You are here

BIG - ANEVAR

Precizări privind Baza Imobiliară de Garanții (https://big.anevar.ro/)

Prin Hotărârea Conferinței Naționale nr. 3/2015 a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România au fost adoptate Standardele de evaluare care intră în vigoare la data de 1 iulie 2015, cu excepția celor care intră în vigoare la datele precizate în cuprinsul acestora.

În cuprinsul Standardelor de evaluare cu privire la garantarea împrumuturilor se precizează expres faptul că „Rapoartele de evaluare finale, transmise pe orice cale instituţiilor de credit de către evaluatorii agreaţi de acestea, trebuie să conţină dovada scrisă că au transmis informaţiile în baza de date Baza Imobiliară de Garanţii (BIG) a ANEVAR, conform procedurii stabilite prin normele interne ale instituţiei de credit.”

Tot începând cu data de 1 iulie 2015 se constituie baza de date - Baza Imobiliară de Garanţii - BIG - cu informații centralizate, desprinse din rapoartele de evaluare realizate de membrii ANEVAR pentru garantarea împrumuturilor.

Potrivit Hotărârii Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nr. 33/2015, evaluatorii autorizați au obligația de a introduce informații din rapoartele de evaluare realizate pentru bănci, pentru garantarea împrumuturilor. La finalizarea completării formularului se emite o recipisă, care conține un cod unic de identificare a raportului introdus în baza de date și care constituie dovada înscrierii informațiilor în baza de date BIG.

Din coroborarea textelor de mai sus, este esențial de reținut faptul că rapoartele de evaluare sunt considerate finale și pot produce efecte numai dacă sunt însoțite de recipisa eliberată ca urmare a îndeplinirii obligației de completare în baza de date BIG.

Detalii despre utilizarea BIG puteți regăsi în următoarele link-uri:
 
 
Etapele înregistrării în BIG (http://big.anevar.ro/) sunt următoarele:
 1. Băncile întocmesc și pun la dispoziția ANEVAR (la adresa de mail: administrator.big@anevar.ro) lista cu evaluatorii – persoane fizice și juridice – acceptați de către bancă pentru a înscrie date corespunzătoare rapoartelor de evaluare în contul băncii;
 2. Băncile desemnează un responsabil (administrator din partea băncii) pentru activitatea de evaluare care se raportează în BIG și comunică ANEVAR datele de identificare ale acestuia; responsabilul din partea băncii va putea vizualiza datele introduse în BIG de către evaluatorii angajați/acceptați de către banca respectivă și va menține relația cu ANEVAR în ceea ce privește orice relații referitoare la BIG;
 3. ANEVAR emite parole de acces în BIG pentru membrii corporativi/evaluatorii independenți care se regăsesc pe listele comunicate de bănci, conform pct. 1, în maximum 3 zile de la primirea listelor; în această etapă, nu se emit parole de acces pentru colaboratorii membrilor corporativi.
 4. Membrii corporativi care au primit parole de acces în BIG transmit către ANEVAR listele cu evaluatorii autorizați angajați/colaboratori care au acces în BIG în numele lor;
 5. ANEVAR emite parole de acces pentru evaluatorii care se regăsesc pe listele comunicate de membrii corporativi, conform pct. 4, în maximum 3 zile de la primirea listelor.

Referitor la OUG 52/2016:

Detalii referitoare la: Baza Imobiliară de Garanții – BIG în contextul OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, pot fi găsite aici.

 

Informațiile preluate din raportul de evaluare vor fi introduse în BIG după cum urmează:

 1. În cazul evaluatorului autorizat membru titular – acceptat de către bancă
Evaluatorul autorizat care a întocmit și a semnat raportul de evaluare va accesa aplicația BIG prin introducerea următoarelor informații:
 • Număr legitimație membru titular
 • Parola evaluatorului autorizat – transmisă de către ANEVAR
 
 1. În cazul evaluatorului autorizat membru titular angajat/colaborator al unui membru corporativ care este acceptat de către bancă
Evaluatorul autorizat care a întocmit și a semnat raportul de evaluare va accesa aplicația BIG prin introducerea următoarelor informații:
 • Număr legitimație membru titular
 • Parola evaluatorului autorizat – transmisă de către ANEVAR
 • Număr de autorizație membru corporativ
 • Parola membrului corporativ – transmisă de către ANEVAR membrului corporativ
 
 1. În cazul evaluatorului autorizat angajat al băncii:
Evaluatorul autorizat care a întocmit și a semnat raportul de evaluare va accesa aplicația BIG prin introducerea următoarelor informații:
 • Număr legitimație membru titular
 • Parola evaluatorului autorizat – transmisă de către ANEVAR
 • Codul BIC al băncii
 • Cod acces – transmisă de către ANEVAR băncii

Orice disfuncționalitate tehnică referitoare la introducerea în/accesul la/vizualizarea BIG se transmit la ANEVAR pe adresa erori.big@anevar.ro.

Având în vedere cele de mai sus, pentru asigurarea accesului la aplicația BIG, vă rugăm să transmiteți către ANEVAR, la adresa administrator.big@anevar.ro, informațiile necesare pentru înrolarea în aplicația BIG.


Manualul de utilizare a bazei de date BIG - ANEVAR


Lista băncilor înscrise în BIG până la data de 29 iunie 2016


Pentru detalii sau întrebări folosiți contactul: administrator.big@anevar.ro; tel.: +40 21 315 65 64.

 

nbsp;