You are here

Condiții de înscriere

 

Înscrierea la cursurile de formare profesională

Cursurile de formare în domeniul evaluării, organizate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, se adresează atât membrilor stagiari, aflați în procesul de formare profesională inițială cât și membrilor titulari care doresc să dobândească o nouă specializare.

Condițiile de înscriere pentru membrii stagiari:

  1. absolvirea de studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituție de învățământ superior din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autoritățile române competente, potrivit legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de licență, în domeniile propuse de către Consiliul director și aprobate prin regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar;  
  2. promovarea examenului pentru atribuirea calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România;
 
Modalitatea de înscriere la cursuri:
  • Pentru a asigura o distribuire obiectivă și echitabilă a membrilor stagiari și titulari pe serii de curs, înscrierile se vor face în funcţie de data achitării taxei de curs și pe baza completării unui formular online.
  • După achitarea contravalorii cursului, vă rugăm să completaţi formularul de înscriere online, care vă oferă posibilitatea ataşării documentului de plată. Efectuarea plăţii fără completarea formularului, nu asigură înregistrarea la curs.
  • Vă rugăm să completaţi cu atenţie acest formular, având în vedere faptul că informaţiile solicitate sunt necesare pentru identificarea corectă şi operativă a plăţilor.

 

 

nbsp;