You are here

REV (Recognised European Valuer)

 

EVALUATOR RECUNOSCUT EUROPEAN  - REVTM

 

 

Sistemul de recunoaștere a evaluatorilor europeni este menit să mențină, să îmbunătățească și să armonizeze standardele de evaluare și profesia de evaluator în Europa. Prin acordarea statutului de Evaluator Recunoscut European - REVTM  , această schemă oferă evaluatorilor individuali din statele Uniunii Europene un indicator bine definit al calității și experienței, cu scopul de a-i asigura pe beneficiarii serviciilor de evaluare în privința competenței profesionale a acestora.

Schema REV oferă astfel o asigurare pan-europeană pentru investitori, prin stabilirea unui standard transparent și exigent  de competență și experiență.

ANEVAR a obținut din partea TEGoVA recunoașterea dreptului de a acorda statutul de Evaluator Recunoscut European (Recognised European Valuer - desemnat prin utilizarea mărcii REVTM) membrilor săi care îndeplinesc condițiile necesare.

Sunt eligibili, pentru recunoaștere, membrii care îndeplinesc următoarele condiții:

  • dețin calitatea de membru acreditat;
  • au depus documentația necesară în termenul stabilit;
  • au primit recomandarea Comitetului de recunoaștere

 

Procedura de recunoaștere

Recunoașterea ca Evaluator European este acordată  evaluatorilor individuali care îndeplinesc criteriile de pregătire profesională prevăzute de schema REV a TEGoVA.

Certificatul

Recunoașterea competenței este acordată de ANEVAR, în numele TEGoVA, pentru o perioadă de cinci ani, sub forma unui certificat semnat de Președintele TEGoVA și de Președintele ANEVAR.  

Recunoașterea

Solicitantul căruia i-a fost acordat titlul de Evaluator European Recunoscut primește dreptul de a utiliza acest titlu, precum și dreptul de a utiliza acronimul REV după numele său.

Recunoașterea se acordă pentru un interval de 5  ani, la finalul căruia evaluatorul trebuie să își reînnoiască statutul de REV. În caz contrar, dreptul de a utiliza titlul de “Recognised European Valuer” precum și abrevierea “REV™” expiră automat și imediat.

Reînnoirea recunoașterii

La fiecare cinci ani, evaluatorul care a fost admis în schema REV a TEGoVA trebuie să își reînnoiască recunoașterea.

Registrul REV - click aici pentru a accesa registrul evaluatorilor recunoscuți european 

nbsp;