04.2016 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridiceData intrării în vigoare: 21.04.2016

39. Data adoptării: 18.05.2016 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridiceData intrării în vigoare: 20.05.2016

40. Data adoptării: 18.05.2016 - Hotărâre pentru completarea anexei Hotărârii Consiliului director nr. 7/2016, cu modificările ulterioareData intrării în vigoare: 20.05.2016

41. Data adoptării: 18.05.2016 - Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a unor persoane fizice și juridice, membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din RomâniaData intrării în vigoare: 20.05.2016

42. Data adoptării: 18.05.2016Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului director nr 7/2015 pentru stabilirea unor taxe de participare la manifestările profesionale organizate de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România pentru persoanele care nu dețin calitatea de membru al asociațieiData intrării în vigoare: 20.05.2016

43. Data adoptării: 18.05.2016Hotărâre pentru completarea Procedurii privind dobândirea, menținerea, pierderea calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociații, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 19/2014, cu modificările ulterioareData intrării în vigoare: 20.05.2016

44. Data adoptării: 29.06.2016Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridiceData intrării în vigoare: 30.06.2016

45. Data adoptării: 29.06.2016Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a unei persoane juridice, membră a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din RomâniaData intrării în vigoare: 30.06.2016

46. Data adoptării: 29.06.2016Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului director nr. 9/2016 pentru numirea membrilor Comisiei de evidență a membrilor a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din RomâniaData intrării în vigoare: 30.06.2016

47. Data adoptării: 29.06.2016Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane fiziceData intrării în vigoare: 30.06.2016

48. Data adoptării: 29.06.2016Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legalData intrării în vigoare: 30.06.2016

49. Data adoptării: 29.06.2016Hotărâre pentru completarea Listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calității de membru stagiar, fără susținerea examenului de atribuire a calităâii de membru stagiar, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014Data intrării în vigoare: 30.06.2016

50. Data adoptării: 29.06.2016Hotărâre pentru aprobarea Îndrumarului pentru aplicarea metodelor de evaluare a activelor necorporaleData intrării în vigoare: 30.06.2016. Anexa la HCD 50/2016 reprezintă „Îndrumarul pentru aplicarea metodelor de evaluare a activelor necorporale”, material care va fi disponibil în curând în magazinul nostru online.

51. Data adoptării: 11.08.2016Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 11.08.2016

52. Data adoptării: 11.08.2016Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al II-lea 2016 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 12.08.2016

53. Data adoptării: 11.08.2016Hotărâre pentru organizarea și desfășurarea examenului de atribuire a calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, sesiunea noiembrie 2016; Data intrării în vigoare: 12.08.2016

54. Data adoptării: 11.08.2016Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acreditare; Data intrării în vigoare: 12.08.2016. Anexă modificată conform HCD 52/2018.

55. Data adoptării: 11.08.2016Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 82/2014, cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 12.08.2016

56. Data adoptării: 2.09.2016Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 5.09.2016

57. Data adoptării: 2.09.2016Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a unei persoane juridice, membră a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 5.09.2016

58. Data adoptării: 2.09.2016Hotărâre pentru aprobarea organizării unui seminar de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România în domeniul evaluării întreprinderii și aprobarea cuantumului taxei aferente acestuia; Data intrării în vigoare: 5.09.2016

59. Data adoptării: 2.09.2016Hotărâre pentru aprobarea procedurii de acordare a premiilor în cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, cu ocazia Zilei Evaluatorului - 9 septembrie; Data intrării în vigoare: 9.09.2016

60. Data adoptării: 2.09.2016Hotărâre pentru acordarea unor premii evaluatorilor autorizați de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 9.09.2016

61. Data adoptării: 6.10.2016Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 10.10.2016

62. Data adoptării: 6.10.2016Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a doamnei Mihai Elena Dorina, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 10.10.2016

63. Data adoptării: 11.10.2016Hotărâre pentru completarea Listei domeniilor de licență care permit înscrierea la examenul de atribuire a calității de membru stagiar, anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 40/2015, cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 11.10.2016

