You are here

Înscrierea la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar

21 Sep 2021

Atenție! Perioada de depunere a dosarelor de înscriere a expirat!

Dosarele de înscriere se depun online, prin completarea acestui formular, disponibil pe site-ul ANEVAR în perioada de înscriere, conform graficului sesiunii de examen.

Examenul se desfășoară online, în conformitate cu Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar și cu Procedura de desfășurare a examenului de atribuire a calitații de membru stagiar în sistem online, prin intermediul platformei Zoom și al platformei de testare online ANEVAR.

Toate informațiile necesare accesării celor două platforme vor fi comunicate candidaților, prin e-mail, după încheierea perioadei de înscriere.

Calendarul de desfășurare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2021

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE MEMBRU STAGIAR

Mai multe detalii găsiți aici.

nbsp;