You are here

Standarde

 

STANDARDE DE EVALUARE 

 

 

Conferinţa Naţională a adoptat, prin hotărârea nr. 3/2017, Standardele de evaluare obligatorii pentru activitatea de evaluare, formate din:

  • Standardele de Evaluare SEV, compuse din: 
SEV 100 - Cadrul general (IVS Cadrul general)
SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101)
SEV 102 - Implementare (IVS 102)
SEV 103 - Raportare (IVS 103)
SEV 104 - Tipuri ale valorii
SEV 200 - Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi (IVS 200)
SEV 210 - Active necorporale (IVS 210)
SEV 220 - Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 220)
SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230)
SEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri
SEV 233 - Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233)
SEV 250 - Instrumente financiare (IVS 250)
SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300)
SEV 310 - Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului (IVS 310)
SEV 320 - Estimarea valorii de investiţie pentru investitori individuali (EVA 5)
SEV 330 - Evaluarea bunurilor imobile în contextul Directivei privind administratorii de fonduri de investiţii alternative (EVA 7)
SEV 340 - Evaluarea bunurilor imobile și eficienţa energetică (EVA 8)
SEV 400 - Verificarea evaluării
SEV 450 - Estimarea valorii de asigurare (EVA 4)
 
  • Ghidurile de evaluare GEV, compuse din:
GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor
GEV 520 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului
GEV 600 - Evaluarea întreprinderii
GEV 620 - Evaluarea bunurilor mobile de natura maşinilor, echipamentelor, instalaţiilor și stocurilor
GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile
 
Glosar
Abrevieri

NOTĂ: Aceste standarde de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare. Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2018, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018 și sunt aprobate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 3/2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 986/12.12.2017.

Hotărârea Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 2/2017 pentru aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 257/13.04.2016, se abrogă la data de 1 ianuarie 2018.


GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor

Conferinţa Naţională a adoptat, prin hotărârea nr. 3/2017, Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2018.

GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor și anexele 1-4 aferente acestuia pot fi descărcate de aici. Varianta editabilă a Anexei 4 se poate descărca din pagina personală.

 


Varianta în limba engleză a Standardelor de evaluare a bunurilor 2016
 
Cei care doresc să consulte varianta în limba engleză a standardelor de evaluare pot folosi în continuare colecţia de standarde 2015 în limba engleză, ţinând însă cont de lista de modificări (Modificări ale Standardelor de evaluare a bunurilor, ediţia 2016, faţă de Standardele de evaluare ANEVAR, ediţia 2015) tradusă în limba engleză, listă pe care o puteţi descărca de aici.
 

ISTORIC STANDARDE DE EVALUARE

 

Standardele ANEVAR - SEV

Standardele Internaţionale de Evaluare IVS 2003

Standardele Internaţionale de Evaluare IVS 2005

Standardele Internaţionale de Evaluare IVS 2007

Standardele Internaţionale de Evaluare IVS 2011

Standardele de evaluare 2012 

Standardele de evaluare 2013

Standardele de evaluare ANEVAR 2014

Standardele de evaluare ANEVAR 2015

Standardele de evaluare a bunurilor 2016

Standardele de evaluare a bunurilor 2017

Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2018

 

Îndrumare de evaluare

În scopul facilitării aplicării/interpretării Standardelor de evaluare adoptate de ANEVAR, Consiliul director poate emite Îndrumare care nu au caracter obligatoriu și reprezintă documente profesionale de sine stătătoare, care se referă la modul de interpretare a unor părți din Standardele de evaluare.

Îndrumar de evaluare - Evaluarea bunurilor culturale mobile

Îndrumar de evaluare - Evaluarea pentru raportarea financiară

Îndrumarul pentru aplicarea metodelor de evaluare a activelor necorporale

nbsp;