You are here

Programul cursurilor

 

 

Programul cursurilor de formare profesională iniţială

Având în vedere criza sanitară determinată de pandemia de COVID-19 provocată de coronavirus, în semestrul II 2021, programul de formare profesională se va desfășura online, în conformitate cu prevederile Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 87/2016, cu modificările ulterioare și ale Procedurii de desfășurare a cursurilor de formare profesională în sistem online, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 45/2020.

Astfel cursurile, examenul scris, consultațiile și examenul oral vor avea loc online, prin intermediul platformei Zoom și al platformei de testare online ANEVAR. Toate informațiile necesare accesării celor două platforme vor fi comunicate participanților, prin e-mail, după încheierea perioadei de înscriere.

Pe toată perioada de desfășurare a programului de formare profesională, participanții vor utiliza un dispozitiv personal (desktop, laptop, tabletă) cu acces la internet, dotat cu camera web și microfon.

De regulă, modulele de curs se desfășoară de luni până vineri, în intervalul orar 13:00-20:00.

Programul ANEVAR de formare profesională - semestrul II 2021, cuprinde următoarele cursuri:

Evaluarea întreprinderii - EI


 

 

Programul ANEVAR de formare profesională - semestrul I 2021, cuprinde următoarele cursuri:

Evaluarea proprietății imobiliare - EPI

Evaluarea întreprinderii - EI

Evaluarea bunurilor mobile - EBM


Se pot înscrie:

  • membrii stagiari ANEVAR;
  • membrii titulari ANEVAR care doresc să dobândească o nouă specializare.

Partea variabilă a cotizației de membru, corespunzătoare etapei de formare profesională este 4 200 lei și se poate achita:

  • prin virament bancar în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210):
    • IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1;
    • IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Victoria.
  • online, la următoarea adresă https://plati.site2.anevar.ro/

La detaliile plăţii se va preciza: "taxa curs F0XX, Leg. XXXXX, Nume şi Prenume membru stagiar / evaluator autorizat". "F0XX" reprezintă codul cursului pentru care se face înscrierea iar "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.

 


Înscrierea la curs se face în două etape:

I. Înscrierea online

Înscrierea online la curs se face prin intermediul formularului de înregistrare.

Formularul online oferă posibilitatea ataşării documentului de plată a părții variabile din cotizația de membru, corespunzătoare etapei de formare profesională, recepţionarea lui este confirmată prin mesaj electronic, transmis la adresa de e-mail furnizată la completare.

Efectuarea plăţii fără completarea formularului nu asigură înscrierea la curs.

II. Semnarea și depunerea contractului de pregătire profesională în domeniul evaluării

Contractul de pregătire profesională pentru membri stagiari sau membri titulari, după caz, se transmite în formă scanată, până la data primei zile de curs, la adresa de e-mail a Filialei ANEVAR care organizează cursul.

Descărcare contracte:

 

nbsp;