You are here

Noutate editorială: Metode de evaluare a hotelurilor și restaurantelor - Sorin V. Stan

11 Jan 2018

Tema acestei cărți este prezentarea metodologiei de evaluare celor mai complexe proprietăți imobiliare individuale, utilizate în scopul obținerii de profit, fie prin exploatare directă de către proprietar, fie prin închiriere/leasing, cu mențiunea că multe din metodele de evaluare specifice acestora pot fi aplicate și pentru evaluarea altor tipuri de proprietăți generatoare de afaceri (PGA).

În acord cu cele trei probleme fundamentale ale evaluării unei proprietăți imobiliare, prezentarea a fost divizată în trei părți:

Partea întâia se referă la aspectele generale ale evaluării drepturilor asupra H&R și la situațiile concrete în care se află acestea conform standardelor, îndrumarelor și ghidurilor de evaluare elaborate de organizațiile de mare notorietate (IVSC, RICS, Appraisal Institute) și bineînțeles de către ANEVAR.

Partea a doua se referă la prezentarea metodelor de evaluare recunoscute și uzuale în evaluarea H&R, însoțite de aplicații ale fiecărei metode, în contextul situațiilor concrete în care se poate afla subiectul evaluării.

Partea a treia este dedicată alocării valorii totale a unui hotel pe categoriile de active componente transferate prin contractul de vânzare - cumpărare.

În această carte nu au fost abordate aspecte legate clasificarea H&R, de forma lor de organizare, de analiza comparativă a ratelor uzuale de performanță operațională și financiară, previziunea detaliată a informațiilor financiare.

Subiectul cărții este axat strict pe analiza metodelor de evaluare a H&R, oferind un instrument practic pentru determinarea valorii de piață/de investiție a H&R, fiind conceput ca un suport teoretic, metodologic și practic pentru evaluatorii autorizați, în misiunile lor de evaluare. Acest material nu are intenția de a substitui raționamentul profesional al evaluatorului, care este absolut necesar în orice activitate de evaluare.

nbsp;