You are here

Hotărârile adoptate de Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în cursul anului 2018

1. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru împuternicirea unor persoane din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România care să îndeplinească procedurile legale ce vizează asociația în relațiile cu băncile; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

2. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru împuternicirea domnului Daniel Manațe, preşedinte al ANEVAR în perioada 2016-2017, să semneze în numele Asociaţiei, situaţiile financiare aferente anului 2017; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

3. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

4. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de analiză și transmitere a punctului de vedere al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România asupra conformității cu standardele de evaluare a rapoartelor de evaluare, la solicitarea instituțiilor publice; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

5. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru stabilirea componenței Comisiei de analiză a rapoartelor de evaluare la solicitarea instituțiilor publice; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

6. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de conciliere în cadrul activităților de evaluare; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

7. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de adoptare a hotărârilor Consiliului director prin vot electronic; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

8. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului al IV-lea 2017 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

9. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calității de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

10. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

11. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor corporativi excluşi de drept din Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

12. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari excluşi de drept din Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

13. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și juridice, membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

14. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a calității de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a membrilor suspendați care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 2015; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

15. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

16. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2017; Data intrării în vigoare: 30.01.2018

17. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru delegarea domnului Daniel Manațe, preşedinte al ANEVAR în perioada 2016-2017, să finalizeze procesul privind dezvoltarea sistemului software al ANEVAR; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

18. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre privind confidențialitatea informațiilor din cadrul ședințelor Consiliului director; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

19. Data adoptării: 17.01.2018 - Hotărâre pentru anularea pct. 42 din Anexa la Hotărârea Consiliului director nr, 15/2018 pentru aprobarea Listei membrilor titulari suspendați ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România începând cu data de 1 ianuarie 2018; Data intrării în vigoare: 19.01.2018

20. Data adoptării: 15.02.2018 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii de aprobare a planificării seminariilor de pregătire continuă în domeniul evaluării, arobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 67/2015; Data intrării în vigoare: 15.02.2018

21. Data adoptării: 15.02.2018 - Hotărâre pentru modificarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2018, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 62/2017; Data intrării în vigoare: 15.02.2018

22. Data adoptării: 26.02.2018 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 26.02.2018

23. Data adoptării: 27.02.2018 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, unei persoane juridice; Data intrării în vigoare: 26.02.2018

24. Data adoptării: 07.03.2018 - Hotărâre pentru acordarea calității de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 09.03.2018

25. Data adoptării: 07.03.2018 - Hotărâre privind pierderea calității de evaluator autorizat prin retragere din proprie inițiativă, a unor persoane fizice și juridice, membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 09.03.2018

26. Data adoptării: 07.03.2018 - Hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârile Consiliului director nr. 12/2018, 14/2018 și 15/2018; Data intrării în vigoare: 09.03.2018

27. Data adoptării: 07.03.2018 - Hotărâre pentru înlocuirea Listei indemnizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente anului 2018, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 65/2017; Data intrării în vigoare: 09.03.2018

28. Data adoptării: 07.03.2018 - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 87/2016 cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 09.03.2018; Anexă. Anexă modificată prin HCD 52/2018.

29. Data adoptării: 07.03.2018 - Hotărâre pentru aprobarea Listelor obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe propuse pentru casare; Data intrării în vigoare: 09.03.2018

30. Data adoptării: 07.03.2018 - Hotărâre pentru modificarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 09.03.2018

31. Data adoptării: 07.03.2018 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de Evidență a membrilor a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 09.03.2018

32. Data adoptării: 07.03.2018 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de Verificare și monitorizare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 09.03.2018

33. Data adoptării: 07.03.2018 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de Științifice și de standarde a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 09.03.2018

34. Data adoptării: 07.03.2018 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de relații interne și internaționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 09.03.2018

35. Data adoptării: 07.03.2018 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei juridice a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 09.03.2018

36. Data adoptării: 07.03.2018 - Hotărâre pentru modificarea Procedurii de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 81/2014, cu modificările și completările ulterioare; Data intrării în vigoare: 23.04.2018;  Anexă 

37. Data adoptării: 13.04.2018 - Hotărâre pentru  organizarea unor seminare în domeniul evaluării, la sală; Data intrării în vigoare: 23.04.2018

38. Data adoptării: 19.04.2018 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 23.04.2018

39. Data adoptării: 19.04.2018 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și juridice, membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 23.04.2018

40. Data adoptării: 19.04.2018 - Hotărâre privind unele măsuri cu referire la participarea evaluatorilor autorizați la Întâlnirea verificatorilor din ANEVAR; Data intrării în vigoare: 23.04.2018

41. Data adoptării: 19.04.2018 - Hotărâre pentru numirea membrilor Comisiei de calificare şi atestare profesională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 23.04.2018

42. Data adoptării: 25.04.2018 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizați care au fost inspectați în cursul trimestrului I 2018 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 27.04.2018

43. Data adoptării: 19.04.2018 - Hotărâre privind obligativitatea mandatului reprezentaților Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în fața organismelor interne și internaționale; Data intrării în vigoare: 16.05.2018

44. Data adoptării: 25.04.2018 - Hotărâre privind unele măsuri cu referire la participarea evaluatorilor autorizați la Conferința ”Fiscalitatea Profesiilor Liberale din România” - Palatul Patriarhiei - 31 mai 2018; Data intrării în vigoare: 31.05.2018

45. Data adoptării: 22.06.2018 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 25.06.2018

46. Data adoptării: 22.06.2018 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane fizice și juridice, membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 25.06.2018

47. Data adoptării: 22.06.2018 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 25.06.2018

48. Data adoptării: 22.06.2018 - Hotărâre pentru organizarea și desfășurarea examenului de atribuire a calității de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, sesiunea noiembrie 2018; Data intrării în vigoare: 25.06.2018

49. Data adoptării: 22.06.2018 -  Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a mandatului unui membru al Comisiei juridice și numirea unui alt membru; Data intrării în vigoare: 25.06.2018

50. Data adoptării: 22.06.2018 - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de reprezentare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în relațiile cu alte entități și/sau participarea la diverse evenimente profesionale; Data intrării în vigoare: 25.06.2018; Anexa la HCD 50 din 2018.

51. Data adoptării: 22.06.2018 - Hotărâre privind unele măsuri cu privire la programul de pregătire profesională continuă a membrilor ANEVAR care promovează examenul de acreditare/reacreditare în anul 2018; Data intrării în vigoare: 04.07.2018.

52. Data adoptării: 06.08.2018 - Hotărâre pentru înlocuirea unor formulare de înscriere din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Data intrării în vigoare: 07.08.2018.

nbsp;