64. Data adoptării: 19.10.2016Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului director nr. 16/2016 pentru înființarea grupului de lucru pentru elaborarea suportului de curs de formare profesională pentru evaluarea bunurilor imobile rezidențiale - EPI-R; Data intrării în vigoare: 19.10.2016

65. Data adoptării: 26.10.2016Hotărâre pentru completarea Listei domeniilor de licență care permit înscrierea la examenul de atribuire a calității de membru stagiar, anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare; Data intrării în vigoare: 27.10.2016

66. Data adoptării: 17.11.2016Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 21.11.2016

67. Data adoptării: 17.11.2016Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat, prin retragere din proprie inițiativă a domnului Popa Mihai Gherasim, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 21.11.2016

68. Data adoptării: 17.11.2016Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al III-lea 2016 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 21.11.2016

69. Data adoptării: 17.11.2016Hotărâre pentru înlocuirea anexelor nr. 1-4 ale Procedurii de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare; Data intrării în vigoare: 21.11.2016

70. Data adoptării: 17.11.2016Hotărâre pentru reînnoirea mandatului Consiliului director al Fundației umanitare „APRECIAZĂ VIAȚA!”; Data intrării în vigoare: 21.11.2016

71. Data adoptării: 17.11.2016Hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de examinare la examenul de atribuire a calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 21.11.2016

72. Data adoptării: 17.11.2016Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenelor pentru achitarea cotizației de membru titular și membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 7.12.2016

73. Data adoptării: 17.11.2016Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației anuale a membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 1.01.2017

74. Data adoptării: 17.11.2016Hotărâre pentru aprobarea Listei taxelor și cotizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente anului 2017; Data intrării în vigoare: 1.01.2017

75. Data adoptării: 17.11.2016Hotărâre pentru aprobarea Listei indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente anului 2017; Data intrării în vigoare: 1.01.2017

76. Data adoptării: 9.12.2016Hotărâre pentru modificarea Procedurii de verificare și monitorizare a calității activității de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare; Data intrării în vigoare: 15.12.2016

77. Data adoptării: 9.12.2016Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 15.12.2016

78. Data adoptării: 9.12.2016Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a unor persoane fizice și juridice, membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 15.12.2016

79. Data adoptării: 9.12.2016Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat, membru corporativ, a unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 15.12.2016

80. Data adoptării: 9.12.2016Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 15.12.2016

81. Data adoptării: 9.12.2016Hotărâre pentru acordarea calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 15.12.2016

82. Data adoptării: 9.12.2016Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaților admiși la examenul de acreditare din sesiunea noiembrie 2016; Data intrării în vigoare: 15.12.2016

83. Data adoptării: 9.12.2016Hotărâre pentru aprobarea Listei candidaților admiși la examenul de reacreditare din sesiunea noiembrie 2016; Data intrării în vigoare: 15.12.2016

84. Data adoptării: 9.12.2016Hotărâre pentru aprobarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2017; Data intrării în vigoare: 16.12.2016

85. Data adoptării: 9.12.2016Hotărâre pentru stabilirea cuantumului și termenului de plată a cotizației anuale a membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Româniar; Data intrării în vigoare: 1.01.2017

86. Data adoptării: 9.12.2016Hotărâre pentru modificarea Procedurii de dobândire a specializării „Verificări de rapoarte de evaluare - VE” aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 30/2015; Data intrării în vigoare: 16.12.2016

87. Data adoptării: 21.12.2016Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii; Data intrării în vigoare: 1.01.2017 Anexa; Anexă modificată prin HCD 47/2017; Anexă modificată prin HCD 28/2018. Anexă modificată prin HCD 52/2018. Anexă modificată prin HCD 15/2019.

88. Data adoptării: 29.12.2016Hotărâre pentru înlocuirea Anexei nr. 4 a Ghidului de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nr. 3/2016; Data intrării în vigoare: 29.12.2016 Anexa

 

nbsp;