You are here

Tabloul Asociaţiei

 

Evidenţa categoriilor de membri ai Asociaţiei și a specializărilor acestora

Tabloul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România cuprinde următoarele secţiuni de membri:

Conform art. 11, alin. (7) din Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, modificările în structura Tabloului Asociaţiei vor fi afișate pe site în termen de 10 zile de la data intervenirii lor.

Ultima actualizare a Tabloului a fost făcută la data de 14 februarie 2019.

INFORMAŢII IMPORTANTE:

  • Calitatea de membru inactiv al Asociaţiei se menţine îndeplinind condiţiile formulate în hotărârea Consiliului director nr. H 23/2012. Această hotărâre stabilește și modalitatea de transfer de la categoria de membru inactiv la cea de membru titular.

  • Criteriile de alocare iniţială a specializărilor membrilor titulari și acreditati pot fi vizualizate aici. În cazul în care constataţi erori, vă rugăm să le semnalaţi la adresa de email contact@anevar.ro

 

nbsp;