You are here

Pregătire continuă - Prezentare generală

Oferta de pregătire continuă  cuprinde următoarele tipuri de seminare:

Lista seminarelor valabile în 2018 | ore echivalate

Online:

 • D 24-2018 - Abordarea prin venit. Recapitulativ EPI (testare on-line) - 5h;
 • D 25-2018 - Abordarea prin piață. Recapitulativ EPI (testare on-line) - 5h;
 • D 27-2018 - Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor - MEI - 5h;
 • D 06-2018 - Standarde de evaluare (seminar cu testare on-line)  - 12h;
 • D 2018 - Seminar gratuit, inclus în cotizația de membru titular, echivalat cu 8 ore de pregătire continuă;
 • D 50 - Evaluarea proprietății imobiliare. Ediția 2018 - 12h (formular înregistrare).
 

La sală:

 • D 04 - Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor - 8h;
 • D 08 - Evaluarea activelor necorporale - 8h;
 • D 10 - Evaluarea stocurilor - 8h;
 • D 21 - Estimarea ratei de actualizare - 8 h;
 • D 23 - Evaluarea pentru raportare financiară - 8h;
 • D 28 - Identificarea cadastrală a proprietăților imobiliare - 4h;
 • D 29 - Introducere în analiza celei mai bune utilizări. Ediție revizuita 2015 - 8h;
 • D 32 - Introducere în analiza de piață. Ediție revizuită 2015 - 8h;
 • D 34 - Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor pentru garantarea împrumuturilor - 8h;
 • D 37 - Evaluarea proprietății imobiliare istorice - 8h;
 • D 39 - Business / Competitive Intelligence pentru evaluatori - 8h;
 • D 43 - Evaluarea terenurilor. Comparația directă și tehnici alternative. Teorie și studii de caz (seminar lansat în anul 2015, extins de la 8 ore la 12 ore) - 12h;
 • D 44 - Managementul riscurilor și oportunităților în activitatea de evaluare - 8h;
 • D 45 - Surse de cost. Instrumente de lucru - 8h;
 • D 46 - Instrumente de productivitate în procesul de evaluare şi redactarea raportului de evaluare - 8h;
 • D 47 - Evaluarea în cadrul procedurii insolvenței - 8h;
 • D 48 - Verificarea la zi...a evaluării - 8h;
 • D 49 - Evaluarea proprietății imobiliare. Ediția 2018 - 12h;
 • D 51 - Identificarea cadastrală a proprietății imobiliare. Aplicații - 6h;
 • D 52 - Analiza pieței imobiliare și analiza celei mai bune utilizări. Aplicații - 6h;
 • D 53 - Abordarea prin piață în evaluarea proprietății imobiliare. Aplicații - 6h;
 • D 54 - Abordarea prin venit în evaluarea proprietății imobiliare. Aplicații pentru metoda capitalizării venitului - 6h;
 • D 55 - Abordarea prin cost în evaluarea proprietății imobiliare. Aplicații - 6h;
 • D 56 - Standarde aplicabile în evaluarea proprietății imobiliare. Practica profesională - 6h;
 • D 57 - Evaluarea proprietăților imobiliare de tip comercial. Studii de caz - 6h;
 • C039 - Evaluarea pentru impozitarea clădirilor conform Noului Cod Fiscal - 8h;
 • C045 - Bazele managementului riscurilor și oportunităților în activitatea de evaluare - 4h.

 

 

 
 
nbsp;