You are here

Programe universitare în evaluare

Una dintre strategiile ANEVAR este reprezentată de planul de sprijin al procesului de educație din România. Prin parteneriatul încheiat cu 15 facultăți din cadrul a 13 universități din întreaga țară urmărim promovarea profesiei în rândul proaspeților absolvenți de studii superioare.

Prin Hotărârea Consiliului director al ANEVAR, nr. 20 din 2014, a fost aprobată Lista cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calității de membru stagiar, fără susținerea examenului de atribuire a calității de membru stagiar.

Astfel, absolvenții programelor universitare cuprinse în lista disponibilă în prezenta broșură, se pot înscrie, în anul în care au finalizat programul, la examenul de echivalare a cursului de formare profesională recunoscut prin Acordul de parteneriat.

Candidații care promovează acest examen, se pot înscrie în Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România ca membri stagiari, până la sfârșitul anului respectiv,  fără susținerea examenului de dobândire a calității de membru stagiar. Aceștia vor deține calitatea de membru stagiar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înscrierii. Perioada de stagiatură este de 2 ani și se încheie prin promovarea examenului de finalizare a stagiaturii și dobândirea calității de membru titular.

Toate informațiile privind modul de desfășurare a programul de stagiu, sunt cuprinse în Regulamentul de derulare si de finalizare a stagiaturii.

nbsp;