You are here

Pregătire continuă - Prezentare generală

Oferta de pregătire continuă  cuprinde următoarele tipuri de seminare:

Lista seminarelor valabile în 2019 | ore echivalate

Online:

 • D 24-2019 - Abordarea prin venit. Recapitulativ EPI (testare on-line) - 5h;
 • D 25-2019 - Abordarea prin piaţă. Recapitulativ EPI (testare on-line) - 5h;
 • D 27-2019 - Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalaţiilor - MEI - 5h;
 • D 06-2019 - Standarde de evaluare (seminar cu testare on-line)  - 12h;
 • D 2019 - Seminar gratuit, inclus în cotizaţia de membru titular, echivalat cu 8 ore de pregătire continuă;
 • D 50 - Evaluarea proprietăţii imobiliare. Ediţia 2019 - 12h (formular înregistrare).
 

La sală:

 • D 04 - Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor - 8h (în curs de revizuire);
 • D 08 - Evaluarea activelor necorporale - 8h;
 • D 10 - Evaluarea stocurilor - 8h;
 • D 21 - Estimarea ratei de actualizare - 8 h (în curs de revizuire);
 • D 23 - Evaluarea pentru raportare financiară - 8h (în curs de revizuire);
 • D 29 - Introducere în analiza celei mai bune utilizări. Ediţie revizuita 2015 - 8h;
 • D 32 - Introducere în analiza de piaţă. Ediţie revizuită 2015 - 8h;
 • D 34 - Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalaţiilor pentru garantarea împrumuturilor - 8h;
 • D 37 - Evaluarea proprietăţii imobiliare istorice - 8h;
 • D 39 - Business / Competitive Intelligence pentru evaluatori - 8h (la cerere, la tarif negociat și stabilit de Consiliul director);
 • D 43 - Evaluarea terenurilor. Comparaţia directă și tehnici alternative. Teorie și studii de caz (seminar lansat în anul 2015, extins de la 8 ore la 12 ore) - 12h;
 • D 44 - Managementul riscurilor și oportunităţilor în activitatea de evaluare - 8h;
 • D 45 - Surse de cost. Instrumente de lucru - 8h;
 • D 46 - Instrumente de productivitate în procesul de evaluare şi redactarea raportului de evaluare - 8h;
 • D 47 - Evaluarea în cadrul procedurii insolvenţei - 8h;
 • D 48 - Verificarea la zi...a evaluării. Ediţia actualizată 2018 (seminar de autor) - 8h;
 • D 49 - Evaluarea proprietăţii imobiliare. Ediţia 2018 - 12h;
 • D 51 - Identificarea cadastrală a proprietăţii imobiliare. Aplicaţii - 6h;
 • D 58 – Deprecierea activelor (la cerere) - 6h
 • D 59 - Metode de estimare a valorii de lichidare (la cerere) - 6h
 • D 60 - Analiza pieţei imobiliare și analiza celei mai bune utilizări. Aplicaţii - 8h;
 • D 61 - Abordarea prin piaţă în evaluarea proprietăţii imobiliare. Aplicaţii - 8h;
 • D 62 - Abordarea prin venit în evaluarea proprietăţii imobiliare. Aplicaţii - 8h;
 • D 63 - Abordarea prin cost în evaluarea proprietăţii imobiliare. Aplicaţii - 8h;
 • D 64 - Standarde aplicabile în evaluarea proprietăţii imobiliare. Practica profesională - 4h;
 • D 65 - Evaluarea proprietăţilor imobiliare de tip comercial. Studii de caz - 8h;
 • C039 - Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal - 8h;
 • C045 - Bazele managementului riscurilor și oportunităţilor în activitatea de evaluare - 4h;
 • la solicitarea instituţiilor bancare, membrilor corporativi sau altora asemenea, ANEVAR poate organiza alte seminare din cele existente sau adaptate specificului activităţii solicitantului.
 
nbsp;