You are here

COVID-19 și activitatea de evaluare

Membrii CSS se întâlnesc periodic în ședințe de lucru organizate în spațiul virtual pentru a monitoriza piețele, cu scopul de a propune, dacă se impune, recomandări suplimentare pentru evaluatori, în aplicarea SEV în contextul actual.

Link-urile enumerate în continuare vă vor direcţiona către cele mai noi puncte de vedere, cercetare și îndrumare în legătură cu activitatea de evaluare pe perioada Pandemiei cu COVID-19, publicate de organizaţiile profesionale de evaluare din întreaga lume.

Aceste informaţii oferă doar un inventar util al materialelor despre perspectiva evaluării pe perioada pandemiei, pe plan internațional. ANEVAR nu este răspunzătoare pentru conţinutul materialelor publicate și nu garantează acurateţea acestora.

nbsp;