You are here

Modificare Cod fiscal - calcul impozit clădiri cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

10 Nov 2020

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 241/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

La articolul 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins, publicat in Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 1041 din 6 noiembrie 2020: https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcmjsgu3a/legea-nr-241-2020-pentru-modificarea-alin-1-al-art-459-din-legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2020-11-09.

nbsp;