You are here

Informaţii de interes

 

 

ANUNŢURI DE INTERES PENTRU EVALUATORI

Această secţiune este dedicată prezentării unor informații care s-ar putea dovedi utile în activitatea dumneavoastră - de la prezentări de servicii dedicate evaluatorilor, la aplicații informatice pentru activitatea de evaluare etc.

Rubrica de față are exclusiv un rol informativ, întreaga răspundere pentru conținutul anunțurilor aparținând companiilor care promovează aceste produse. 

Click aici pentru a accesa anunţurile de interes.


 


Adresa BNR cu privire la evaluări ale unor titluri de valoare (obligațiuni) eliberate de statul român

BNR a comunicat ANEVAR actul pe care îl puteți lectura aici, cu privire la evaluări ale unor titluri de valoare (obligațiuni) eliberate de statul român în nume propriu sau prin intermediul Casei Autonome a Monopolurilor Regatului României (CAM), anterior anului 1947, ce decurgeau din datoria publică internă și externă interbelică, fundamentate pe Referatul privind Împrumuturile de stabilizare și dezvoltare din perioada 1922-1932, pretins emis de către banca centrală.


 


REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE PENTRU ANUL 2016

Departamentul de monitorizare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România a încheiat activitatea de inspecţie pentru anul 2016. Calificativele de verificare obţinute de către evaluatorii autorizați inspectaţi au fost aprobate de către Consiliul Director. Au fost monitorizaţi 114 membri corporativi și titulari, 55 dintre aceştia au primit calificativul "B",  50 au primit calificativul "C" iar 9 au primit calificativul "D".

Cele mai des întâlnite neconformităţi din rapoartele de evaluare verificate au fost: click aici pentru a vedea continuarea.
 

 


CERINŢELE ORIENTATIVE ALE CONŢINUTULUI CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII DE EVALUARE

În şedinţa Consiliului Director din data de 13 iunie 2014, au fost analizate cerinţele orientative care trebuie să figureze în orice contract de prestări servicii de evaluare. În urma discuţiilor, a rezultat un document, pe care îl punem la dispoziţia dumneavoastră: descarcă document.


 


 

nbsp;