You are here

Hotărârile adoptate de Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în cursul anului 2019

1. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 - Metodologie de estimare a valorii impozabile pentru proprietăţile rezidenţiale deţinute de persoane juridice la GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor; Data intrării în vigoare: 16.01.2019.

2. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 17.01.2019.

3. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor corporativi excluşi de drept din Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.

4. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.

5. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a societăţii EVALROM - SERV SRL; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.

6. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane juridice, membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.

7. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca urmare a nefinalizării stagiaturii în termenul legal; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.

8. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România persoanelor care au promovat examenele din cadrul programelor universitare cu care ANEVAR a încheiat acorduri; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.

9. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a membrilor suspendaţi care nu au efectuat programele anuale obligatorii de pregătire începând cu anul 2016; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.

10. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.

11. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizaţi care au fost inspectaţi în cursul trimestrului al IV-lea 2018 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 18.01.2019.

12. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru aprobarea cursurilor și programelor de formare profesională a evaluatorilor autorizaţi; Data intrării în vigoare: 22.01.2019.

13. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru stabilirea unei reduceri a cotizaţiei de membru titular pentru persoanele cu handicap; Data intrării în vigoare: 22.01.2019.

14. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru modificarea Programului de pregătire profesională a membrilor ANEVAR, pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 81/2018; Data intrării în vigoare: 22.01.2019.

15. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii aprobat prin Hotărârea Consiliul director nr. 87/2016 cu modificările ulterioare; Data intrării în vigoare: 22.01.2019.

16. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari excluşi de drept din Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 22.01.2019.

17. Data adoptării: 16.01.2019 - Hotărâre pentru aprobarea listei membrilor titulari suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România începând cu data de 1 ianuarie 2019; Data intrării în vigoare: 22.01.2019.

18. Data adoptării: 22.01.2019 - Hotărâre pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2019; Data intrării în vigoare: 31.01.2019.

19. Data adoptării: 06.03.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 06.03.2019.

20. Data adoptării: 06.03.2019 - Hotărâre pentru privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a unor persoane juridice, membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 06.03.2019.

21. Data adoptării: 06.03.2019 - Hotărâre de constatare a pierderii calităţii de membru titular a domnului Dima Alin Horaţiu; Data intrării în vigoare: 06.03.2019.

22. Data adoptării: 06.03.2019 - Hotărâre pentru completarea Listei cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calităţii de membru stagiar, fără susţinerea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 20/2014; Data intrării în vigoare: 06.03.2019. Anexă.

23. Data adoptării: 03.04.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unei persoane juridice; Data intrării în vigoare: 04.04.2019.

24. Data adoptării: 03.04.2019 - Hotărâre pentru completarea Listei membrilor suspendaţi ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România  începând cu data de 01.01.2019 ca urmare a neefectuării programului obligatoriu de pregătire continuă pe anul 2018, aprobată prin Hotărârea Consiliul director nr. 17/2019; Data intrării în vigoare: 04.04.2019.

25. Data adoptării: 03.04.2019 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de membru acreditat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a unui membru suspendat pentru neefectuarea programului obligatoriu de pregătire pe anul 2018; Data intrării în vigoare: 04.04.2019.

26. Data adoptării: 03.04.2019 - Hotărâre pentru aprobarea Listelor obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe propuse pentru casare; Data intrării în vigoare: 04.04.2019.

27. Data adoptării: 17.04.2019 - Hotărâre pentru numirea Consiliului director al Fundaţiei ”APRECIAZĂ VIAŢA!”; Data intrării în vigoare: 18.04.2019.

28. Data adoptării: 21.06.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 26.06.2019.

29. Data adoptării: 21.06.2019 - Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România unor persoane fizice; Data intrării în vigoare: 26.06.2019.

30. Data adoptării: 21.06.2019 - Hotărâre pentru constatarea pierderii calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ, a unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 26.06.2019.

31. Data adoptării: 21.06.2019 - Hotărâre privind pierderea calităţii de evaluator autorizat prin retragere din proprie iniţiativă, a doamnei Mitrea Maria, membru titular suspendat al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Data intrării în vigoare: 26.06.2019.

32. Data adoptării: 21.06.2019 - Hotărâre pentru organizarea și desfășurarea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, sesiunea noiembrie 2019; Data intrării în vigoare: 26.06.2019.

33. Data adoptării: 21.06.2019 - Hotărâre pentru acordarea calificativelor de verificare a evaluatorilor autorizaţi care au fost inspectaţi în cursul trimestrului I 2019 și aplicarea măsurilor corective corespunzătoare; Data intrării în vigoare: 26.06.2019.

34. Data adoptării: 21.06.2019 - Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Evaluatorului în anul 2019; Data intrării în vigoare: 26.06.2019.

35. Data adoptării: 15.07.2019Hotărâre privind unele măsuri cu privire la programul de pregătire profesională continuă a membrilor ANEVAR care promovează examenul de acreditare/reacreditare în anul 2019; Data intrării în vigoare: 16.07.2019.

36. Data adoptării: 21.08.2019 Hotărâre pentru acordarea calităţii de evaluator autorizat, membru corporativ al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, unor persoane juridice; Data intrării în vigoare: 22.08.2019.

nbsp;