You are here

ÎNDRUMAR DE EVALUARE - Evaluarea pentru raportarea financiară

18 Dec 2019

Acest îndrumar este elaborat pentru a oferi suport evaluatorilor şi utilizatorilor de evaluări în înţelegerea şi implementarea standardului SEV 300 Evaluarea pentru raportarea financiară, prin detalierea unor aspecte privind metodologia de evaluare. Îndrumarul încorporează cerinţele aplicabile evaluărilor pentru raportarea financiară prezentate în SEV 300.

Principalul obiectiv al unui Îndrumar pentru evaluare este de a reduce diversitatea practicii prin identificarea unor procese și proceduri general acceptate și discutarea utilizării lor.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 8/2015, aplicarea prevederilor conținute de un îndrumar nu este obligatorie. Responsabilitatea pentru alegerea celor mai adecvate metode de evaluare aparţine evaluatorului, pe baza situaţiilor concrete din fiecare activitate de evaluare. Totuși, acest îndrumar nu trebuie considerat ca reprezentând punctul de vedere oficial al ANEVAR.

Acest Îndrumar presupune că cititorul cunoaște Standardele de evaluare bunurilor.

Autorul și verificatorii conținutului ştiinţific nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru orice daună provocată oricărei persoane care acţionează sau se abţine să acţioneze în concordanţă cu această publicaţie, dacă această daună este cauzată de o neglijenţă sau de o altă cauză.

ÎNDRUMAR DE EVALUARE - Evaluarea pentru raportarea financiară

nbsp;