You are here

Consiliul Director

Consiliul Director 

Componența Consiliului Director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ales la Conferința Națională din data de 14 decembrie 2019:

FUNCŢIA  NUME 
Preşedinte

Sorin Adrian PETRE

Prim-vicepreședinte

Radu Călin TIMBUȘ

Fost președinte

Dana ABABEI

Trezorier

Gheorghe Mihai SÎRB

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională

Adrian Ioan POPA BOCHIȘ

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de standarde

Adrian Aurel NICOLESCU

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de evidenţă a membrilor

Bogdan Ruse RUSE

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de verificare şi monitorizare

Rodica HĂȘMĂȘAN
Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de relaţii interne şi internaţionale

George DOGĂRESCU

Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei juridice

Ioan BERCU

Secretar general

Dumitriu Cristian DUMITRU

 

 

nbsp;