You are here

Pregătire continuă - Prezentare generală

Oferta de pregătire continuă  cuprinde următoarele tipuri de seminare:

Lista seminarelor valabile în 2022| ore echivalate

Online:

 • D 24-2022 - Abordarea prin venit. Recapitulativ EPI (testare on-line) - 5h;
 • D 25-2022 - Abordarea prin piaţă. Recapitulativ EPI (testare on-line) - 5h;
 • D 27-2022 - Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalaţiilor - MEI - 5h;
 • D 06-2022 - Standarde de evaluare (seminar cu testare on-line)  - 12h;
 • D 2022 - Seminar gratuit, inclus în cotizaţia de membru titular, echivalat cu 8 ore de pregătire continuă;
 • D 50-2022 - Evaluarea proprietăţii imobiliare. Ediţia 2022 - 12h 
 • D 68 - Evaluarea proprietăţii imobiliare - webinar - 12 h (în curs de revizuire)
 

La sală/ cu predare online:

 • D 04 - Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor - 8h;
 • D 08 - Evaluarea activelor necorporale - 8h;
 • D 10 - Evaluarea stocurilor - 8h;
 • D 29 - Introducere în analiza celei mai bune utilizări - 8h;
 • D 32 - Introducere în analiza de piaţă - 8h;
 • D 34 - Evaluarea bunurilor mobile pentru garantarea împrumutului - 8h;
 • D 37 - Evaluarea proprietăţii imobiliare istorice - 8h;
 • D 43 - Evaluarea terenurilor. Comparaţia directă și tehnici alternative. Teorie și studii de caz - 12h;
 • D 44 - Managementul riscurilor și oportunităţilor în activitatea de evaluare - 8h;
 • D 45 - Surse de cost. Instrumente de lucru - 8h;
 • D 46 - Instrumente de productivitate în procesul de evaluare şi redactarea raportului de evaluare - 8h;
 • D 47 - Evaluarea în cadrul procedurii insolvenţei - 8h;
 • D 48 - Verificarea la zi...a evaluării (seminar de autor) - 8h;
 • D 49 - Evaluarea proprietăţii imobiliare. Ediţia 2022 - 12h;
 • D 51 - Identificarea cadastrală a proprietăţii imobiliare. Aplicaţii - 6h;
 • D 58 – Deprecierea activelor (la cerere) - 6h
 • D 59 - Metode de estimare a valorii de lichidare (la cerere) - 6h
 • D 60 - Analiza pieţei imobiliare și analiza celei mai bune utilizări. Aplicaţii - 8h;
 • D 61 - Abordarea prin piaţă în evaluarea proprietăţii imobiliare. Aplicaţii - 8h;
 • D 62 - Abordarea prin venit în evaluarea proprietăţii imobiliare. Aplicaţii - 8h;
 • D 63 - Abordarea prin cost în evaluarea proprietăţii imobiliare. Aplicaţii - 8h;
 • D 64 - Standarde aplicabile în evaluarea proprietăţii imobiliare. Practica profesională - 4h;
 • D 65 - Evaluarea proprietăţilor imobiliare de tip comercial. Studii de caz - 8h;
 • D 66 - Expertiza tehnică judiciară efectuată de membrii ANEVAR care deţin și calitatea de expert tehnic judiciar- 8h;
 • D 67 - Estimarea deprecierii cumulate și a deprecierii defalcate pe componente, în evaluarea proprietăţii imobiliare. Aplicaţii - 8h;
 • D 69 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului - raportul potrivit pentru utilizatorul potrivit - 8h;
 • D 70 - Evaluarea terenurilor. Metoda comparaţiei directe - 4h;
 • D 71 - Standardele de evaluare a bunurilor - 6h;
 • C039 - Evaluarea pentru impozitare și alte noutăţi (seminar de autor) - 8h;
 • C045 - Bazele managementului riscurilor și oportunităţilor în activitatea de evaluare - 4h;
 • R01 - Asigurarea calității în activitatea de evaluare a bunurilor - 8h; 
 • la solicitarea instituţiilor bancare, membrilor corporativi sau altora asemenea, ANEVAR poate organiza alte seminare din cele existente sau adaptate specificului activităţii solicitantului.

Plata seminarelor de pregătire continuă poate fi efectuată astfel:

sau

 • prin virament bancar, în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210).

Conturile ANEVAR sunt:

 • B.C.R. Sucursala Sector 1, IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001;
 • Banca Transilvania Sucursala Victoria, IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401.
La detaliile plăţii se va preciza: "<<Cod seminar online>>, Leg. XXXXX, Numele/Denumirea evaluatorului autorizat”. "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.

 

nbsp;