You are here

Transparenţă decizională

 

 

Transparenţă decizională

Această pagină cuprinde documente de interes pentru evaluatori, aflate în formă de proiect. Persoanele interesate pot studia conţinutul acestor documente şi transmite eventuale sugestii şi observaţii.

Observaţiile se fac prin completarea unor formulare, ce se pot descărca şi apoi trimite prin e-mail, într-un termen limită, specificat pentru fiecare document.


Stimaţi colegi,

ANEVAR a finalizat elaborarea proiectului Standardelor de evaluare a bunurilor, ediţia 2020, care sunt în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare (IVS – International Valuation Standards, ediţia 2019) și care includ Ghidurile de evaluare adaptate la specificul pieţei din România.

Puteţi lectura proiectul Standardelor de evaluare a bunurilor - ediția 2020 aici și puteţi transmite observaţiile și propunerile dumneavoastră structurate pe acest formular până la data de 6 decembrie 2019 la standarde2020@anevar.ro.

Acest proiect al Standardelor de evaluare a bunurilor, ediţia 2020 va fi supus discuţiei și aprobării în Conferinţa naţională care va avea loc în data de 14 decembrie 2019, urmând să intre în vigoare în a doua parte a anului 2020.

Principalele modificări faţă de ediţia anterioară sunt evidenţiate aici, iar modificările cuprinsului sunt evidenţiate aici.

Așteptăm cu interes propunerile dumneavoastră și vă asigurăm că vor fi analizate cu toată atenţia!


Vă invităm să parcurgeți documentul ”Caiet de sarcini / Document descriptiv pentru achiziții publice de servicii de evaluare - Formular Cadru”. Așteptăm cu interes observațiile dvs. pe adresa de mail anevar@anevar.ro, până la data de 15 ianuarie 2019.

În acest scop, aveți la dispoziție formularul de propuneri de modificare, în care puteți preciza ce modificare/completare doriți să fie realizată, împreună cu motivația pentru aceasta.

nbsp;