You are here

Programul cursurilor

 

 

Programul cursurilor de formare profesională iniţială

Programul ANEVAR de formare profesională - semestrul I 2020, cuprinde următoarele cursuri:

Evaluarea proprietății imobiliare - EPI

Programul de formare profesională se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 87/2016, cu modificările ulterioare.

Se pot înscrie:

  • membrii stagiari ANEVAR;
  • membrii titulari ANEVAR care doresc să dobândească o nouă specializare.

Partea variabilă a cotizației de membru, corespunzătoare etapei de formare profesională este 4 200 lei și se poate achita:

  • prin virament bancar în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210):
    • IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1;
    • IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Victoria.
  • online, la următoarea adresă https://plati.site2.anevar.ro/

La detaliile plăţii se va preciza: "taxa curs F0XX, Leg. XXXXX, Nume şi Prenume membru stagiar / evaluator autorizat". "F0XX" reprezintă codul cursului pentru care se face înscrierea iar "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.

 


Înscrierea la curs se face în două etape:

I. Înscrierea online

Înscrierea online la curs se face prin intermediul formularului de înregistrare.

Formularul online oferă posibilitatea ataşării documentului de plată a părții variabile din cotizația de membru, corespunzătoare etapei de formare profesională, recepţionarea lui este confirmată prin mesaj electronic, transmis la adresa de e-mail furnizată la completare.

Efectuarea plăţii fără completarea formularului nu asigură înscrierea la curs.

II. Semnarea și depunerea contractului de pregătire profesională în domeniul evaluării

Contractul de pregătire profesională pentru membrii stagiari sau membrii titulari, după caz, se depune personal sau prin poștă, până la data primei zile de curs, la sediul Filialei ANEVAR care organizează cursul.

Descărcare contracte:

Programul ANEVAR de formare profesională - semestrul II 2019, cuprinde următoarele cursuri:

Evaluarea întreprinderilor - EI

Evaluarea bunurilor mobile - EBM

 

nbsp;